Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 199 als sectie A-31 (huis en erf) ten name van kastelein Berend Zweers.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-31).

Legger 199/2: Sectie A-31. Huis en erf. Eigendom van kastelein Berend Zweers, weduwnaar van Willemiene Jansen. Hij was tapper in De Prins. Berend overleed op 3 december 1836. De eigendom ging over op zoon Derk Zweers en echtgenote Elisabeth Zweers. Zij waren op 11 mei 1838 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1845 over op:
Legger 300/2: Eigendom van logementhouder Derk Zweers Bzn. en echtgenote Elisabeth Zweers. Huisnr. A-21.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-31).

In 1890 verklaring. Over op:
Legger 1349/2: Eigendom van Hendrika Aleida Zweers en echtgenoot Frederik Philip Röpcke, koopman te Hilligersberg. In 1894 verkoop. Over op:
Legger 1200/16: Eigendom van huisschilder Gerrit Frijling en echtgenote Zwaantje Aleida Koeslag. Zij zijn op 11 augustus 1882 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-21. In 1909 bijbouw. Over op:
Legger 1200/22: Sectie A-31. Huis en erf. Huisnr. A-21. In 1910 hermeting en bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2211).

Legger 1200/23: Nieuwe sectie A-2211. Huis en erf aan de Grootestraat. Gerrit Frijling overleed op 24 april 1913. In 1916 boedelscheiding. Over op:

Prentbriefkaart van de Voorstraat, ca. 1918. Links het woonhuis van schilder Frijling met de ingezwenkte geveltop.

Legger 2081/2: Sectie A-2211. Huis en erf aan de Grootestraat. Eigendom van Zwaantje Aleida Koeslag, weduwe van Gerrit Frijling.

Een bijzonder oude foto van de Voorstraat, ca. 1920. Het pand met de ingezwenkte gevel naast het Hotel Baving was eigendom van de weduwe Frijling-Koeslag.

In 1923 liet de weduwe Frijling-Koeslag het pand splitsen en verbouwen tot dubbele woning. Over op legger 2081/3.
Legger 2081/3: Sectie A-2211. Twee huizen en erf.

Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-2211).

In 1941 verkoop. Over op:
Legger 2919/1: Eigendom van koopman Jan Willem Bembom te Slagharen. In 1945 boedelscheiding. Over op:
Legger 3063/1: Eigendom van Catharina Hendrika Meijer, weduwe van Jan Willem Bembom te Slagharen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (Sectie A-2211).

In 1972 verkoop. Over op:
Legger 3736/15: Twee huizen en erf aan de Voorstraat 25-27. Eigendom van architect J.W. Banis. In 1973 sloping. Over op:
Legger 3736/18: Sectie A-2211. Terrein. In 1974 verkoop klein deel van perceel.

In 1974 vestigde zich hier de firma Albrecht met een Aldimarkt. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1974 (sectie A-4531).

Legger 3736/19: Nieuwe sectie A-4531. Terrein. In 1976 verkoop klein deel van terrein. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1976 (sectie A-4599).

Legger 3736/20: Nieuwe sectie A-4599. Supermarkt en magazijn. Tegenwoordig is kledingzaak Ter Stal hier gevestigd.