Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 181 als sectie A-65 (huis en erf), eigendom van daghuurder Evert Veurink.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-65).

Legger 181/2: Sectie A-65. Huis en erf. Eigendom van Jennichjen Zweers, weduwe van de op 11 maart 1825 te Stad Hardenberg overleden dagloner Evert Veurink. Zij waren op 8 februari 1822 getrouwd te Stad Hardenberg. Jennichjen Zweers was op 26 mei 1826 te Stad Hardenberg hertrouwd met zwager Gerrit Veurink. Ook hij overleed op jonge leeftijd, op 10 maart 1847 te Stad Hardenberg. In 1856 stichting. Over op legger 443/1 en 443/2.

Kadastrale hulpkaart, anno 1856 (sectie A-1158 en A-1159).

Legger 443/1: Nieuwe sectie A-1158. Huis en erf. Eigendom van weduwe Jennichjen Veurink-Zweers en mede-eigenaar. In 1862 verkoop. Over op legger 39/11.
Legger 443/2: Nieuwe sectie A-1159. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1860 verkoop. Over op legger 478/2.
Legger 478/2: Sectie A-1159. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Lambert Jan Veurink (zoon van Gerrit Veurink en Jennichjen Zweers). Huisnr. A-55. Lambert Jan trouwde op 25 februari 1864 te Stad Hardenberg met Hendrika Kerkdijk uit Den Ham. In 1878 vereniging. Over op legger 1092/1.
Legger 39/11: Sectie A-1158. Huis en erf. Eigendom van schipper Hendrik Goris. Vruchtgebruikster was zijn moeder Miene Goris-van den Steenteugel. In 1866 bijbouw. Over op legger 39/20.

Kadastrale hulpkaart, anno 1866 (sectie A-1280).

Legger 39/20: Nieuwe sectie A-1280. Huis en erf. Huisnr. A-54.

Op 1 oktober 1878 verleed notaris Gerard de Meyier een akte waarbij Martha Goris, echtgenote van molenaar Derk ten Broeke te Bruchterveld haar aandeel in de nalatenschap van de boedel van haar vader Gerrit Jan Goris verkocht aan haar broer Hendrik Goris en diens echtgenote Hendrika Johanna Engbers. Die nalatenschap bestond o.a. uit het huis en erf op sectie A-1280 (aktenr. 27).

In 1878 redresplan. Over op legger 39/22.
Legger 39/22: Sectie A-1280. Huis en erf. Huisnr. A-54. In 1881 verkoop. Over op legger 1173/8.

Kadastrale hulpkaart, anno 1878 (sectie A-1280 en A-1450).
Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1280 en A-1450).

Legger 1092/1: Sectie A-1450. Huis en erf. Huisnr. A-55 en A-55a. Eigendom van landbouwer Lambert Jan Veurink en echtgenote Hermina Truin. Lambert Jans eerste echtgenote, Hendrika Kerkdijk, was op 14 september 1866 overleden te Stad Hardenberg. Hij was daarop op 8 september 1870 te Stad Hardenberg hertrouwd met Hermina Truin. Lambert Jan overleed op 2 november 1886 te Stad Hardenberg. Het jaar erop werd de boedel verdeeld. Over op legger 1281/2.
Legger 1173/8: Sectie A-1280. Huis en erf. Huisnr. A-54. Eigendom van landbouwer Hendrik Goris G.J.zn. en echtgenote Hendrika Johanna Engbers. Vruchtgebruiker: Myne Goris-van den Steenteugel. In 1904 verkoop. Over op legger 963/9.
Legger 1281/2: Sectie A-1450. Huis en erf. Huisnr. A-55 en A-55a. Eigendom van weduwe Hermina Veurink-Truin en mede-eigenaar hulpbesteller Albert Veurink. In 1898 herbouw. Over op legger 1281/15.
Legger 1281/15: Sectie A-1450. Huis en erf. In 1899 herbouw en splitsing. Over op legger 1574/1 en 1575/1.

Kadastrale hulpkaart, anno 1899 (sectie A-1691 en A-1693).

Legger 1574/1: Nieuwe sectie A-1691. Huis en erf. Eigendom van weduwe Hermina Veurink-Truin. In 1909 hermeting. Over op 1281/20.
Legger 1575/1: Nieuwe sectie A-1693. Huis. Eigendom van weduwe Hermina Veurink-Truin en mede-eigenaren timmerman Rutger Koeslag en consorten. In 1909 hermeting. Over op legger 1281/21.
Legger 963/9: Sectie A-1280. Huis en erf. Eigendom van Harm Jan van Loo en echtgenote Gerritdina Hulsebos. In 1909 hermeting. Over op legger 963/17.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie A-2174).

Legger 963/17: Nieuwe sectie A-2176. Schuur en erf. Eigendom van Harm Jan van Loo en Gerridina Hulzebosch. In 1912 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de sloop en stichting van een nieuw woonhuis aan de Markt. Over op legger 963/20.
Legger 1281/20: Nieuwe sectie A-2177. Huis en erf. Eigendom van weduwe Hermina Veurink-Truin. In 1917 successie. Over op legger 2024/9.
Legger 1281/21: Nieuwe sectie A-2178. Huis en erf. Eigendom van weduwe Hermina Veurink-Truin. In 1917 successie. Over op legger 2024/10.

Legger 2024/9: Sectie A-2177. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Hamberg en brievenbesteller Albert Veurink. In 1925 bijbouw en vereniging. Over op legger 2024/17.
Legger 2024/10: Sectie A-2178. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1925 bijbouw en vereniging. Over op legger 2024/18.

