Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 146 als sectie A-78 (huis en erf), eigendom van koopman Jan Santman Rutgerszoon.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-78).

Legger 146/1: Sectie A-78. Huis en erf. Eigendom van koopman Jan Santman Rutgerszoon.

Op 6 mei 1856 verleed notaris Swam uit Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van schipper Hermannus Zandman. Deze verklaarde 700 gulden schuldig te zijn aan koopman en winkelier Jan Willem Boerrigter in ’t Laar. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbond hij diens woonhuis sectie A-78 en A-79 (aktenr. 2355).

In 1866 herbouw en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1866 (sectie A-1290).

Legger 146/13: Nieuwe sectie A-1290. Huis en erf.

Notaris Swam verleed op 4 mei 1867 een hypotheekakte op verzoek van schipper Hermannus Zandman. Deze verklaarde 700 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Frederik Gerrit Boerrigter te Laar. Als onderpand voor de terugbetaling van het geld en de daarover verschuldigde rente stelde hij zijn woonhuizen met grond en where, kadastraal bekend sectie A-76, A-77, A-78 en A-79 (aktenr. 3033).

In 1868 overschrijving van artikelen.

Legger 832/1: Sectie A-1290. Huis en erf. Eigendom van winkelierster Taalke Koops (ook genaamd Lea Borgers), weduwe van Hermannus Santman.

In 1874 successie. Over op:
Legger 962/1: Sectie A-1290. Huis en erf. Eigendom van Ettina Santman, echtgenote van klompenmaker en winkelier Roelof Snijders. Huisnr. A-65. In 1876 verkoop. Over op:
Legger 1009/1: Sectie A-1290. Huis en erf. Eigendom van klompenmaker Roelof Snijders.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1290).

In 1894 verkoop. Over op:
Legger 1440/1: Sectie A-1290. Huis en erf. Eigendom van bakker Evert Hemke en echtgenote Dina Pot. Zij zijn op 20 juli 1894 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1902 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1290).

Legger 1440/8: Sectie A-1290. Huis en erf. In 1904 bijbouw. Over op:
Legger 1440/9: In 1905 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1905 (sectie A-1290).

Legger 1440/12: In 1915 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1915 (sectie A-2353).

Legger 1440/18: Nieuwe sectie A-2353. Huis en erf. In 1915 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2353).

Legger 1440/19: In 1938 boedelscheiding. Over op:
Legger 2843/4: Sectie A-2353. Huis en erf. Eigendom van rijksontvanger Pieter Cramer, hoofdonderwijzer Jacobus Entrop, hoofdonderwijzer Wilhelmus Albertus Bitter en rijksontvanger Jacob Rietberg (elk voor een kwart). Het recht van gebruik en bewoning lag bij Dina Pot, weduwe van Evert Hemke. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 2220/11: Sectie A-2353. Eigendom van schilder en winkelier Roelof Bosch. In 1939 verbouw en vereniging. Over op:
Legger 2220/12: Sectie A-2353. Gedeelte huis en erf. In 1948 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 2220/14: In 1951 verbouw en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1951 (sectie A-3140).

Legger 2220/16: Nieuwe sectie A-3140. Huis en erf. In 1960 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:

De grote winkel in huishoudelijke artikelen van Roel’f Bosch aan ’t Oosteinde (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Legger 2220/19: In 1963 boedelscheiding. Over op:
Legger 3741/1: Sectie A-3140. Huis en erf. Eigendom van winkelier Gerrit Bosch en mede-eigenaar winkelier Roelf Bosch. Oosteinde 14. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 4131/1: Sectie A-3140. Eigendom van adviseur A.J.W. Schuite. In 1971 verbouw tot horecabestemming. In dat jaar begon de Tiffany Bar die al na een jaar werd opgevolgd door Ostara, terwijl in 1974/1975 de Papillon Bar er zich vestigde. Over op:
Legger 4131/3: In 1973 verkoop. Over op:
Legger 3435/10: Sectie A-3140. Huis en erf. Eigendom van hotelhouder, caféhouder en restauranthouder Jan Nijhoving.

De directe omgeving op het Oosteinde ervoer de aanwezigheid van de bars en het barbezoek rond 1980 als hinderlijke overlast en na voor Hardenberg nogal heftige tonelen sloot de Papillonbar in 1982. Vanaf 14 april 1983 had Herman Schalen er zijn zaak voor radio, televisie en elektrotechniek, later voortgezet onder de vlag van ECN (1989). Megapool (1989) en vanaf 2004 onder de naam EP Back Electronics.

Het pand Oosteinde 14a werd in 1983 afgesplitst van nummer 14 en bood onderdak aan Decorette, een zaak voor verf en behang van het schildersbedrijf Dopmeyer. Al in 1984 werden er vanaf 10 mei bloemen verkocht door Florado, die vanaf 22 augustus 1985 werd opgevolgd door bloemenzaak De Wanne, totdat op 1 februari 1993 de sluiting werd aangekondigd. Van 10 juni 1993 tot begin 1994 was hier Fair Play Sport, een speciaalzaak voor sportschoenen en sportkleding gevestigd. Op 16 maart 1994 opende Intersport Jack Hutten, terwijl naderhand er Reinders Mode was gevestigd die in maart 2005 werd voortgezet onder de naam Tuunte Fashion. Toen die in 2008 vertrok naar de nieuwe markt, kwam hier vanaf 24 april 2008 Loesig, Cadeau & Interieur (bron: 100 jaar Handelsvereniging Hardenberg; K. Oosterkamp, 2009).