De griffier van ’t Vredegerecht Hardenberg, G.J. Crull, registreerde op 26 december 1811 een overdrachtsakte op verzoek van linnenwever Hendrik van Laar en echtgenote Aaltjen Kelder te Hardenberg. Hij had zijn woonhuis voor 1150 gulden verkocht aan landbouwer Willem Wilpshaar te Holtheme. Het betrof diens eigendommelijke woonhuis no. 37, staande tusschen het huis van Albert Brand en de joodsche kerk alhier ten Hardenbergh.

Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 146 als sectie A-79 (huis en erf), eigendom van koopman Jan Santman Rutgerszoon.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-78).

Legger 146/2: Sectie A-79. Huis en erf. Eigendom van koopman Jan Santman Rutgerszoon.

Op 6 mei 1856 verleed notaris Swam uit Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van schipper Hermannus Zandman. Deze verklaarde 700 gulden schuldig te zijn aan koopman en winkelier Jan Willem Boerrigter in ’t Laar. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbond hij diens woonhuis sectie A-78 en A-79 (aktenr. 2355).

In 1866 herbouw en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1866 (sectie A-1290).

Notaris Swam verleed op 4 mei 1867 een hypotheekakte op verzoek van schipper Hermannus Zandman. Deze verklaarde 700 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Frederik Gerrit Boerrigter te Laar. Als onderpand voor de terugbetaling van het geld en de daarover verschuldigde rente stelde hij zijn woonhuizen met grond en where, kadastraal bekend sectie A-76, A-77, A-78 en A-79 (aktenr. 3033).

Legger 146/13: Nieuwe sectie A-1290. Huis en erf. In 1868 overschrijving van artikelen. Over op:
Legger 832/1: Sectie A-1290. Huis en erf. Eigendom van winkelierster Taalke Koops (ook genaamd Lea Borgers), weduwe van Hermannus Santman. Talea Koops overleed op 29 januari 1874, waarna op 10 maart 1874 door notaris Troost een akte van boedelbeschrijving werd opgesteld van alle roerende en onroerende goederen die door haar waren nagelaten. Tot de onroerende goederen behoorden de huizen op de percelen sectie A-1288, A-1289 en A-1290, een tuin, wat hooiland, verschillende percelen bouwland en een perceel veengrond. (aktenr. 140).

In 1874 successie. Over op:
Legger 962/1: Sectie A-1290. Huis en erf. Eigendom van Ettina Santman, echtgenote van klompenmaker en winkelier Roelof Snijders. Huisnr. A-65.

Op 23 november 1875 begon notaris J.G. Troost met de openbare verkoop van onroerend goed, op verzoek van:
1. klompenmaker Roelof Snijders, weduwnaar van Ettina Santman, als gemachtigde van Herman Wilhelm Weitkamp, Hendrik Jan Middendorp en Willem Goselink, als toeziende voogden over de minderjarige Gerrit Willem Santman, gesproten uit het huwelijk van wijlen Hermannes Santman en Lea Borgers
2. schipper Hendrik Jan Santman als voogd over de minderjarige
3. landbouwer Lucas Bieleveld, weduwnaar van Johanna Santman.
Het betrof o.a. de verkoop van het woonhuis op sectie A-1290, staande en liggende op het Oosteinde. Het ging als kavel 1 onder de veilinghamer. Roelof Snijders, mede-verkoper en voor 7/16e mede-eigenaar, bleek bij de definitieve veiling het hoogste bod uit te brengen en hem werd de koop gegund (aktenr. 441).

Legger 1009/1: Sectie A-1290. Huis en erf. Eigendom van klompenmaker Roelof Snijders.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1290).

In 1894 verkoop. Over op:
Legger 1440/1: Sectie A-1290. Huis en erf. Eigendom van bakker Evert Hemke en echtgenote Dina Pot. Zij zijn op 20 juli 1894 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1902 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1290).

Legger 1440/8: Sectie A-1290. Huis en erf. In 1904 bijbouw. Over op:
Legger 1440/9: In 1905 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1905 (sectie A-1290).
Prentbriefkaart van ’t Oosteinde, ca. 1910. In het oude pand aan de linkerhand, dat in z’n geheel te aanschouwen is, dreef Evert Hemke zijn bakkerswinkel. Hemke
was geboren in het Duitse Scheerhorn. Zijn winkelhuis zou in 1914 door onbekende oorzaak tot de grond toe afbranden. Achter het huis van Hemke lag de zgn. stadsbleek.

