Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 13 als sectie A-80 (huis en erf), eigendom van kuiper Albert Brand.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-80).

Legger 13/1: Sectie A-80. Huis en erf. Eigendom van kuiper Albert Brand, weduwnaar van Geertruid Wolters. Albert Brand overleed op 12 september 1845. Hun enige dochter, Geziena, was op 1 maart 1841 al gestorven. Zij was twee keer getrouwd, eerst op 11 december 1829 met Jan Hendrik van Bruggen uit Heemse en na diens overlijden op 30 augustus 1839 met Heinrich Walmann uit Recke. In 1869 verkoop. Over op:
Legger 842/1: Sectie A-80. Eigendom van landbouwer Willem van Beest en echtgenote Hendrika Krets. Zij zijn op 6 mei 1852 getrouwd in Stad Hardenberg. Huisnr. A-66.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-80).

In 1902 successie. Over op:
Legger 1544/5: Sectie A-80. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Reinier van Beest en echtgenote Egberdina Brinkman. Zij zijn op 29 september 1876 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1906 verkoop. Over op:
Legger 1773/1: Sectie A-80. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Boers en echtgenote Hendrikje Bril. Zij zijn op 5 augustus 1904 getrouwd te Stad Hardenberg.

Salland’s Volksblad, 17 juni 1910:
Hardenberg. Woensdagavond, omstreeks 8 uur ontstond er brand in het huis bewoond door de gezinnen G.J. Boers en G. Kedde alhier. Daar de brandspuiten spoedig ter plaatse aanwezig waren mocht het gelukken den brand spoedig meester te worden en bleef het grootste gedeelte van het huis nog gespaard, terwijl ook de inboedel bijna geheel gered werd. Naar we vernemen was het perceel van B. verzekerd, het andere gedeelte niet.

In 1910 kocht godsdienstonderwijzer Johannes Fredriks van Gerrit Jan Boers de grond waarop het gedeeltelijk afgebrand boerderijtje stond. Dat pand werd gerestaureerd en op 25 oktober 1913 openden de deuren van Fredriks’ kledingwinkel. De gevel van het pand had toen nog de kenmerken van een oud Hardenbergs boerenhuis uit de negentiende eeuw, met de kenmerkende ingezwenkte hoeken.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2267).

Legger 1316/8: Sectie A-80. Huis en erf. Eigendom van godsdienstonderwijzer Johannes Fredriks en echtgenote Lambertha Blomberg. In 1911 sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2267).

Legger 1316/10: Nieuwe sectie A-2267. Erf. In 1911 herbouw. Over op:
Legger 1316/11: Sectie A-2267. Huis en erf. In 1911 stichting. Over op:
Legger 1316/12: In 1912 redres. Over op:
Legger 1316/13: In 1913 bijbouw. Op 25 oktober 1913 werden de deuren van Fredriks’ manufacturenzaak geopend.

Prentbriefkaart van de manufacturenzaak van J. Fredriks aan het Oosteinde. De gevel die op deze foto te zien is, werd in 1925 aangebracht tijdens een ingrijpende verbouwing. Daarbij werd de dakconstructie vervangen door een mansarde en werd deze schijngevel gerealiseerd, met sierlijk gestuukte pilasters en fraaie ornamenten op de ‘schouders’. Let vooral op de wijze waarop de verschillende kledingstukken geëtaleerd werden. Fredriks verkocht o.a. Engelsche hemden, bretels, zelfbinders, strikken, boorden, fantasiesokken en manchetten, maar ook overgordijnen, vitrage, japonstoffen, mousselinen, kunstzijde en wollen stoffen.

In 1925 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor het vernieuwen van ’t dak van de woning.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2267).
Johannes Fredriks (1891-1958), staande op een paard…

Legger 1316/14: Sectie A-2267. Huis en erf. In 1949 aanb. st. Over op:
Legger 1316/17: In 1950 boedelscheiding. Over op:
Legger 3232/1: Sectie A-2267. Huis en erf. Eigendom van manufacturier Johannes Fredriks en echtgenote Janna Varwijk. Zij zijn op 3 april 1915 getrouwd te Dedemsvaart. In 1961 boedelscheiding. Over op:
Legger 3600/1: Sectie A-2267. Huis en erf. Eigendom van manufacturier Johannes Fredriks (geb. 30-06-1920) aan ’t Oosteinde 16. In 1961 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:

De Toren, 23 november 1961.

Legger 3600/2: In 1965 verkoop klein deel van perceel aan de gemeente Hardenberg. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3809).

Legger 3600/3: Nieuwe sectie A-3809. Huis, winkel en erf.

Nadat Fredriks het bedrijf in 1984 beëindigde, vestigde Martin Keur er op 8 augustus een optiekzaak die in 2009 werd opgevolgd en voortgezet door Eye Wish Groeneveld opticien.