Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 21 als sectie A-39 (huis en erf), eigendom van koopman Meijer Bromet.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-39).

Legger 21: Sectie A-39. Huis en erf. Eigendom van koopman Meijer Bromet.

Notaris Willem Swam verleed op 7 november 1854 een transportakte op verzoek van koopman Meijer Bromet. Deze verklaarde zijn woonhuis met grond en wheere, met den daarachter gelegen tuin, staande en gelegen in de Voorstraat noordzijde, sectie A-39, voor 750 gulden te hebben verkocht aan zijn jongere broer, koopman Simon Bromet (aktenr. 2204).

Legger 393/1: Eigendom van koopman en winkelier Simon Bromet en echtgenote Mariane Joles. Zij zijn op 16 maart 1825 getrouwd in Haarlem. Huisnr. A-30. In 1876 verkoop. Over op:
Legger 1027/1: Eigendom van gemeentebode Gerrit Brand en consorten.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-39).

In 1908 verkoop. Over op:
Legger 1296/18: Eigendom van koopman Samuel Joles Bromet en mede-eigenaren. In 1921 successie. Over op:
Legger 1631/5: Eigendom van koopman Jonas Bromet. In 1922 verkoop. Over op:
Legger 2254/2: Eigendom van huisschilder Hendrik Bernhard Scheffer en echtgenote Johanna Brand. Zij zijn op 31 maart 1904 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1922 herbouw. Over op:

Scan van originele bouwtekening anno 1922 (bron: Gemeentearchief Hardenberg)
Prentbriefkaart. Het winkelpand met het gestreken zonnescherm is in 1922 gebouwd in opdracht van meesterschilder Hendrik Bernhard Scheffer. Op die locatie stond voorheen een oud pand, waarin decennialang een grote manufacturenzaak gevestigd was. De laatste eigenaresse was de ongehuwde Mietje Bromet. Scheffer kocht het winkelpand, liet het afbreken en vervangen door nieuwbouw.
Briefhoofd, anno 1929.

Legger 2254/3: Huis en erf. Voorstraat A-28. In 1931 boedelscheiding. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-39).

Legger 2624/1: Eigendom van schilder Hendrik Bernhard Scheffer. In 1937 verkoop. Over op:

Prentbriefkaart van de Voorstraat. Geheel links de manufacturenzaak van Van Grieken, gevolgd door de verfwinkel van de familie Scheffer.

Legger 2807/1: Eigendom van de ongehuwde schilder Gerrit Scheffer.

De Toren, 2 juli 1959.

In 1965 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3803).

Legger 2807/2: Nieuwe sectie A-3803. Huis en erf. Nadat het schildersbedrijf in de jaren ’70 werd beëindigd, werd het pand in 1976 eigendom van de firma Stegeman die het na verbouwing gebruikte voor uitbreiding van zijn brillenzaak, tot begin jaren ’90. Vanaf januari 1991 was hier Benetton, het Italiaanse modehuis, gevestigd en op 27 januari 1994 werd er de modezaak Saluut geopend. Het was een verhuizing van Voorstraat 21.

Prentbriefkaart van de Voorstraat (met echte foto).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-39).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3803).
Het pand met het uithangbord van Flexa is het woon-/winkelpand van de fam. Scheffer aan de Voorstraat 13.