Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 29 als sectie A-5 ten name van de erfgenamen van Harm Dudink. Het lag achter sectie A-6 dat aan de Voorstraat stond en werd aan de achterzijde begrensd door de rivier de Vecht.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-4).

Kadastrale geschiedenis:
Legger 29/1: Sectie A-5. Huis en erf. Eigendom van de erfgenamen van Harm Dudink. Later door successie eigendom van smid Hendrikus Meijerink. Huisnr. A-5. In 1877 successie. Over op:
Legger 1058/1: Eigendom van Hendrina Albertha Kaldewai. In 1881 verkoop. Over op:
Legger 562/11: Eigendom van koperslager Arnoldus Sierink. In 1883 aanwas. Over op:
Legger 562/13: Nieuwe sectie A-1486. Huis en erf. In 1885 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 790/16: Eigendom van Arnoldus Sierink. In 1891 vereniging van percelen (samengevoegd met het aan de Voorstraat gelegen perceel). Over op:
Legger 790/21: Nieuwe sectie A-1590. Huis en erf. Voor verdere geschiedenis zie sectie A-6.