Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 181 als sectie A-64 (huis en erf), eigendom van daghuurder Evert Veurink.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-64).

Legger 181/1: Sectie A-64. Huis en erf. Eigendom van Jennichjen Zweers, weduwe van de op 11 maart 1825 te Stad Hardenberg overleden dagloner Evert Veurink. Zij waren op 8 februari 1822 getrouwd te Stad Hardenberg. Jennichjen Zweers was op 26 mei 1826 te Stad Hardenberg hertrouwd met zwager Gerrit Veurink. Ook hij overleed op jonge leeftijd, op 10 maart 1847 te Stad Hardenberg. In 1860 verkoop. Over op:
Legger 478/1: Sectie A-64. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Lambert Jan Veurink. Hij trouwde op 25 februari 1864 te Stad Hardenberg met Hendrika Kerkdijk en na haar jong overlijden hertrouwde hij op 8 september 1870 te Stad Hardenberg met Hermina Truin. Huisnr. A-55a. In 1878 vereniging en redres grootte. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1878 (sectie A-1280 en A-1450).

Legger 1092/1: Nieuwe sectie A-1450. Huis en erf. Zie verder sectie A-65.