Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 164a als sectie A-43 (huis en erf), eigendom van Hermina Oosterhof, weduwe van schoorsteenveger Jurjen Tieman.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-43).

Legger 164a/1: Sectie A-43. Huis en erf. Eigendom van daghuurster Hermina Oosterhof, weduwe van de op 17 maart 1822 overleden schoorsteenveger Jurjen Tieman (of Tiedeman). Zij waren in 1797 getrouwd in Hardenberg. Hermina overleed op 81-jarige leeftijd, op 11 augustus 1844. In 1863 herbouw na afbrand. Over op:
Legger 164a/2: Nieuwe sectie A-1249. Huis en erf. In 1873 verkoop. Over op:
Legger 922/1: Eigendom van arbeider en visser Frederik Tieman en echtgenote Hendrikjen Klement. Zij zijn op 28 juni 1862 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-33.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1249).

In 1902 boedelscheiding. Over op:
Legger 1641/2: Eigendom van landbouwer en botermaker Hein ten Brinke en echtgenote Adriana Hendrika Tieman. Zij zijn op 17 augustus 1893 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1907 ruiling. Over op:
Legger 1296/15: Eigendom van koopman Samuel Joles Bromet en mede-eigenaren. In 1921 successie. Over op:
Legger 1631/8: Eigendom van koopman Jonas Bromet en na diens overlijden eigendom van zus Mietje Bromet. In 1924 verkoop. Over op:

Prentbriefkaart van ’t Marktplein, vóór 1925. Links van het twee verdiepingen tellende woonhuis van de familie De Bruin staat het huisje van de familie Bromet.
Prentbriefkaart van de Markt. Links, verscholen achter de bomen, staat het huis van de fam. Bromet.
Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-1249).

Legger 2396/3: Eigendom van kastelein Sjoerd Leering. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 2845/3: Eigendom van kastelein Sjoerd Leering en mede-eigenaar caféhouder Rutger Koeslag. Huisnr. A-33. In 1938 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de sloop van het bestaande pand en herbouw van een nieuw dubbel woon-/winkelhuis naar een ontwerp van de architecten Boxman te Nijverdal. Over op:

Scan van originele bouwtekening, anno 1938 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Legger 2845/7: Sectie A-1249. Gedeelte van twee huizen en erf. In 1941 herbouw en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1941 (sectie A-2925).

Legger 2845/8: Nieuwe sectie A-2925. Woon-/winkelhuis en erf aan ’t Marktplein. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3924).

Legger 2845/13: Nieuwe sectie A-3804. Winkelhuis en erf. In 1966 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 2845/14: Nieuwe sectie A-3925. Winkel, huis, erf aan de Voorstraat. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 2845/15: In 1977 boedelscheiding. Over op:
Legger 3521/4: Eigendom van caféhouder Rutger Koeslag te Heemse. Per 1 januari 2008 is het adres Markt 2 gewijzigd in Klepperplein 2.