Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 177 als sectie A-34 (huis en erf) ten name van kastelein en koopman Albert van der Velde.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-34).

Legger 177/1: Sectie A-34. Huis en erf. Eigendom van kastelein, winkelier en koopman Albert van der Velde en echtgenote Johanna Kamphuis. Zij zijn op 24 mei 1814 getrouwd in Hardenberg.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 1 december 1854.

In 1855 vereniging van leggers. Over op:
Legger 401/1: Eigendom van kastelein en koopman Albert van der Velde en echtgenote Johanna Kamphuis. Zij stierf op 8 april 1858 en Albert overleed op 23 december 1860. Beiden werden begraven op kerkhof Nijenstede te Hardenberg. Het jaar erop volgde een boedelscheiding. Over op:
Legger 507/1: Eigendom van winkelier Derk van der Velde en echtgenote Geertje Mulder. Zij zijn op 5 januari 1864 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1866 verkoop. Over op:
Legger 761/1: Eigendom van landeigenaar Jan Mulder te Avereest. Derk van der Velde overleed, kinderloos, op 28 november 1873. In 1877 boedelscheiding. Over op:
Legger 1052/6: Eigendom van Geertje Mulder en haar tweede echtgenoot Frederik Heetderks van Munster. Zij zijn op 13 oktober 1876 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-25.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-34).
Prentbriefkaart van de Voorstraat, met een foto van de Coevorder fotograaf C. Sanders. Het lijkt wel geënsceneerd; het publiek staat netjes opgesteld aan weerszijden van de straat en twee marechaussees te paard, gestoken in fraaie uniformen en met kolbakken op het hoofd, houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten. Rechts het winkelpand van koperslager en loodgieter Gerrit Sierink, gevolgd door een steegje (de Kruissteeg) en dan het pand van Heetderks van Munster.

In 1911 vernieuwing. Over op:
Legger 1052/49: Sectie A-34. Huis en erf. Huisnr. A-25. In 1912 verbouw en redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie A-2293).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1912 (sectie A-2293).

Legger 1052/50: Nieuwe sectie A-2293. Huis, schuur en erf.

Prentbriefkaart van de Voorstraat. Links drogisterij Bosch, gevolgd door hun tuinperceel en dan de woning van Heetderks van Munster.
Een bijzonder oude foto van de Voorstraat, ca. 1925. Links eerst Hotel Baving, gevolgd door schilder Frijling, dan drogisterij Bosch (met puntdak), dan de tuin van Bosch en tenslotte de woning van Heetderks van Munster.
Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-2293).

Koopman en winkelier Frederik Heetderks van Munster, weduwnaar van Geertje Mulder, overleed op 20 december 1932 in Heemse. Hij werd begraven op kerkhof Nijenstede. In 1933 verbouw. Over op:
Legger 1052/57: Sectie A-2293. Huis, schuur en erf. In 1937 boedelscheiding. Over op:
Legger 2832/1: Eigendom van Eva Hermina Aleida Voorhorst en echtgenoot Petrus Johannes van Wielink te Kampen (later Antonie Arnoldus van Munster, student te Utrecht). In 1946 verkoop. Over op:
Legger 3089/1: Eigendom van caféhouder Jan Sickman te Kloosterhaar. Van 27 augustus 1948 tot 1967 hadden Hendrik Luisman en echtgenote Dina Sickman er hun Spar-winkel. Voordien werden ter plaatse door de fam. Swankhuisen-Otter hoeden verkocht.

Stuk van de gevel van de Spar-winkel, met de uit 1709 daterende gevelsteen:
Soo de Heere de stadt niet en bewaert, vergeefs waeckt de wachter.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie A-3759.
De Spar op de hoek van Voorstraat enKruissteeg.