Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 49a als sectie A-65a (huis en erf), eigendom van de gemeente Stad Hardenberg.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-65a).

Legger 49a/1: Sectie A-65a. Huis en erf. Eigendom van de gemeente Stad Hardenberg. Het recht van opstal behoorde aan wever Gerrit Hultink en echtgenote Geertruid Brand. Zij overleden resp. in 1845 en 1837 waarna het recht van opstal overging op dochter Klaziena Holtink en echtgenoot Willem Olsman. Zij zijn op 20 augustus 1830 getrouwd te Stad Hardenberg. Na hun overlijden verviel het recht van opstal op dochter Geertruid Olsman en zoon Gerrit Jan Olsman. In 1873 verkoop. Over op:
Legger 785/5: Sectie A-65a. Huis en erf. Eigendom van de gemeente Stad Hardenberg. Het recht van opstal behoorde aan landbouwer Hendrik Goris GJzn. en echtgenote Hendrika Johanna Engbers. Zij zijn op 19 mei 1866 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-51 en A-52. In 1883 aanwas. Over op:

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1492).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1882 (sectie A-1492).

Legger 785/12: Nieuwe sectie A-1492. Huis en erf. In 1890 splitsing en redresmeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1890 (sectie A-1565).

Legger 1369/1: Nieuwe sectie A-1565. Huis en erf. Eigendom van de gemeente Stad Hardenberg. Het recht van opstal behoorde aan landbouwer Hendrik Goris G.J.zn. en echtgenote Hendrika Johanna Engbers. In 1904 verkoop. Over op:
Legger 963/10: Sectie A-1565. Huis, tuin, schuur en erf. Eigendom van boerenknecht Harm Jan van Loo en echtgenote Gerridina Hulzebosch. Zij zijn op 16 juni 1883 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1909 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie A-2174).

Legger 963/16: Nieuwe sectie A-2174. Huis en erf. In 1909 bijbouw. Over op:
Legger 963/18: Sectie A-2174. Schuur en erf. In 1924 boedelscheiding. Over op:
Legger 2399/3: Sectie A-2174. Schuur en erf. Eigendom van brievenbesteller Hendrik van Loo en echtgenote Geertjen Ballast. Zij zijn op 9 mei 1913 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1925 her- en bijbouw. Over op:
Legger 2399/13: Sectie A-2174. Schuur en erf. In 1929 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2174).

Legger 2399/15: Sectie A-2174. Schuur en erf. In 1958 verkoop. Over op:
Legger 3309/2: Sectie A-2174. Schuur en erf. Eigendom van besteller bij de P.T.T. (later houder van een cafetaria) Roelof Schutte (geb. 06-06-1917) en echtgenote Gerritje Zweers. Zij zijn op 25 september 1942 getrouwd te Hardenberg. In 1966 verkoop. Over op:
Legger 3850/394: Sectie A-2174. Schuur en erf aan de Markt. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1966 gesloopt.