Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 89 als sectie A-68 (huis en erf), eigendom van Johanna (Annegje) Romberg, weduwe van Hendrikus Lotterman.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-68).

Legger 89/1: Sectie A-68. Huis en erf. Eigendom van Johanna (Annegje) Romberg, weduwe van de op 20 oktober 1822 overleden linnenwever Hendrikus Lotterman. In 1861 verkoop. Over op:
Legger 502/1: Sectie A-68. Huis en erf. Eigendom van grof- en hoefsmid Jan Hendrik Borneman en echtgenote Aaltjen Lotterman (kleindochter van Hendrikus en Annegje Lotterman). Zij zijn op 2 oktober 1857 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1866 stichting smederij. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1866. Op sectie A-1284 bevond zich de smederij en op A-1285 het woonhuis.

Legger 502/7: Nieuwe sectie A-1285. Huis en erf. Huisnr. A-57 (de naastgelegen smederij op sectie A-1284 had huisnr. A-58).

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1284 en A-1285).

In 1898 stichting schuur. Over op:
Legger 502/12: Sectie A-1285. Huis, schuur en erf. In 1899 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1899 (sectie A-1695)

Legger 502/13: Nieuwe sectie A-1695. Huis, erf en tuin. In 1903 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1903 (sectie A-1778).

Legger 502/14: Nieuwe sectie A-1778. Huis, erf en tuin (op het naastgelegen perceel sectie A-1779 bevond zich de smederij). In 1904 herbouw. Over op:
Legger 502/16: In 1905 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1905 (sectie A-1802).

Legger 502/17: Nieuwe sectie A-1802. Huis en erf. In 1913 stichting. Over op:
Legger 502/20: In 1916 verkoop. Over op:

Prentbriefkaart van ’t Oosteinde, gezien richting Voorstraat. Rechts (het eerste hoge pand) het woonhuis met smederij van de familie Borneman.

Legger 2064/2: Sectie A-1802. Huis, schuur en erf. Eigendom van smid Hendrik Jan Borneman en echtgenote Jennigjen van Faassen. Zij zijn op 17 mei 1901 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1917 herbouw. Over op:
Legger 2064/5: Sectie A-1802. Huis, schuur en erf. In 1923 boedelscheiding. Over op:
Legger 1524/6: Eigendom van Hendrik Jan Borneman en Jennigjen van Faassen. In 1926 stichting. Over op:
Legger 1524/9: Sectie A-1802. Huis, smederij, schuren en erf. In 1929 stichting en gedeeltelijke sloop. Over op:
Legger 1524/10: Huis, smederij, schuren en erf. In 1930 bijbouw. Over op:

De smederij van de familie Borneman (bron: fotocollectie Historische Vereniging Hardenberg).
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1802).

Legger 1524/11: In 1957 boedelscheiding. Over op:
Legger 3486/1: Sectie A-1802. Eigendom van smid Jan Hendrik Borneman (geb. 20-11-1901) en consorten. In 1962 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de sloop van een krotwoning en smederij en nieuwbouw van een woon-/winkelhuis. Een bestaande schuur werd verbouwd tot smederij. Over op:

De hoedenspeciaalzaak Maison Raak van de fam. Kolk-Raak, gevolgd door de winkel van smid Hendrik Jan Borneman.

Het Noord-Oosten van 26 juli 1963 besteedde aandacht aan de heropening van de winkel van Borneman:
Toen de heer D.J. Makkinga als voorzitter van de Hardenberger handelsvereniging veronderstelde dat de zaak van smederij Borneman naast het pand van Maison Raak al wel honderd jaar zou zijn, bleek hij aan de voorzichtige kant te zijn. Borneman beschikte nog over de oorspronkelijke stukken, waaruit bleek dat de smederij daar 102 jaar geleden reeds was gesticht en het is toch wel bijzonder verheugend om dan te mogen zien dat zo’n oude zaak met een nieuwe glans naar voren komt als hier het geval is.

De familie Borneman bij de openingsplechtigheid.

Legger 3486/3: Sectie A-1802. Huis, smederij en erf. In 1976 bijbouw. Over op:
Legger 3486/4: Sectie A-1802. Huis, kantoor, werkplaats en erf. In 1980 boedelscheiding. Over op:
Legger 4649/1: Eigendom van de V.O.F. J.H. Borneman & Zonen, aan ’t Oosteinde 2.

Het huidige pand dateert uit 1962 en diende als modezaak en jeans-shop. Achtereenvolgens waren er: Joris Mode, young and progressive (vanaf 1980); American Store (vanaf 1988); vanaf 18 mei 1989 De Prijsboxer, jeans en vrijetijdskleding; een jaar Snuffel; Lake Side Mode en Jeans, active wear tot 2008. Op 11 september 2008 opende Okay Fashion hier een modezaak.