Legger 963/20: Sectie A-2176. Huis en erf. Harm Jan van Loo overleed op 2 april 1915 te Stad Hardenberg, aan de Markt, en werd begraven op ’t oude kerkhof Nijenstede. In 1924 boedelscheiding. Over op legger 2399/4.
Legger 2399/4: Sectie A-2176. Huis en erf. Eigendom van brievenbesteller Hendrik van Loo en echtgenote Geertjen Ballast. Zij zijn op 9 mei 1913 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1925 herbouw. Over op legger 2399/12.
Legger 2399/12: Sectie A-2176. Huis en erf. In 1927 vereniging. Over op legger 2399/14.

Legger 2024/17: Sectie A-2177. Huis en erf. In 1926 verbouw. Over op legger 2024/19.
Legger 2024/18: Sectie A-2178. Huis en erf. In 1926 verbouw. Over op legger 2024/20.
Legger 2024/19: Sectie A-2177. Huis, schuur en erf. In 1927 vereniging. Over op legger 2505/1.
Legger 2024/20: Sectie A-2178. Huis, schuur en erf. In 1927 vereniging. Over op legger 2505/1.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1927 (sectie A-2562).

Legger 2399/14: Nieuwe sectie A-2562. Huis en erf aan ’t Marktplein. In 1931 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de verbouw van de woning. Over op legger 2399/16.
Legger 2505/1: Nieuwe sectie A-2563. Huis, schuur en erf aan ’t Marktplein. Eigendom van landbouwer Gerrit Hamberg en brievenbesteller Albert Veurink. In 1937 boedelscheiding. Over op legger 2834/1.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2562 en A-2563).

Legger 2399/16: Sectie A-2562. Huis en erf aan ’t Marktplein. In 1958 verkoop. Over op legger 3309/3.
Legger 2834/1: Sectie A-2563. Huis en erf aan ’t Marktplein. Eigendom van brievenbesteller Albert Veurink en echtgenote Johanna Visscher. Zij zijn op 21 juni 1912 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1960 verkoop. Over op legger 3573/1.

Salland’s Volksblad, 23 mei 1958:
Hardenberg. Blijkens een advertentie in dit nr. heeft de heer Van Loo zijn koffiehuis aan de markt overgedaan aan de heer R. Schutte. Deze heeft het pand een verjonging doen ondergaan en in dit gemoderniseerde pand zal hij het bedrijf nog uitbreiden met automatiek enz. Het is een mooi geheel geworden op een gunstig punt, waar men rustig vertoeven kan. Schutte’s Lunchroom ‘Marktzicht’, Markt 15, Hardenberg.

Salland’s Volksblad, 11 juli 1958:
Deze week stelde de heer R. Schutte ons in de gelegenheid zijn onlangs geopende lunchroom te bezichtigen. Het is verbazend hoe zeer het pand aan de markt, vanouds als koffiehuis Van Loo bekend, een metamorfose heeft ondergaan. Men kent het inwendig niet terug. Waar eens het achterhuis was, zijn nu prachtige vertrekken gekomen, en voor is er een keurige zaal voor ongeveer 80 personen. Het is alles ‘als nieuw’. we kunnen ons voorstellen dat het daar gezellig zitten is voor scholieren, marktbezoekers enz. en de heer Schutte doet dan ook goede zaken.

Cafetaria Marktzicht van R. Schutte. Rechts ervan de voormalige boerderij van de fam. Veurink.
Panden aan de Markt, met o.a. café Marktzicht (bron: fotocollectie Historische Vereniging Hardenberg e.o.).

Legger 3309/3: Sectie A-2562. Huis en erf. Eigendom van besteller bij de P.T.T. Roelof Schutte (later cafetariahouder). In 1958 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de verbouw van de woning en realisering van een cafetaria. Over op legger 3309/4.
Legger 3573/1: Sectie A-2563. Huis, schuur en erf. Eigendom van caféhouder Jan Potgiessers. In 1969 verkoop. Over op legger 3998/1.

Links cafetaria Marktzicht van de fam. Maatje, gevolgd door de voormalige boerderij van de fam. Veurink.

Legger 3309/4: Sectie A-2562. Huis, erf en lunchroom aan ’t Marktplein. In 1965 verbouw. Over op legger 3309/9.
Legger 3309/9: Sectie A-2562. Huis en erf. In 1966 verkoop. Over op legger 3870/1.
Legger 3870/1: Sectie A-2562. Huis en erf aan de Markt 15. Eigendom van cafetariahouder Hendrik Veenstra (geb. 24-05-1916). In 1967 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de verbouw/uitbreiding van cafetaria Marktzicht. Over op legger 3870/6.
Legger 3870/6: Sectie A-2562. Huis en cafetaria, Markt 15. In 1969 hermeting enz. Over op legger 3870/7.
Legger 3998/1: Sectie A-2563. Huis, schuur en erf aan de Markt 16. Eigendom van verwarmingsinstallateur H.W. ter Brugge te Almelo. In 1969 hermeting. Over op legger 3998/2.
Legger 3998/2: Sectie A-2563. Huis, schuur en erf. In 1977 splitsing. Over op legger 3998/3.
Legger 3870/7: Nieuwe sectie A-4183. Erf en cafetaria aan de Markt. In 1974 verkoop. Over op legger 4282/1.
Legger 3998/3: Sectie A-2563. Huis, schuur en erf. In 1979 verkoop. Over op legger 4467/3.
Legger 4282/1: Sectie A-4183. Erf en cafetaria aan de Markt 15. Eigendom van cafetariahouder H.H. Maatje en echtgenote H. Veenstra.
Legger 4467/3: Sectie A-2563. Huis, schuur en erf aan de Markt 16. Eigendom van H. Visscher en echtgenoot H. Wiechers.

Het etablissement staat tegenwoordig bekend als brasserie De Markt.