Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 153 als sectie A-63 (tuin), eigendom van landbouwer Jannes Sierink.

Fragment van oorspronkelijk kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-63).

Legger 153/2: Sectie A-63. Tuin. Eigendom van landbouwer Johannes (Jannes) Sierink en echtgenote Zwaantjen Haberts. In 1857 publieke verkoop. Over op:
Legger 455/2: Sectie A-63. Tuin. Eigendom van metselaar Hein van Schreven te Zwolle. In 1858 verkoop. Over op:
Legger 463/2: Sectie A-63. Tuin. Eigendom van timmerman Rutger Koeslag. In 1878 splitsing. Over op legger 1092/1 en 463/10.

Kadastrale hulpkaart, anno 1878 (sectie A-1452).
Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1452).

Legger 1092/1: Nieuwe sectie A-1450. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Lambert Jan Veurink (zie verder sectie A-65).
Legger 463/10: Nieuwe sectie A-1452. Erf. In 1889 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1878 (sectie A-1532).

Legger 463/12: Nieuwe sectie A-1532. Huis en erf. In 1899 splitsing. Over op legger 463/15 en 1575/1 (zie sectie A-65).

Kadastrale hulpkaart, anno 1899 (sectie A-1692).

Legger 463/15: Nieuwe sectie A-1692. Huis en erf. In 1909 hermeting. Over op legger 463/19.

Kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie A-2179).

Legger 463/19: Nieuwe sectie A-2179. Huis en erf. In 1910 stichting. Over op legger 463/22.

Kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2179).

Legger 463/22: Sectie A-2179. Huis, erf en bergplaats. In 1912 verkoop. Over op legger 1972/6.
Legger 1972/6: Sectie A-2179. Huis, erf en bergplaats. Eigendom van caféhoudster Christina Johanna Koeslag, weduwe van Anske Leering. In 1923 her- en bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1924 (sectie A-2179).

Legger 1972/9: Sectie A-2179. Stal, bergplaats en erf. In 1929 boedelscheiding. Over op:
Legger 2396/6: Sectie A-2179. Eigendom van kastelein Sjoerd Leering.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2179).

In 1956 verkoop. Over op:
Legger 3435/1: Sectie A-2179. Stal, bergplaats en erf. Eigendom van caféhouder Jan Nijhoving. In 1962 vereniging van percelen. Over op:
Legger 3435/6: Nieuwe sectie A-3611. Café, schuur, erf en bergplaats (zie verder sectie A-52).