Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 153 als sectie A-52 (huis en erf), eigendom van landbouwer en tapper Johannes Sierink.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-52).

Legger 153/1: Sectie A-52. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Johannes (Jannes) Sierink en echtgenote Zwaantjen Habers. Zij zijn op 8 juli 1811 getrouwd in Hardenberg. Johannes overleed op 8 december 1840. Zwaantjen overleed op 11 april 1856 en daarna werd het huis geveild door de erfgenamen. Over op:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 12 december 1856.

Legger 455/1: Eigendom van metselaar Hein van Schreven te Zwolle. In 1858 verkoop. Over op:
Legger 463/1: Eigendom van timmerman Rutger Koeslag en echtgenote Jennigje Nabers. Zij zijn op 11 augustus 1855 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-42.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-52).

In 1909 hermeting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie A-2181).

Legger 463/21: Nieuwe sectie A-2181. Huis en erf. In 1910 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2226).

Legger 463/23: Nieuwe sectie A-2226. Huis en erf aan ’t Oostereinde. In 1912 verkoop. Over op:

Anske Leering (1865 Leeuwarden – 1909 Stad Hardenberg) en echtgenote Christina Johanna Koeslag (1864 Stad Hardenberg – 1941 Heemse).

Legger 1972/8: Sectie A-2226. Eigendom van Christina Johanna Koeslag en echtgenoot Anske Leering. Zij zijn op 13 mei 1892 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1929 boedelscheiding. Over op:

Prentbriefkaart van de Fortuinstraat. Aan ’t einde is een oude stadspomp te zien voor de twee panden van de familie Leering, met links het café en rechts het woonhuis (ca. 1915).
Russische carte-de-visite van Sjoerd Leering (1892-1974).

Legger 2396/8: Eigendom van kastelein Sjoerd Leering en echtgenote Jansje Nottrot. Zij zijn op 20 mei 1920 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1929 liet echtpaar de woning verbouwen tot café met toneelzaal. Over op:

Deze beschadigde foto uit 1929 toont wegwerkzaamheden ter hoogte van café Leering. Het woonhuis van Sjoerd en Christien heeft al plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Links is het oude café nog te zien, met de naam S. Leering in het venster boven de ingang.
Het in 1929 in opdracht van Sjoerd Leering gebouwde café-restaurant-hotel Leering op de hoek van de Voorstraat en de Markt te Hardenberg (Fotograaf: P. van Grieken, Hardenberg).
De Fortuinstraat, met op de kop het café Leering in de Voorstraat (Fotograaf: P. van Grieken, Hardenberg).
Groepsfoto voor het woon-/winkelhuis van de familie Leering.
Prentbriefkaart van café-restaurant-hotel Leering, gezien vanuit de Fortuinstraat.

Legger 2396/9: Sectie A-2180. Huis en erf. In 1930 sloop, herbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1930 (sectie A-2606).
Prentbriefkaart van de Voorstraat (echte foto), gezien richting Oosteinde. Geheel links café-restaurant Leering (met benzinepomp). Rechts de ingang naar de Fortuinstraat, ca. 1932.
Prentbriefkaart van de Voorstraat, met rechts café-restaurant Leering.
Prentbriefkaart van de Voorstraat, gezien richting Oosteinde. Geheel links hotel-café-restaurant Nijhoving (voorheen Leering).

Legger 2571/1: Nieuwe sectie A-2606. Huis, café en erf aan ’t Oostereinde. Eigendom van kastelein Sjoerd Leering. In 1951 overgedragen aan Lagcher en 5 jaar later verkocht. Over op:
Legger 3431/1: Eigendom van caféhouder Jan Nijhoving aan de Voorstraat 11. In 1961 verkoop. Over op:

Café-restaurant en hotel Nijhoving, met de heren Tieman (links) en Kremer (rechts), anno 1959 (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Legger 3435/3: Eigendom van café- en hotelhouder Jan Nijhoving (geb. 17-11-1925). In 1962 vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1962 (sectie A-3611).

Legger 3435/6: Nieuwe sectie A-3611. Café, schuur, erf en bergplaats. In 1966 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3926).

Legger 3435/7: Nieuwe sectie A-3926. Café, huis en feestzaal. In 1967 sloping. Over op:

Prentbriefkaart van Hotel Nijhoving; destijds het modernste hotel van Noordoost Overijssel met zalen voor gezelschappen en partijen tot 350 personen.

Legger 3435/8: In 1969 hermeting. Over op:
Legger 3435/9: Hotel en erf.

Een vrachtauto van het Hema-concern in de Voorstraat (Collectie H. Wiechers).

Op 30 oktober 1975 opende de heer H. Wiechers een filiaal van de Hema op de locatie van het voormalige Hotel Nijhoving aan de Voorstraat. Het Noord-Oosten schreef enkele dagen na de opening:

Hardenberg blij met HEMA. De Hardenberger middenstand heeft de komst van de Hema met vreugde begroet. Er zijn vanzelfsprekend ‘gemengde gevoelens’. Zo’n groot warenhuis zal hier en daar aanpassing vragen, zelfs voor enkele bedrijven nadelen kunnen opleveren, maar men heeft de komst van deze onderneming gezien als een bevestiging van de kern-positie van Hardenberg. Zo heeft de middenstand, dat ook de eerste dagen na de openstelling over het algemeen ervaren. Hema werd een trekpleister voor veel publiek uit een verre omgeving.

Mevrouw Van Splunder begroette de komst van het Hema-bedrijf in Hardenberg als een belangrijk pluspunt voor haar gemeente. Ze maakte even een geestige opmerking om het feit, dat zij, ‘als tweede keus’, deze openingsdaad mocht verrichten. De heer Henk Wiechers, die als eigenaar van deze onderneming het Hema-bedrijf exploiteert, had nl. haar man, burgemeester Van Splunder, gevraagd om de zaak te openen, maar deze was ten gevolge van een reeds lang tevoren geplande begrotingsvergadering verhinderd aanwezig te zijn. Mevrouw Van Splunder verrichtte haar taak bijzonder charmant en tactvol en de vriendelijke opmerking, die daarover in de raadsvergadering werd gemaakt, nl. dat zij beiden bezig waren de belangen van de gemeente voor te staan, was daarom terdege op haar plaats. De burgermeesterse wees er op, dat men in het verleden de komst van zo’n vestiging wel eens zag als een probleem voor de plaatselijke ondernemers, maar het verloop van zaken heeft juist aangetoond dat de komst van grote bedrijven de middenstandspositie van een plaats bevestigen. Ze hoopte dan ook van harte dat de heer en mevrouw Wiechers wel zouden varen met dit nieuwe Hema-bedrijf en dat het een verdere stimulans zou zijn voor de ontwikkeling van het andere bedrijfsleven. Ze opende het nieuwe bedrijf met een verkoopoppervlakte van 700 m2, nadat haar door Fedde Bert van Dam, een neefje van Wiechers, daartoe de schaar was aangeboden. Als herinnering aan deze openingsdaad bood de heer Wiechers mevrouw Van Splunder een schilderij aan van Harm Thijssens, dat over de Vecht heen Hardenberg laat zien.


Legger 3435/12: Sectie A-3926. Winkel, bovenwoningen en erf. In 1980 verkoop. Over op:
Legger 4413/9: Eigendom van winkelier H. Wiechers. Na een verbouwing heropend op 12 maart 1986. Op 20 februari 1994 legde een grote brand het pand in de as, waarna een tijdelijke winkelvoorziening op de markt gebruikt werd. OP 15 november 1994 volgde opening van de herbouwde Hema.