Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 74a als sectie A-42 (huis en erf), eigendom van dagloner Gerrit Kosters.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-42).

Legger 74a: Sectie A-42. Huis en erf. Eigendom van daghuurder Gerrit Kosters en echtgenote Jennegien ten Broeke. Zij zijn op 30 november 1806 getrouwd te Hardenberg. Over op:
Legger 7/2: Eigendom van daghuurder Harm Bekman. In 1859 herbouw etc. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1859 (sectie A-1184).

Legger 7/3: Nieuwe sectie A-1184. Huis en erf. In 1865 verkoop. Over op:
Legger 709/1: Eigendom van Billa (Betje) Hartog Cohen, weduwe van Israël de Bruin. Zij waren op 22 april 1830 getrouwd te Stad Hardenberg. Israël was op 12 juli 1861 overleden. Huisnr. A-34.

Op 29 september 1873 verleed notaris J.G. Troost een hypotheekakte op verzoek van Betje Hartog Cohen, weduwe van Israël de Bruin. Zij verklaarde 125 gulden schuldig te zijn aan Rosette Polak, weduwe van Machiel Levi Roos, negociante te stad Hardenberg. Als onderpand voor de schuld en de daarover verschuldigde rente stelde ze een huis en erf, staande en gelegen binnen de gemeente Stad Hardenberg, sectie A-1184 (aktenr. 39, scan 85).

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1184).

In 1900 boedelscheiding. Over op:
Legger 1592/2: Eigendom van koopman Emanuel Israël de Bruin en echtgenote Margaretha Roos. Zij zijn op 28 april 1873 getrouwd te Stad Hardenberg.

Manuel was handelaar in nuchtere kalveren, jonge geiten en bokken. Hij ging de boer op met twee grote honden voor de hondenkar. ‘s Zondags voor kerktijd wachtte hij de boeren op om te vragen of ze nog handel hadden. Dat hadden ze meestal wel, maar ze wilden op zondag niet handelen. Dan zei De Bruin: As ‘t nou ’s gien zundag was, wat vreug iej dan veur ‘t biest? Vaak lukte het hem dan toch een deal te sluiten en zo was hij zijn concurrenten mooi een slag voor. Manuel de Bruin was 70 jaar lang koster van de synagoge.

In 1912 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor sloop en herbouw van een vervangende woning. Over op:

Scan van originele bouwtekening anno 1912 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Prentbriefkaart van ’t Marktplein te Hardenberg, vóór 1925. Rechts het twee verdiepingen tellende woonhuis van de familie De Bruin.
Prentbriefkaart van de Markt, met links het woonhuis van De Bruin.
Prentbriefkaart van de Markt, met geheel links het woonhuis van de familie De Bruin.
Prentbriefkaart van de Markt. Het twee verdiepingen tellende pand met speklagen was eigendom van de familie De Bruin.

Legger 1592/4: Sectie A-1184. Huis en erf. Huisnr. A-34. In 1923 verkoop. Over op:
Legger 2351/1: Eigendom van koopman Rudolf de Bruin.

Rudolf de Bruin ging op 15 september 1906 in ondertrouw met Carolina Cohen uit Amsterdam, maar het huwelijk werd niet voltrokken.

Nieuw Israelietisch weekblad, 19 september 1906.

In 1923 bijbouw. Over op:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 11 januari 1927.
Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-1184).

Legger 2351/2: Rudolf de Bruin trouwde op 5 november 1931 te Stad Hardenberg met Hendrika Hermina Hultink uit Baalder. In 1933 verbouw. Over op:
Legger 2351/3: In 1937 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de verbouw van de woning. Over op:
Legger 2351/4: In 1943 afstand op grond van art. 7 en 9 van de verordening betreffende joods grondbezit van het pand Markt A-32. Over op:
Legger 3034/1: Eigendom van dochters Margaretha de Bruin en Hendrikje de Bruin. In 1946 overdracht. Over op:
Legger 3088/1: Eigendom van Rudolf de Bruin en Hendrika Hermina Hultink. In 1950 wijzigde het adres van Markt A-32 in Markt 3. Rudolf de Bruin overleed op 16 mei 1959. Hij was laatstelijk controleur van sociale zaken.

De Vechtstreek van 22 mei 1959 schreef deze In Memoriam:
Niet velen zullen hebben verwacht dat een simpel bromfietsongelukje zulke ernstige gevolgen zouden hebben voor de heer Rudolf de Bruin. Zijn 75-jarige leeftijd heeft zich daarbij echter ongetwijfeld doen gelden, zodat hij zaterdag is overleden. De heer de Bruin was een bekende figuur uit Hardenberg’s samenleving. Als koopman was hij tot in een verre omgeving bij de landbouwers bekend en heel veel aankopen voor de Hardenberger exportslagerij werden vooral in de vooroorlogse jaren door hem verzorgd. De oorlog kwam hij gelukkig ongedeerd door en na de oorlog was hij meerdere jaren werkzaam op de afdeling van Sociale Zaken, waar hij een gewaardeerde kracht was.

In 1966 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3924).

Legger 3088/4: Nieuwe sectie A-3924. In 1967 verkoop. Over op:
Legger 3309/11: Eigendom van lunchroom- en cafetariahouder Roelof Schutte (geb. 06-06-1917) en echtgenote Gerritje Zweers. Huis en erf aan de Markt 3. In 1968 verbouw. Over op:
Legger 3309/17: In 1973 verkoop. Over op:
Legger 4229/1: Eigendom van filiaalhouder H.A. Olsman. In 1980 stichting. Over op:
Legger 4229/2: Winkel aan de Markt 3.

Nu is deze locatie geadresseerd Klepperplein 3, met een vestiging van Sushi ’n Go.