Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 14 als sectie A-81 (huis en erf), eigendom van daghuurder Jan Brand.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-81).

Legger 14/1: Sectie A-81. Huis en erf. Eigendom van dagloner Jan Luggers Brand en echtgenote Geertjen Berends. Zij zijn op 17 juli 1791 getrouwd te Hardenberg. In 1844 over op:
Legger 279/1: Sectie A-81. Huis en erf. Eigendom van Gezina Brand, echtgenote van Hermen Meijerink. Zij zijn op 25 mei 1816 getrouwd te Hardenberg. In 1853 verkoop. Over op:
Legger 382/1: Sectie A-81. Huis en erf. Eigendom van timmerman Gerrit Brand te Venebrugge (later te stad Hardenberg). Hij trouwde op 25 november 1854 te Stad Hardenberg met Gerridina Brink uit Neuenhaus. Zij overleed echter al op 4 april 1864, waarna Gerrit op 19 januari 1865 hertrouwde met zijn schoonzusje Johanna Brink. Huisnr. A-67.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-81).

In 1908 verkoop. Over op:
Legger 1842/1: Sectie A-81. Huis en erf. Eigendom van de ongetrouwde dienstbode Margaretha Hendrika Brand.

Salland’s Volksblad, 17 juni 1910:
Hardenberg. Woensdagavond, omstreeks 8 uur ontstond er brand in het huis bewoond door de gezinnen G.J. Boers en G. Kedde alhier. Daar de brandspuiten spoedig ter plaatse aanwezig waren, mocht het gelukken den brand spoedig meester te worden en bleef het grootste gedeelte van het huis nog gespaard, terwijl ook de inboedel bijna geheel gered werd. Naar we vernemen was het perceel van B. verzekerd, het andere gedeelte niet.

In 1911 sloop. Over op:
Legger 1842/3: Sectie A-81. Erf. In 1911 sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2268).

Legger 1842/4: Nieuwe sectie A-2268. Erf. In 1911 herbouw. Over op:
Legger 1842/5: Sectie A-2268. Huis en erf. In 1911 stichting en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2283)

Legger 1842/6: Nieuwe sectie A-2283. Huis en erf. In 1931 verkoop. Over op:
Legger 2644/2: Sectie A-2283. Huis en erf. Eigendom van timmerman Gerrit Kedde en echtgenote Geertje Hendrika Pullen. Zij zijn op 24 maart 1921 getrouwd te Stad Hardenberg.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2283).

In 1932 stichting. Over op:
Legger 2644/3: Sectie A-2283. Huis, schuur en erf. In 1950 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 2644/4: In 1965 verkoop klein deel van perceel aan gemeente Hardenberg. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3810).

Legger 2644/5: Nieuwe sectie A-3810. Huis, schuur en erf. In 1970 verkoop. Over op:
Legger 3600/5: Sectie A-3810. Huis, schuur en erf. Eigendom van manufacturier Johannes Fredriks te Oosteinde 16.

Tot 1970 was Oosteinde 18 een woonhuis van de familie Kedde. In dat jaar werd het door de fam. Fredriks verenigd met Oosteinde 16 tot één pand. In 1984 werd het pand weer gesplitst en op 23 augustus van dat jaar vond de opening van juwelierszaak W. Hekman plaats. Op 12 maart 1990 nam broer Harry Hekman uit Vroomshoop de zaak over onder de naam Juwelier Hekman.