Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 198 als sectie A-38 (huis en erf), eigendom van tapper Berend Zweers.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-38).

Legger 198/1: Sectie A-38. Huis en erf. Eigendom van Berend Zweers, tapper in de Prins, weduwnaar van Willemiene Jansen. Berend overleed zelf op 3 december 1836.

Op 23 november 1840 verscheen Derk Zweers Berendszoon, logementhouder te Stad Hardenberg, voor notaris Jan Aeijelts Averink. Hij verklaarde verhuurd te hebben aan de heer Johan August Gebrande, koopman te Stad Hardenberg, een huis en erf, staand en gelegen te Stad Hardenberg, aan de Lange Straat, tusschen eigendommen van Frijlink en Bromet, bij het kadaster bekend onder sectie A nr. 38 (aktenr. 3).

In 1843 over op:
Legger 277/1: Eigendom van Gerritdiena en Hadewich Zweers. In 1857 verkoop. Over op:
Legger 393/4: Sectie A-38. Eigendom van koopman Simon Bromet en echtgenote Mariane Joles. Zij zijn op 16 maart 1825 getrouwd te Haarlem. In 1859 expiratie van verh. Over op:
Legger 393/5: Nieuwe sectie A-1183. Huis, erf en pakhuis. Huisnr. A-29.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1183).

Simon Bromet overleed op 19 december 1885. In 1888 boedelscheiding. Over op:
Legger 1296/6: Eigendom van koopman Samuel Joles Bromet en mede-erfgenamen van Simon Bromet. In 1914 opbouw. Over op:
Legger 1296/19: Sectie A-1183. Huis, pakhuis en erf. Huisnr. A-29. In 1921 successie. Over op:
Legger 1631/7: Eigendom van koopman en manufacturier Jonas Bromet en na diens overlijden in 1920 eigendom van zus Mietje Bromet. Mietje Bromet stierf op 16 mei 1924. Vervolgens overboeking. Over op:
Legger 2409/1: Sectie A-1183. Huis, pakhuis en erf. Eigendom van kastelein Sjoerd Leering en consort. Hij verhuurde het pand aan fotograaf en manufacturier Pieter van Grieken. Deze verkocht o.a. dames- en kindervesten, truien, gemoltonneerd en tricot ondergoed, japonnen, jarretelles, baleinen, korsetten, buikgordels én fototoestellen. Hij was een van de eerste fotografen in Hardenberg met een eigen studio. Hij vervaardigde foto’s bij elektrisch licht en vervolgens kon men ze kopen als ansichtkaart: zes briefkaarten voor f 1,80. In 1925 verkoop. Over op legger 2396/4.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie A-2506).
Prentbriefkaart van de Voorstraat. Geheel links zijn nog net twee etalageramen te zien van manufacturenwinkel Van Grieken.

Legger 2396/4: Nieuwe sectie A-2506. Huis, pakhuis en erf aan de Grootestraat. Eigendom van kastelein Sjoerd Leering. In 1931 werd de voorgevel van het pand voorzien van een nieuwe winkelpui. Over op:

Prentbriefkaart van de Voorstraat. Geheel links de manufacturenzaak van Van Grieken.
Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-2506).

Legger 2396/12: Begin 1935 verliet Van Grieken het huurpand en vestigde zich aan de overkant van de Voorstraat.

De Vechtstreek, 9 februari 1935:
Nieuwe zaak. De ons ter plaatsing aangeboden advertentie, waarin de heer Van der Haar de opening van zijn filiaal aankondigt, in ’t pand aan de Voorstraat, waarin vroeger de zaak van den heer Van Grieken was gevestigd, noopte ons – zo zijn de journalistenallures – eens een kijkje te gaan nemen. De lokaliteit heeft een verrassende metamorfose ondergaan; ze is nu veranderd in een banketbakkerszaak, die gezien mag worden! Een mooie winkelopstand met bonbonkasten en vitrines en een hierbij passende toonbank: alles in moderne stijl c.a.

Op 9 februari opende Van der Haar een filiaal van zijn brood-, koek- en banketbakkerij te Voorstraat A-27. In de voorkamer werd naderhand een kleine lunchroom en ijssalon ingericht.

Prentbriefkaart van de Voorstraat, met geheel rechts bakker G.A. van der Haar. Links schoenmaker Willering, gevolgd door de slagerswinkel van Leman.

In 1938 verkoop. Over op:

Prentbriefkaart van de Voorstraat (met echte foto).

Legger 2845/4: Eigendom van kastelein Sjoerd Leering en caféhouder Rutger Koeslag. In 1951 verkoop. Over op:
Legger 3270/1: Eigendom van caféhouder Rutger Koeslag, Bernard Christiaan Koeslag en Christiaan Johan Koeslag. In 1953 werd de winkel verbouwd in opdracht van R. Koeslag. In 1965 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3802).

Legger 2370/2: Nieuwe sectie A-3802. Huis, erf en pakhuis. In 1966 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3923).

Legger 2370/3: Nieuwe sectie A-3923. Huis, erf en pakhuis. In 1969 hermeting. Over op:
Legger 2370/4: Sectie A-3923. Huis, erf en schuur. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 4531/1: Eigendom van bakker Derk Jan Olsman. In 1967 had Olsman de zaak al overgenomen en zette deze voort, later onder leiding van zijn zoon H.W. Olsman. Naast vele lekkernijen adverteerde Olsman in de jaren ’70 in het bijzonder voor De echte Harnbarger Kruudkoecke.

Het pand met het uithangbord van Droste Pastilles is Voorstraat 15.

In september 2016 werd de bakkerij van Olsman overgenomen door bakkers Sander en Hanneke Borgman. Zij gingen in september 2019 failliet.