Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 129 als sectie A-82 (huis en erf), eigendom van medicinae doctor Antoni van Riemsdijk.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-82).

Legger 129/1: Sectie A-82. Huis en erf. Eigendom van medicinae doctor, notaris en burgemeester Antoni van Riemsdijk en echtgenote Anna Charlotte Soeters.

Notaris Willem Swam begon op 22 juli 1846 met de inventarisatie van de nagelaten boedel van Antoni van Riemsdijk en Anna Charlotte Soeters. Als derde werd het huis en erf, bestaande uit twee woningen, op het Oosteinde, tusschen de huizen van Harmen Meijeringh en Jan Middendorp, beschreven, sectie A-82 en A-83, getaxeerd op 800 gulden (aktenr. 1392).

Legger 304/1: Sectie A-82. Huis en erf. Eigendom van Reinier Dozy te Hardenberg. In 1850 verkoop. Over op:
Legger 333/1: Sectie A-82. Huis en erf. Eigendom van Hendrik Jan Lotterman en echtgenote Derkjen Amsink. Zij zijn getrouwd op 4 mei 1848 te Stad Hardenberg. Huisnr. A-68. Na het overlijden van Hendrik Jan, op 4 maart 1860, verviel de eigendom aan weduwe Derkjen Lotterman-Amsink. Zij werd opgevolgd door dochter Aaltjen Lotterman en haar echtgenoot schipper Sandri Baarslag. Zij zijn op 3 december 1872 getrouwd te Stad Hardenberg.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-82).

In 1886 successie. Over op:
Legger 1070/4: Sectie A-82. Huis en erf. Eigendom van schipper Sandrie Baarslag. In 1905 vernieuwd. Over op:
Legger 1070/16: Sectie A-82. Huis en erf. Huisnr. A-68. In 1911 vereniging en redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2284)

Legger 1070/22: Nieuwe sectie A-2284. Huis en erf. In 1926 verkoop. Over op:
Legger 2463/1: Sectie A-2284. Huis en erf. Eigendom van de ongetrouwde Hendrika Gezina Baarslag. In 1931 herveiling. Over op:
Legger 2621/1: Sectie A-2284. Huis en erf. Eigendom van notaris Johannis Zwamborn en echtgenote Magdalena Suzanna Johanna Varossieau.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2284).

In 1936 verkoop. Over op:
Legger 2656/2: Sectie A-2284. Huis en erf. Eigendom van kapper Wouter Eikendal en echtgenote Berendina Linde. In 1937 verbouw. Over op:
Legger 2656/3: In 1944 scheiding. Over op:
Legger 3049/1: Sectie A-2284. Huis en erf. Eigendom van kapster Berendina Linde, gescheiden echtgenote van kapper Eikendal. In 1948 verkoop. Over op:
Legger 3177/1: Sectie A-2284. Huis en erf. Eigendom van winkelchef Geert Jan Wijnia. In 1950 splitsing. Over op:
Legger 3177/2: Sectie A-2284. Huis en erf. In 1955 sloping en stichting. Over op:
Legger 3177/3: Sectie A-2284. Werkplaats en erf. In 1956 verkoop enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart (sectie A-3312).

Legger 3359/1: Nieuwe sectie A-3312. Werkplaats en erf. Eigendom van grofsmid / schoenmaker Hendrik Jan Borneman Wzn. (geb. 12-09-1921) en echtgenote Dina Veurink te Oosteinde 20. In 1957 stichting. Over op:
Legger 3359/2: Sectie A-3312. Huis, werkplaats en erf. In 1971 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1971 (sectie A-3312).

Legger 3359/6: Sectie A-3312. Huis, magazijn, werkplaats en erf. In 1975 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1975 (sectie A-4574).

Legger 3359/7: Nieuwe sectie A-4574. Huis, winkel, werkplaats, garage en erf.