Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het perceel sectie A-288 geregistreerd als bouwland op legger 70 ten name van kleermaker Hendrik Kamphuis.

Legger 70/3: Sectie A-288. Bouwland. Eigendom van Hendrik Kamphuis en echtgenote Aaltjen Zweers. Zij zijn op 25 mei 1816 te Hardenberg getrouwd. In 1841 stichting woonhuis. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1841 (sectie A-1067).

Legger 70/13: Nieuwe sectie A-1067. Huis en erf op den Roeterskamp. In 1864 verkoop. Over op:
Legger 555/7: Sectie A-1067. Huis en erf. Eigendom van Aaltje Zweers, weduwe van landbouwer Hendrik Kamphuis. In 1867 verkoop. Over op:
Legger 775/3: Sectie A-1067. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Jan Willem Smeelink en echtgenote Diene Essing. Zij zijn op 22 juni 1860 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. B-7. Diene overleed op 20 juni 1871. Jan Willem Smeling hertrouwde op 3 februari 1873 te Uelsen met Johanna Borggreve. In 1879 verklaring. Over op:
Legger 1131/1: Sectie A-1067. Huis en erf. Eigendom van Marregien Zweers, weduwe van Mannes Pas te Den Ham. In 1879 verkoop.

Op 27 september 1879 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een akte op verzoek van arbeider Gerrit Jan Breukelman. Hij verklaarde 150 gulden schuldig te zijn aan Philippus Lodewijk Siemons te stad Hardenberg. Als onderpand stelde hij zijn huisje en erf onder stad Hardenberg, sectie A nummer 1067, groot twee aren (aktenr. 1549, scan 95).

Legger 1132/1: Sectie A-1067. Huis en erf. Eigendom van arbeider Gerrit Jan Breukelman en echtgenote Geertruida Valkman. Zij trouwden op 27 juni 1879 te Stad Hardenberg. In 1905 verbouw. Over op:
Legger 1132/8: Sectie A-1067. Huis en erf. Huisnr. B-7. In 1906 verbouw en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1906 (sectie A-2046).

Legger 1132/9: Nieuwe sectie A-2046. Huis en bouwland aan de Braaksteeg. In 1907 vernieuwd. Over op:
Legger 1132/10: In 1935 boedelscheiding. Over op:
Legger 2761/4: Sectie A-2046. Eigendom van arbeider Albert Kleinebuul en echtgenote Gerritdina Breukelman. Zij zijn op 28 oktober 1910 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1955 hermeting en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-2046).

Legger 2761/6: Sectie A-2046. Huis, schuur, erf en bouwland aan de Sallandsestraat 11. In 1967 onteigening. Over op:
Legger 3850/487: In 1968 gesloopt.