Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 169 als sectie A-44 (huis en erf), eigendom van schipper Berend Jan Valkman.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-44).

Legger 169/1: Sectie A-44. Huis en erf. Eigendom van schipper Berend Jan Valkman en echtgenote Margriete Mulder. Zij zijn op 16 juni 1821 getrouwd in Stad Hardenberg. In 1855 verkoop. Over op:
Legger 393/3: Eigendom van koopman Simon Bromet en echtgenote Mariane Joles. Huisnr. A-32.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-44).

In 1888 boedelscheiding. Over op:
Legger 1296/2: Eigendom van koopman Samuel Joles Bromet. In 1921 successie. Over op:
Legger 1631/4: Eigendom van koopman Jonas Bromet en na diens overlijden in 1920 eigendom van zus Mietje Bromet. In 1924 verkoop. Over op:

Prentbriefkaart van ’t Marktplein, vóór 1925. Rechts op de driesprong met de Voorstraat, het (donkere) pand van de familie Bromet.

Legger 2396/1: Eigendom van kastelein Sjoerd Leering.

Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-44).

In 1938 verkoop. Over op:
Legger 2845/1: Eigendom van kastelein Sjoerd Leering en caféhouder Rutger Koeslag. Sectie A-44. Huis en erf. Huisnr. A-32. In 1938 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de sloop van het bestaande en nieuwbouw van een dubbel woon-/winkelhuis. Over op:

Scan van originele bouwtekening, anno 1938 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Legger 2845/5: Sectie A-44. Gedeelte van twee huizen en erf. In 1941 herbouw en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1941 (sectie A-2925).

Legger 2845/8: Nieuwe sectie A-2925. Woon-/winkelhuis en erf. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3925).

Legger 2845/13: Nieuwe sectie A-3804. Winkelhuis en erf.