Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 176 als sectie A-33 (huis en erf) ten name van landbouwer Gerrit van der Velde.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-33).

Legger 176/2: Sectie A-33. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit van der Velde en echtgenote Jennegien van der Heide. Zij zijn op 18 mei 1806 getrouwd in Hardenberg.

Notaris Swam verleed op 14 juni 1854 een transportakte op verzoek van Gerrit van der Velde, Janna van der Velde en echtgenoot timmerman Jan Hendrik Willering, Margaretha Johanna van der Velde en echtgenoot landbouwer Gerrit Jan Stegeman te Ambt Ommen, Evertjen van der Velde en echtgenoot dakdekker Hermannus Kremer, Johanna van der Velde en echtgenoot landbouwer Albert Bouwhuis. Gezamenlijk verklaarden ze hun vijf-zesde aandeel in onroerende goederen voor 800 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan Gerrit Willem van der Velde, waaronder het huis en erf in de Voorstraat, sectie A-33) (aktenr. 2166).

Legger 179/2: Eigendom van de ongehuwde landbouwer Gerrit Willem van der Velde (zoon van Gerrit en Jennegien). In 1867 verkoop. Over op:
Legger 336/21: Eigendom van winkelierster Aleida Bosch, weduwe van Jan Santman Rutgerszoon (de naaste buur ter linker zijde). In 1867 afbraak. Over op:
Legger 336/22: Nieuwe sectie A-1333. Tuin.

In het archief van notaris J.G. Troost is het testament van Aleida Santman-Bosch bewaard gebleven. Daarin bepaalde ze dat het thans door mij bewoonde en bij mij in gebruik zijnde huis en erf, met tuinen te stad Hardenberg, sectie A-20, A-1333, A-1334, A-331 en A-332, te legateren aan mijnen neef Johan Herman Bosch (inv.nr. 2171).

Notaris Willem Swam verleed op 5 juli 1854 een hypotheekakte op verzoek van de ongehuwde landbouwer Gerrit Willem van der Velde. Hij verklaarde 750 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Berend Brookhuis te Wilsum. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbond hij o.a. zijn huis en erf, sectie A-33 (aktenr. 2172).

Aleida Santman Bosch overleed, kinderloos, op 80-jarige leeftijd, op 12 februari 1877 en werd drie dagen later begraven op het oude kerkhof Nijenstede.

Legger 835/5: Eigendom van winkelier en koopman Johan Herman Bosch.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1333).

In 1910 boedelscheiding. Over op:
Legger 1894/2: Eigendom van slager Gerrit Bosch en zus Aleida Bosch. In 1912 redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie A-2292).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1912 (sectie A-2292). Achterop het perceel de slachtplaats van Bosch.
Prentbriefkaart van de Voorstraat. Links drogisterij Bosch. Aan de rechterzijde ervan het braakliggend perceel tuingrond.
Prentbriefkaart van de Voorstraat, gezien in westelijke richting. Geheel rechts het de tuin van drogisterij Bosch.

Legger 1894/7: Nieuwe sectie A-2292. Tuin. In 1925 stichting. Over op:

Een bijzonder oude foto van de Voorstraat, ca. 1925. Ter hoogte van de eerste fietsers ligt het perceel tuingrond van drogisterij Bosch.
Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-2292).

Legger 1894/9: Pakhuis en erf. In 1936 verkoop. Over op:
Legger 2801/2: Eigendom van drogist Johannes Burema. In 1956 sloping en stichting. Over op:Legger 2801/3: Sectie A-2292. Transformatorhuisje. In 1956 verkoop enz. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1956 (sectie A-3324 en A-3325).

Legger 2801/4: Sectie A-3325. Huis en erf. In 1959 boedelscheiding. Over op:
Legger 3559/1: Eigendom van Ettina Ufkes, weduwe van Johannes Burema. In 1960 verkoop. Over op:
Legger 3582/1: Eigendom van drogist Jacob Siebe Glastra. In 1964 vereniging van percelen. Over op:
Legger 3582/3: Nieuwe sectie A-3760. Winkel, erf en bouwterrein.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie A-3760).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1965 (sectie A-3832).
Kadastrale hulpkaart, anno 1965 (Sectie A-3832).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1974 (sectie A-4534).