Legger 946/1: Sectie C-1021. Heide en boerderij, huisnr. B-36c op de Nieuwe Burgerkampen. Eigendom van landbouwer Hendrik Boerman. In 1876 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1876 (sectie C-1104).

Legger 946/3: Nieuwe sectie C-1104. Huis en erf. Huisnr. B-36c.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 7 mei 1880 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Hendrik Boerman. Hij verklaarde 800 gulden schuldig te zijn aan Geziena Christina Waalman, weduwe van Marthanus Petrus Escher. Als onderpand stelde hij o.a. zijn huis en erf, sectie C-1104 (aktenr. 1720, scan 191).

In 1882 redres grootte. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1882 (sectie C-1104).

Legger 946/16: In 1889 redres en herziening. Over op:
Legger 946/17: Sectie C-1104. Huis en erf. Huisnr. B-36c. In 1895 verkoop. Over op:
Legger 1461/2: Eigendom van Hendrik Jan Waterink en echtgenote Berendina Rijstenberg. In 1940 stichting. Over op:
Legger 1461/11: In 1955 boedelscheiding. Over op:
Legger 3409/6: Sectie C-1104. Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Waterink aan de Kanaalweg 11. In 1957 successie. Over op:
Legger 2518/7: Sectie C-1104. Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Waterink aan de Kanaalweg 11. In 1958 sloping en stichting. Over op:
Legger 2518/8: In 1961 vereniging enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie C-1756).

Legger 2518/10: Nieuwe sectie C-1756. Huis, schuur, erf, bouw- en weiland. In 1961 redres. Over op:
Legger 2518/11: In 1962 verkoop en hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1962 (sectie C-1798).

Legger 2518/12: Nieuwe sectie C-1798. Huis, schuren, erf, gras- en bouwland. In 1964 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie C-1986). De nieuw aangelegde insteekhaven is ingetekend.

Legger 2518/14: Nieuwe sectie C-1986. Huis, erf, schuren, grasland nabij de Insteekhaven. In 1972 verkoop. Over op:
Legger 3850/932: Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1981 vereniging. Over op:
Legger 3850/1174: Nieuwe sectie C-2293. Industrieterrein Nieuwe Haven. Het pand werd afgebroken i.v.m. herinrichting tot bedrijventerrein. Ter plekke bevindt zich nu de vestiging van Oranje Arkenbouw aan de Handelsstraat 21.