Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 36 als sectie A-85 (huis en erf) en sectie A-86 (huis), eigendom van timmerman Hendrik Geerlings.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-85 en A-86).

Legger 36/1: Sectie A-85. Huis en erf. Eigendom van timmerman Hendrik Geerlings.
Legger 36/2: Sectie A-86. Huis. Eigendom van idem.

Op 8 mei 1849 verleed notaris Swam uit Gramsbergen een transportakte op verzoek van timmerman Hendrik Geerlings en echtgenote Aaltjen Lotterman. Zij verklaarden hun eigendommelijke woonhuis, met deszelfs grond en wheere, staande en gelegen ter stede Hardenbergh, aan de Voorstraat, sectie A numero’s 85 en 86, voor 550 guldens te hebben verkocht en over te dragen aan hun zoon timmerman Hendrikus Geerlings (aktenr. 1585).

Legger 433/1: Sectie A-85. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Jan Moman te Brucht. In 1864 verkoop. Over op:
Legger 433/2: Sectie A-86. Huis. Eigendom van idem. In 1864 over op:
Legger 490/12: Sectie A-85. Huis en erf. Eigendom van korenmolenaar Hendrik Jan Hamberg en echtgenote Christina Elisabeth Lugtenaar. Zij zijn op 20 juni 1860 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1866 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1866 (sectie A-1291).

Legger 490/15: Nieuwe sectie A-1291. Huis en erf. In 1869 expiratie gebouwd. Huisnr. A-72.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-84).

In 1890 vereniging. Over op:
Legger 1372/1: Nieuwe sectie A-1573. Huis en erf. Eigendom van Hendrik Jan Hamberg en echtgenote Christina Elisabeth Lugtenaar. In 1904 inwendige verandering. Over op:
Legger 1372/2: In 1909 successie. Over op:
Legger 1888/3: Sectie A-1573. Huis en erf. Eigendom van molenaar Lambert Hamberg en mede-eigenaren.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1573).

In 1935 verkoop. Over op:
Legger 2751/1: Sectie A-1573. Huis en erf. Eigendom van Frederika Hamberg te Beileroord. In 1937 verkoop. Over op:
Legger 2809/1: Sectie A-1573. Huis en erf. Eigendom van barbier / kapper Marten Gerhardus Snijders te Oosteinde 26. In 1939 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor een inwendige verbouwing van het woon-/winkelhuis. Over op:
Legger 2809/2: In 1940 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de verbouw van de linkerzijde van het pand. Over op:
Legger 2809/3: In 1969 hermeting enz. Over op:
Legger 2809/4: Sectie A-1573. Huis, winkel, schuur en erf. In 1972 vernieuwd. Over op:
Legger 2809/5: In 1973 verkoop enz. Over op:
Legger 2809/6: Nieuwe sectie A-4453. Huis, winkel, schuur en erf. In 1982 verkoop. Over op:
Legger 4752/2: Sectie A-4453. Eigendom van J. Schothans.