Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 175 als sectie A-45 (huis en erf), eigendom van wever Wolter van der Veen.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-45).

Legger 175: Sectie A-45. Huis en erf. Eigendom van wever Wolter van der Veen, weduwnaar van de op 24 oktober 1832 overleden Aaltjen Slotman. Hun dochter Henderika van der Veen was op 3 mei 1826 getrouwd met Jan Olsman. Deze was als schutter bij de Overijsselsche Schutterij overleden op 9 september 1831 in het Zeeuwse Hulst ten tijde van de Belgische Onafhankelijkheidsoorlog. Henderika hertrouwde op 3 mei 1833 te Stad Hardenberg met Hendrik van der Veen uit Gramsbergen.

Vervolgens vererfde het huis op zoon Wolter Olsman en echtgenote Geertruida van der Velde (voor de helft). Zij zijn op 8 mei 1852 getrouwd te Stad Hardenberg. De andere helft was eigendom van dochter Jennigjen Olsman en echtgenoot Rudolphus Bloemendal. Zij zijn op 15 maart 1849 getrouwd in Stad Hardenberg. Huisnr. A-31.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 5 december 1879 een hypotheekakte op verzoek van Jennigjen Olsman, weduwe van Rudolphus Bloemendal, en haar zoons Willem en Frederik Bloemendal. Gezamenlijk verklaarden ze 400 gulden schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand stelden ze hun onroerende bezittingen, waaronder hun 7/8ste aandeel in een huis, erf en tuin te stad Hardenberg, sectie A-45 (aktenr. 1605, scan 181).

In 1880 verkoop. Over op:
Legger 1141/1: Eigendom van Jennigje Olsman, weduwe van Rudolphus Bloemendal.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-45).

In 1891 herbouw. Over op:
Legger 1141/4: Sectie A-45. Huis en erf. Huisnr. A-31. In 1893 verkoop. Over op:
Legger 1426/1: Eigendom van Jacob Simon Bromet en mede-eigenaar Jonas Bromet. In 1901 verkoop. Over op:
Legger 1631/1: Eigendom van koopman Jonas Bromet en na diens overlijden in 1920 eigendom van zus Mietje Bromet. In 1924 verkoop. Over op:

Prentbriefkaart van ’t Marktplein, vóór 1925. Rechts op de driesprong met de Voorstraat,

Legger 2396/2: Eigendom van kastelein Sjoerd Leering. In 1932 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-45).

Legger 2396/11: Sectie A-45. Huis en erf. Huisnr. A-31. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 2845/2: Eigendom van kastelein Sjoerd Leering en caféhouder Rutger Koeslag. In 1938 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de sloop van het bestaande en nieuwbouw van een dubbel woon-/winkelhuis. Over op:

Scan van originele bouwtekening, anno 1938 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Legger 2845/6: Sectie A-45. Gedeelte van 2 huizen en erf. In 1941 herbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1941 (sectie A-2925).

Legger 2845/8: Nieuwe sectie A-2925. Woon-/winkelhuis en erf.

Prentbriefkaart (echte foto) van de omgeving Voorstraat – Markt (nu Klepperplein). Rechts achter de bomen het in 1938 nieuw gebouwde pand met de winkel van juwelier/horlogemaker Stegeman.
Prentbriefkaart van de Markt (nu Klepperplein). Paard en wagen staan voor het in 1938 nieuw gebouwde woon-/winkelhuis van de familie W. Stegeman.

In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3925).

Legger 2845/13: Nieuwe sectie A-3804. Winkelhuis en erf.