Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 125a als sectie A-74 (huis en erf), eigendom van de erfgenamen van timmerman Jan Reinders en Grietje Derks of Peters.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-74).

Legger 125a/1: Sectie A-74. Huis en erf. Eigendom van de erfgenamen van timmerman Jan Reinders en Grietje Derks of Peters. In 1875 successie. Over op:
Legger 541/11: Eigendom van Ebbegien Klooster, weduwe van Jan Reinders. Zij waren op 11 december 1857 getrouwd te Stad Hardenberg. Jan Reinders was op 14 augustus 1859 overleden, waarna Ebbegien op 20 november 1862 was hertrouwd met schipper Hendrik Jan Santman. Huisnr. A-61. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 540/13: Eigendom van brugwachter Derk Zweers en echtgenote Hendrikje Lammerink. Zij zijn op 28 september 1850 getrouwd te Stad Hardenberg.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-74).

In 1902 bijbouw. Over op:
Legger 540/14: Sectie A-74. Huis en erf. In 1904 successie. Over op:
Legger 1711/1: Eigendom van Hendrik Jan en Gerrit Jan Zweers (ieder de helft). In 1907 boedelscheiding. Over op:
Legger 1801/1: Eigendom van arbeider Gerrit Jan Zweers en echtgenote Berendina Paarhuis. Zij zijn op 15 oktober 1885 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1928 verbouw. Over op:
Legger 1801/14: Sectie A-74. Huis en erf.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-74).

In 1938 boedelscheiding. Over op:
Legger 2856/1: Sectie A-74. Huis en erf. Eigendom van manufacturier Hendrik Gerhard Zweers en van Gerritdina Hendrika Zweers. In 1938 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de verbouw van de woning tot woon-/winkelhuis. Over op:
Legger 2856/9: In 1969 hermeting enz. Over op:
Legger 2856/13: Sectie A-74. Huis en tuin. In 1970 verkoop. Over op:
Legger 3607/4: Sectie A-74. Huis en tuin. Eigendom van marktkoopman en winkelier Albert Hofstede. In 1970 verbouw. Over op:
Legger 3607/6: Sectie A-74. Gedeelte huis en tuin. Oosteinde 10. In 1979 vereniging. Over op:
Legger 3607/9: Nieuwe sectie A-4683. Huis, winkel en erf. Oosteinde 10-12.