Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 58 als sectie A-6 ten name van de erfgenamen van Jan Holtman en Hendrica Hendriks Raatmink.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-6).

Kadastrale geschiedenis:
Legger 58/1: Sectie A-6. Huis en erf. Eigendom van de erfgenamen van Jan Holtman.

Op 25 november 1853 begon notaris Swam uit Gramsbergen met de ‘eerste inzate’ van de publieke veiling van vastgoed, op verzoek van Jan Harmen Joosten en echtgenote Truite Holtman te Gramsbergen. Het eerste veilingkavel betrof het huis en erf aan de Voorstraat, sectie A-6. Twee weken later, op 9 december, volgde de definitieve veiling. Het hoogste bod werd uitgebracht door Petrus Johannes Hofstede (aktenr. 2078 en 2081).

Legger 379/1: Eigendom van timmerman Petrus Johannes Hofstede en echtgenote Hermine Valkman. Zij zijn op 14 maart 1851 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1859 verval vrijdom. Over op:
Legger 379/2: In 1866 verkoop. Over op:
Legger 393/16: Eigendom van koopman Simon Bromet. In 1869 verkoop. Over op:
Legger 754/3: Eigendom van manufacturier Gerrit Jan Meijer te Den Ham. In 1871 verkoop. Over op:
Legger 562/9: Eigendom van koperslager Arnoldus Sierink en echtgenote Lammigje Thomas. Zij zijn op 12 oktober 1855 getrouwd te Zwolle. Huisnr. A-4. In 1876 vereniging met naastgelegen perceel sectie A-4. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1876 (sectie A-1407).

Legger 562/10: Nieuwe sectie A-1407. Huis en erf. Huisnrs. A-3 en A-4.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1485).

In 1882 aanwas. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1882 (sectie A-1485).

Legger 562/12: Nieuwe sectie A-1485. Huis en erf. In 1885 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 790/15: Eigendom van koperslager Arnoldus Sierink. In 1891 vereniging van percelen (samengevoegd met het achtergelegen kadastrale perceel sectie A-5). Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1890 (sectie A-1590).

Legger 790/21: Nieuwe sectie A-1590. Huis en erf. In 1901 boedelscheiding. Over op:
Legger 1626/8: Eigendom van koopman Gerhardus Egbertus Sierink en echtgenote Johanna Gesina Rolleman. Zij zijn op 4 november 1892 getrouwd te Heemse. In 1901 stichting en aanwas. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1721).

Legger 1626/9: Nieuwe sectie A-1721. Huis, schuren en erf. In 1907 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie A-2131).

Legger 1626/14: Nieuwe sectie A-2131. Huis, schuren en erf. In 1908 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie A-2131).

Legger 1626/15: Huis en erf. In 1909 verkoop. Over op:
Legger 1890/1: Eigendom van gemeenteontvanger Gerhard Willem Elinardo Frijling en echtgenote Johanna Hendrika Eckhardt. Zij zijn op 10 augustus 1899 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1910 gedeeltelijke sloop. Over op:
Legger 1890/2: Huis en erf. In 1910, verkoop, sloop en stichting. Over op legger 1826/3 en 1547/6.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1910 (sectie A-2208 en A-2209).

Legger 1826/3: Nieuwe sectie A-2208. Huis en erf. Eigendom van Gerhardus Egbertus Middendorp en echtgenote Egberdina Schuurman. In 1911 bijbouw en redres. Over op legger 1826/4.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2260).

Legger 1826/4: Nieuwe sectie A-2260. Huis en erf. In 1922 verkoop deel van perceel. Over op legger 2305/1.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1922 (sectie A-2442).

Legger 2287/1: Sectie A-2442. Huis en erf. Eigendom van koperslager Jan Sierink en echtgenote Grietje Vasse. In 1928 stichting. Over op legger 2287/2.
Legger 2287/2: Huis, schuur en erf. In 1930 ruiling. Over op legger 1629/12.
Legger 2305/1: Sectie A-2442. Huis en erf. Eigendom van blauwverver en winkelier Gerhardus Egbertus Middendorp. In 1922 rectificatie-verklaring. Over op legger 2287/1:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1932 (sectie A-2659).
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2658 en A-2659).

Legger 2660/1: Nieuwe sectie A-2659. Huis, garage en erf. Eigendom van Johanna Hendrika Eckhardt, weduwe van Gerhard Willem Elinardo Frijling, echtgenote van Hendrik Jan Kattenwinkel. In 1932 redres. Over op legger 2660/2.
Legger 2660/2: Sectie A-2659. Huis, garage en erf. In 1934 verkoop. Over op legger 2728/1:
Legger 2728/1: Eigendom van medicinae doctorandus Johan Willem Brinkman. In 1935 vereniging van percelen. Over op legger 2728/2.
Legger 2728/2: Nieuwe sectie A-2757. Huis en erf. In 1936 stichting. Over op legger 2728/3.
Legger 2728/3: In 1936 verkoop. Over op legger 2806/1.
Legger 2806/1:
Legger 3592/1: Eigendom van gemeenteontvanger Zwaantinus Middendorp. In 1961 verkoop en redres. Over op legger 3534/2 en 3592/5 en 6.
Legger 3534/2: Nieuwe sectie A-3497. Huis, erf en tuin. Eigendom van kleermaker/manufacturier Frederikus Bosch. In 1961 gedeeltelijk vernieuwd.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3792).