Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 71 als sectie A-51 (huis en erf), eigendom van winkelier Rutger Koeslag.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-51).

Legger 71/1: Sectie A-51. Huis en erf. Eigendom van winkelier Rutger Koeslag. In 1872 verkoop. Over op:
Legger 463/3: Eigendom van timmerman Rutger Koeslag en echtgenote Jennigje Nabers. Zij zijn op 11 augustus 1855 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-40.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-51).

In 1889 verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1889 (sectie A-51).

Legger 463/13: In 1893 verandering. Over op:
Legger 463/14: Sectie A-51. Huis en erf. In 1909 hermeting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie A-2180).

Legger 463/20: Nieuwe sectie A-2180. Huis en erf. In 1912 verkoop. Over op:

Anske Leering (1865 Leeuwarden – 1909 Stad Hardenberg) en echtgenote Christina Johanna Koeslag (1864 Stad Hardenberg – 1941 Heemse).

Legger 1972/7: Eigendom van Christina Johanna Koeslag en echtgenoot Anske Leering. Zij zijn op 13 mei 1892 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1929 boedelscheiding. Over op:

Prentbriefkaart van de Fortuinstraat. Aan ’t einde is een oude stadspomp te zien voor de twee panden van de familie Leering, met links het café en rechts het woonhuis (ca. 1915).
Russische carte-de-visite van Sjoerd Leering (1892-1974).

Legger 2396/7: Eigendom van kastelein Sjoerd Leering en echtgenote Jansje Nottrot. Zij zijn op 20 mei 1920 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1929 liet echtpaar de woning verbouwen tot café met toneelzaal. Over op:

Nieuwe Dedemsvaartsche Courant, 15 maart 1929.
Deze beschadigde foto uit 1929 toont wegwerkzaamheden ter hoogte van café Leering. Het woonhuis van Sjoerd en Christien heeft al plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Links is het oude café nog te zien, met de naam ‘S. Leering’ in het venster boven de ingang.
Het in 1929 in opdracht van Sjoerd Leering gebouwde café-restaurant-hotel Leering op de hoek van de Voorstraat en de Markt te Hardenberg (Fotograaf: P. van Grieken, Hardenberg).
De Fortuinstraat, met op de kop het café Leering in de Voorstraat (Fotograaf: P. van Grieken, Hardenberg).
Prentbriefkaart van café-restaurant-hotel Leering, gezien vanuit de Fortuinstraat.

Legger 2396/9: Sectie A-2180. Huis en erf. In 1930 sloop, herbouw en vereniging van percelen.

Zaterdagavond 18 januari 1930 werd het café Leering op feestelijke wijze heropend. De lokale krant ‘De Vechtstreek’ schreef:

De bouw is van lange duur geweest, maar als het resultaat afhangt van dien tijdduur, dan mag geconstateerd worden dat men tevreden kan zijn: er is daar op den hoek van Voorstraat en Markt, met het uitzicht op de Fortuinstraat een gebouw verrezen, dat gezien mag worden en dat inderdaad strekt tot verfraaiing van het stadsbeeld. Aan de voorzijde lokt de veranda reeds tot een zitje uit. Gaan we verder, dan betreden we een ruime lichte zaal, met een mooie en doelmatige tegellambrisering, een schitterend plafond, een prachtige kunstverlichting en ook weer aardige zitjes. Aan de achterzijde zien we het ruime tooneel met bijbehoorende kleedkamer. De groote zaal kan door zware schuifdeuren met kunstige harmonicasluiting in tweeën worden verdeeld. Een ventilator zorgt voor rookverdrijving, zoodat de dames het rooken der heeren voortaan niet meer zoo bezwaarlijk behoeven te vinden. De hygiënische inrichting der ‘toiletten’ – alles met waterspoeling – valt verder te loven. De bouw is onder architectuur van het architectenbureau Krabshuis te Almelo, uitgevoerd door de heren A. en H. Hamhuis te Heemse, het schilderwerk door de heren Frijling en Scheffer, het loodgieterswerk door de heren Sierink en zoon, terwijl de heren H.J. Otten en zoon het electrisch gedeelte behartigden. Hardenberg is nu in ‘t bezit van een café dat wat ruimte en installatie betreft, aan hooge eischen voldoet. Ook in dat opzicht gaan we met den tijd mee! De heer Leering heeft zich belangrijke offers getroost. Moge het hem gegeven zijn, hiervan in ruime mate de vruchten te plukken!Kadastrale hulpkaart, anno 1930 (sectie A-2606).
Prentbriefkaart van de Voorstraat (echte foto), gezien richting Oosteinde. Geheel links café-restaurant Leering (met benzinepomp). Rechts de ingang naar de Fortuinstraat, ca. 1932.
Buurtbewoners poseren tijdens het oprichten van een ereboog in de Voorstraat ter hoogte van café Leering bij de kruising met de Fortuinstraat te Hardenberg.
Prentbriefkaart van de Voorstraat, met rechts café-restaurant Leering.
Prentbriefkaart van de Voorstraat, gezien richting Oosteinde. Geheel links hotel-café-restaurant Nijhoving (voorheen Leering).

Legger 2571/1: Nieuwe sectie A-2606. Huis, café en erf aan ’t Oostereinde. Eigendom van kastelein Sjoerd Leering. In 1951 overgedragen aan J.H. Lagcher en 5 jaar later verkocht. Over op:
Legger 3431/1: Eigendom van caféhouder Jan Nijhoving aan de Voorstraat 11. In 1961 verkoop. Over op:

Café-restaurant en hotel Nijhoving, met de heren Tieman (links) en Kremer (rechts), anno 1959 (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Legger 3435/3: Eigendom van café- en hotelhouder Jan Nijhoving (geb. 17-11-1925). In 1962 vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1962 (sectie A-3611).

Legger 3435/6: Nieuwe sectie A-3611. Café, schuur, erf en bergplaats. In 1966 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3926).

Legger 3435/7: Nieuwe sectie A-3926. Café, huis en feestzaal. In 1967 sloping. Over op:

Prentbriefkaart van Hotel Nijhoving; destijds het modernste hotel van Noordoost Overijssel met zalen voor gezelschappen en partijen tot 350 personen.

Legger 3435/8: In 1969 hermeting. Over op:
Legger 3435/9: Hotel en erf. In 1976 verbouw. Over op:
Legger 3435/12: Sectie A-3926. Winkel, bovenwoningen en erf. In 1980 verkoop. Over op:
Legger 4413/9: Eigendom van winkelier H. Wiechers.

In een afzonderlijke bijdrage hebben we de geschiedenis van het horeca-etablissement Leering-Nijhoving beschreven.