Salland’s Volksblad, 10 februari 1914:
Hardenberg. In den nacht van zondag op maandag brandde door een onbekende oorzaak het huis van den winkelier E. Hemke tot den grond toe af. Van den inboedel kon zoo goed als niet worden gered. Gelukkig bleven de belendende perceelen, door aanwezigheid van den brandspuit gespaard. Huis en inboedel waren slechts laag verzekerd.

Legger 1440/12: In 1915 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1915 (sectie A-2353).

Legger 1440/18: Nieuwe sectie A-2353. Huis en erf. In 1915 herbouw. Over op:

Prentbriefkaart van ’t Oosteinde, anno 1923. Geheel rechts staat het in 1914 gebouwde winkelhuis van bakker Evert Hemke, gevolgd door een winkelhuis met het uithangbordje Twentol wagensmeer. Dat was waar Roelf Bosch in 1920 zijn schilderswinkel begon. Hiervan getuigen de houten ladders die tegen de gevel liggen. De klanten konden bij hem ook terecht voor borstelwerk, rijwiellak, huishoudvernis en linoleumwas.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2353).

Legger 1440/19: In 1938 boedelscheiding. Over op:
Legger 2843/4: Sectie A-2353. Huis en erf. Eigendom van rijksontvanger Pieter Cramer, hoofdonderwijzer Jacobus Entrop, hoofdonderwijzer Wilhelmus Albertus Bitter en rijksontvanger Jacob Rietberg (elk voor een kwart). Het recht van gebruik en bewoning lag bij Dina Pot, weduwe van Evert Hemke. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 2220/11: Sectie A-2353. Eigendom van schilder en winkelier Roelof Bosch. In 1939 verbouw en vereniging. Over op:
Legger 2220/12: Sectie A-2353. Gedeelte huis en erf. In 1948 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 2220/14: In 1951 verbouw en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1951 (sectie A-3140).

Legger 2220/16: Nieuwe sectie A-3140. Huis en erf. In 1960 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:

De grote winkel in huishoudelijke artikelen van Roel’f Bosch aan ’t Oosteinde (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Legger 2220/19: In 1963 boedelscheiding. Over op:
Legger 3741/1: Sectie A-3140. Huis en erf. Eigendom van winkelier Gerrit Bosch en mede-eigenaar winkelier Roelf Bosch. Oosteinde 14. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 4131/1: Sectie A-3140. Eigendom van adviseur A.J.W. Schuite. In 1971 verbouw tot horecabestemming. In dat jaar begon de Tiffany Bar die al na een jaar werd opgevolgd door Ostara, terwijl in 1974/1975 de Papillon Bar er zich vestigde. Over op:
Legger 4131/3: In 1973 verkoop. Over op:
Legger 3435/10: Sectie A-3140. Huis en erf. Eigendom van hotelhouder, caféhouder en restauranthouder Jan Nijhoving.

De directe omgeving op het Oosteinde ervoer de aanwezigheid van de bars en het barbezoek rond 1980 als hinderlijke overlast en na voor Hardenberg nogal heftige tonelen sloot de Papillonbar in 1982. Vanaf 14 april 1983 had Herman Schalen er zijn zaak voor radio, televisie en elektrotechniek, later voortgezet onder de vlag van ECN (1989). Megapool (1989) en vanaf 2004 onder de naam EP Back Electronics.

Het pand Oosteinde 14a werd in 1983 afgesplitst van nummer 14 en bood onderdak aan Decorette, een zaak voor verf en behang van het schildersbedrijf Dopmeyer. Al in 1984 werden er vanaf 10 mei bloemen verkocht door Florado, die vanaf 22 augustus 1985 werd opgevolgd door bloemenzaak De Wanne, totdat op 1 februari 1993 de sluiting werd aangekondigd. Van 10 juni 1993 tot begin 1994 was hier Fair Play Sport, een speciaalzaak voor sportschoenen en sportkleding gevestigd. Op 16 maart 1994 opende Intersport Jack Hutten, terwijl naderhand er Reinders Mode was gevestigd die in maart 2005 werd voortgezet onder de naam Tuunte Fashion. Toen die in 2008 vertrok naar de nieuwe markt, kwam hier vanaf 24 april 2008 Loesig, Cadeau & Interieur (bron: 100 jaar Handelsvereniging Hardenberg; K. Oosterkamp, 2009).