Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 24 als sectie A-3 ten name van verver Hendrikus Creemer.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-3).

Kadastrale geschiedenis:
Legger 24/2: Sectie A-3. Pakhuis en erf. Eigendom van verver (huisschilder) Hendrikus Creemer en echtgenote Egberdina Sierink. Zij waren op 29 mei 1817 getrouwd in Hardenberg. Hun huwelijk bleef kinderloos. Hendrikus overleed op 6 januari 1855. Egberdina stierf zeven jaar later, op 26 december 1862. Vervolgens werd het pand verkocht. Over op:
Legger 512/2: Eigendom van blauwverver Hendrik Jan Middendorp. In 1872 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1872 (sectie A-1390).

Legger 512/11: Nieuwe sectie A-1390. Pakhuis en erf. Huisnr. A-2. In 1890 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1890 (sectie A-1542).

Legger 1356/1: Nieuwe sectie A-1542. Pakhuis en erf (de Stal). Eigendom van blauwverver Hendrik Jan Middendorp. In 1905 boedelscheiding. Over op:
Legger 1737/1: Eigendom van stoffenverver Gerhardus Egbertus Middendorp. In 1911 samengevoegd met het naastgelegen perceel sectie A-1541 (het woonhuis) van dezelfde eigenaar en redres. Over op:
Legger 1736/2: Nieuwe sectie A-2259. Huis en erf. Zie voor verdere informatie de geschiedenis van sectie A-2.