Legger 48/52: Sectie C-11. Heide. Eigendom van de marke van Hardenberg en Baalder. In 1862 markeverdeling. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1862 (sectie C-73).

Legger 397/134: Sectie C-73. Heide. Eigendom van de gemeente Stad Hardenberg. In 1864 splitsing bij verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1864 (sectie C-880).

Legger 363/7: Nieuwe sectie C-880. Heide. Eigendom van Hendrika Schutte, huisvrouw van landbouwer Gerrit Boerman te Stad Hardenberg. In 1866 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1866 (sectie C-951).

Legger 363/15: Nieuwe sectie C-951. Huis en erf in de zgn. Nieuwe Burgerkampen. In 1873 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 363/24: In 1874 verkoop. Over op:
Legger 960/1: Eigendom van landbouwer Gerhardus Schrotenboer te Mariƫnberg. In 1875 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1875 (sectie A-1094).

Legger 960/4: Nieuwe sectie C-1094. Huis en erf in de zgn. Nieuwe Burgerkampen. Eigendom van landbouwer Gerhardus Schrotenboer te Mariƫnberg.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen begon op 9 juli 1879 te Hardenberg met de inzate (eerste veiling) van onroerend goed op verzoek van landbouwer Gerhardus Schrotenboer. Dit betrof o.a. het huis en erf op perceel sectie C-1094. Het werd ingezet door landbouwer Roelof Zandman op 1000 gulden. Kastelein Jan Frederik Heetderks van Munster verhoogde de inzet met 50 gulden. De verkoop is kennelijk niet doorgegaan… (aktenr. 1503, scan 9).

Dezelfde notaris verleed op 15 december 1879 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Gerhardus Schrotenboer. Hij verklaarde 275 gulden schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand stelde hij o.a. zijn huis en erf, sectie C-1094, onder de gemeente Stad Hardenberg (aktenr. 1609, scan 189).

In 1884 verkoop. Over op:
Legger 1232/2: Eigendom van Gerrit Jan Bokking en Albert Bokking te Bergentheim. In 1886 verval vrijdom. Over op:
Legger 1232/12: In 1889 verkoop. Over op:
Legger 1324/2: Sectie C-1094. Eigendom van Gerrit Jan Bokking G.J.zn. In 1894 verkoop. Over op:
Legger 1259/15: Sectie C-1094. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Roelof Truin. In 1906 verval vrijdom. Over op:
Legger 1259/18: In 1909 herbouw. Over op:
Legger 1259/19: In 1910 herbouw en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie C-1339).

Legger 1259/20: Nieuwe sectie C-1339. Huis en erf in de Nieuwe Burgerkampen. In 1916 verkoop. Over op:
Legger 2063/7: Sectie C-1339. Eigendom van landbouwer Jan Truin. In 1941 stichting. Over op:
Legger 2063/8: Sectie C-1339. Huis, schuren en heide aan de Burgerkampen 2. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 3327/9: Sectie C-1339. Eigendom van landbouwer Roelof Veltink en Janna Kelder. In 1961 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1962 (sectie C-1764).

Legger 3327/13: Nieuwe sectie C-1764. Huis, schuren, heide, bouwland en grasgrond. In 1967 sloping enz. Over op:
Legger 3327/18: Sectie C-1764. In 1972 wijzigde het adres in Moekensteeg 2. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 3850/1132: Sectie C-1764. Huis, schuur, heide, bouwland en grasland aan de Moekensteeg 2.