Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 202 als sectie A-73 (huis en erf), eigendom van kleermaker Hendrikus Zweers.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-73).

Legger 202/1: Sectie A-73. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Hendrikus Zweers en echtgenote Gesina Santman. Zij zijn op 21 juni 1802 getrouwd te Hardenberg. In 1858 verkoop. Over op:
Legger 467/1: Sectie A-73. Eigendom van kleermaker Jan Harm Wortel of Wortelen en echtgenote Johanna Kampherbeek. Zij zijn op 6 januari 1859 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-60.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-73).

In 1898 stichting. Over op:
Legger 467/10: Sectie A-73. Huis, schuur en erf. In 1899 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1899 (Sectie A-73).

Legger 467/11: Sectie A-73. Huis en erf. In 1912 herbouw. Over op:
Legger 467/12: Nieuwe sectie A-2310. Huis, schuur en erf aan het Ooster Einde. In 1917 successie. Over op:
Legger 2145/3: Eigendom van Hermina Goris, weduwe van kleermaker Jan Berend Wortelen. Zij waren op 19 mei 1893 getrouwd te Stad Hardenberg. Jan Berend Wortelen was op 13 augustus 1910 overleden en begraven op ’t oude kerkhof Nijenstede. In 1926 sloop en herbouw. Over op:
Legger 2145/9: Sectie A-2310. Huis, schuur en erf.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2310).

In 1934 successie. Over op:
Legger 2743/2: Eigendom van molenaar Frederik Jan Makkinga te Dalfsen en consorten: winkeljuffrouw Hendrika Johanna Wortelen, bakker Gerrit Willem Otten, smid Henderikus Gansekoele en huishoudster Hendrikje Wortelen. In 1934 boedelscheiding. Over op:
Legger 2747/2: Sectie A-2310. Huis, schuur en erf. Eigendom van de ongehuwde winkeljuffrouw Hendrika Johanna Wortelen. In 1952 verkoop. Over op:
Legger 3300/1: Eigendom van arbeider Hendrik Jan Breukelman en echtgenote Hendrika Gezina Baarslag. Zij zijn op 5 november 1926 getrouwd te Stad Hardenberg. Hendrik Jan overleed op 2 april 1954, waarna boedelscheiding plaats had. Over op:
Legger 3392/1: Eigendom van Albert Jan Breukelman en Willem Sandrie Breukelman. Het vruchtgebruik lag bij Hendrika Gezina Baarslag, weduwe van Hendrik Jan Breukelman. In 1962 verkoop. Over op:
Legger 3309/5: Sectie A-2310. Eigendom van Roelof Schutte (geb. 06-06-1917) en echtgenote Gerritje Zweers. Zij zijn op 25 september 1942 getrouwd in Hardenberg.

Prentbriefkaart van ’t Oosteinde. Links, het lage pandje, is de verfwinkel van Weerts & Pot, gevolgd door de cafetaria van Schutte (Collectie: J. Woertel-van der Veen, Radewijk).

Op 28 april 1964 opende Roelof Schutte ter plekke een snelbuffet. Enkele maanden later zou hij zijn cafetaria aan de Markt verkopen aan de heer Talen uit Nieuw-Balinge. In de jaren ’70 nam de familie Bouwhuis de cafetaria over. Tegenwoordig is ter plekke De Koffiepot gevestigd.