Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 140 als sectie A-32 (huis en erf) ten name van winkelierster Jennigjen Egberdina Rustenberg, weduwe van schipper en koopman Rutger Santman.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-32).

Legger 140/: Sectie A-32. Huis en erf. Eigendom van de op 16 maart 1828 gestorven Jennigjen Egberdina Rustenberg. Zij was weduwe van de op 19 augustus 1815 overleden koopman Rutger Santman. De formele eigendom lag bij Jan Santman Rutgerszoon en echtgenote Aleida Bosch. Zij waren op 23 juni 1820 getrouwd te Stad Hardenberg.

Zegel in rode was van Jan Santman Rutgerszoon (initialen: J.S.R).

Jan Santman overleed op 8 september 1850. In 1851 boedelscheiding. Over op:
Legger 336/10: Sectie A-32. Huis en erf. Eigendom van Aleida Bosch, weduwe van Jan Santman Rutgerszoon. In 1867 afbraak enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1867 (sectie A-1334)

Legger 336/23: Nieuwe sectie A-1334. Huis en erf. Huisnr. A-22.

In het archief van notaris J.G. Troost is het testament van Aleida Santman-Bosch bewaard gebleven. Daarin bepaalt ze dat het thans door mij bewoonde en bij mij in gebruik zijnde huis en erf, met tuinen te stad Hardenberg, sectie A-20, A-1333, A-1334, A-331 en A-332, te legateren aan mijnen neef Johan Herman Bosch (toegang 122, inv.nr. 2171, scan 132 e.v.).

Aleida Santman Bosch overleed, kinderloos, op 80-jarige leeftijd, op 12 februari 1877 en werd drie dagen later begraven op het oude kerkhof Nijenstede.

Legaat 835/6: Sectie A-1334. Eigendom van winkelier en koopman Johan Herman Bosch en echtgenote Margaretha Nijman. Zij zijn op 15 november 1867 getrouwd te Stad Hardenberg.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1334).

In 1910 boedelscheiding. Over op:
Legger 1894/3: Eigendom van slager Gerrit Bosch, Aleida Bosch en slager Johan Herman Bosch. In 1912 redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie A-2291).

Legger 1894/6: Nieuwe sectie A-2291. Huis en erf.

Prentbriefkaart van de Voorstraat. Links drogisterij Bosch. Aan de rechterzijde ervan een braakliggend perceel tuingrond.
Prentbriefkaart van de Voorstraat, gezien in westelijke richting. Geheel rechts het pand van drogisterij J.H. Bosch (ansichten en vee-geneesmiddelen).
Een bijzonder oude foto van de Voorstraat, ca. 1925. Het pand met de ingezwenkte gevel naast het Hotel Baving was eigendom van de weduwe Frijling-Koeslag. Daarnaast met puntgevel drogisterij Bosch.

In 1926 inwendige vertimmering. Over op:
Legger 1894/10: Sectie A-2291. Huis, schuur en erf.

Bij drogisterij Bosch verkochten ze lekkernijen als anijsdrop, borstplaat, salmiakpastilles, abdijsiroop en borsthoning, maar ook verduurzaamde voedingswaren als witte en bruine bonen, kapucijners en spliterwten. Middelen met een ‘vermeend’ genezende werking waren kamferspiritus, laxeertabletten, wonderolie, naftalinekogels, kinkhoestdrank, kloosterbalsem, citromint en anijszaad. Bosch gaf zelf verschillende
prentbriefkaarten uit.

Op de foto, gemaakt door Pieter van Grieken, staat drogist
Johan Bosch voor de ingang van zijn winkel. Boven de etalageruit
stond in fraaie grote letters: kruidenierswaren – comestibles.
Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-2291).

De Vechtstreek van 22 augustus 1936 meldde:
Overdracht zaak Bosch. De firma J.H. Bosch heeft haar jarenlang bestaande zaak verkocht aan den heer J. Burema, drogist te Coevorden, die ze met ingang van 1 november overneemt.

De Vechtstreek van 14 november 1936 schreef:
Een oude zaak met een nieuwe eigenaar. Wij bedoelen hiermede de oude welbekende zaak van firma J.H. Bosch, waarin jarenlang een drogisterij is gevestigd en welke thans is overgegaan in handen van den heer Joh. Burema. Heeft het uiterlijk van het winkelhuis geen verandering ondergaan, met het innerlijke is dit wel het geval. Wanneer men thans de zaak binnentreedt, valt het oog onmiddellijk op de grote voorraad drogerijen, chemicaliën, geneesmiddelen, verbandstoffen c.a.

En in diezelfde krant staat deze advertentie:
Hiermede berichten wij u dat wij onze zaak overgedragen hebben aan den heer Joh. Burema, gedipl. drogist. Voor het genoten vertrouwen gedurende 69 jaren in zoo ruime mate ondervonden zeggen wij onzen welgemeenden dank en bevelen onzen opvolger ten zeerste in uw welwillendheid aan. Hoogachtend firma J.H. Bosch, Voorstraat A-23, tel. 38, Hardenberg. Heropening zaterdag 14 november a.s.

Over op:
Legger 2801/1: Eigendom van drogist Johannes Burema en echtgenote Ettina Ufkes. In 1941 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de herbouw van een gedeelte dak (hetgeen op 20 januari 1941 in elkaar gezakt is).
In 1957 verkoop klein deel van perceel enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1957 (sectie A-3325).

Legger 2801/4: Nieuwe sectie A-3325. Huis en erf. In 1959 boedelscheiding. Over op:
Legger 3559/1: Eigendom van drogiste Ettina Ufkes, weduwe van Johannes Burema te Coevorden. In 1960 verkoop. Over op:
Legger 3582/1: Eigendom van drogist Jacob Siebe Glastra.

Het winkelpand van drogisterij Glastra; De drogist staat voor het pand (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

In 1963 liet hij een woon-/winkelhuis bouwen onder architectuur van A.C. Buitenhuis te Deventer. In 1964 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie A-3760).

Legger 3582/3: Nieuwe sectie A-3760. Winkel, erf en bouwterrein. In 1964 splitsing b.o. stichting. Over op:
Legger 3582/4: Sectie A-3760. Woon-/winkelhuis, garage en erf. In 1966 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1965 (Sectie A-3831).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1965 (sectie A-3831).

Legger 3800/2: Sectie A-3831. Woon-/winkelhuis en erf aan de Voorstraat 23. Eigendom van Wilko Emmens. Hij vestigde in het oude pand van Bosch een IFA-zaak voor levensmiddelen, groente en fruit. In 1969 hermeting. Over op:
Legger 3800/3: Huis en tuin. In 1973 verkoop. Over op:
Legger 4242/1: Huis en tuin aan de Voorstraat 23. Eigendom van koopman H.H. Lenters te Coevorden. In 1973 sloping. Over op:
Legger 4242/2: Sectie A-3831. Tuin. In 1974 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1974 (sectie A-4532).

Legger 4242/3: Nieuwe sectie A-4532. Terrein. In 1976 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1976 (sectie A-4600).

Legger 4242/4: Nieuwe sectie A-4600. Supermarkt en magazijn.