Legger 498/2: Sectie A-311. Bouwland. Eigendom van landbouwer Johann Friederich Dörmann en Aaltjen ten Brinke. Zij zijn op 24 juni 1842 te Heemse getrouwd. Dörmann is geboren in ’t plaatsje Dissen in het Teutoburgerwald.

Op 18 november 1876 schreef de burgemeester van Stad Hardenberg aan Gedeputeerde Staten van Overijssel:
Hiernevens heb ik de eer UwEd. Gr. Achtb. te doen toekomen eene aangifte volgens art. 38 der wet van den 26 Mei 1870 (Staatsblad N.82) wegens stichting van een gebouw van J.F. Dorman, landbouwer alhier.

Kadastrale hulpkaart, 25 september 1877 (sectie A-1443).

Legger 498/4: Sectie A-1443. Huis en erf.

Kopieboek uitgaande brieven van B&W van de gemeente Stad Hardenberg, d.d. 5 oktober 1877:
Hierbij heb ik de eer U.Ed.Achtb. te doen toekomen een proces-verbaal, opgemaakt door den rijksveldwachter Schut, ten verzoeke van G. Nijman alhier tegen Johan Friedrich Dörman, mede alhier wonende, wegens diefstal van peren uit den tuin van voornoemden Nijman. Dörman is in Pruissen geboren en kan dientengevolge geen geboorte-extract worden overlegd; volgens het bevolkingsregister is hij 70 jaren oud. Hij heeft sedert jaren in deze gemeente gewoond en is mij vroeger niets ten nadeele van hem ter ooren gekomen. Ook is hij, voor zoover ik geïnformeerd ben, vroeger niet met de justitie in aanraking geweest.

In 1883 verval vrijdom. Over op:
Legger 498/7: In 1884 successie. Over op:
Legger 1240/3: Sectie A-1443. Huis en erf, gaarden- en bouwland. Eigendom van arbeider Hendrik Jan Dörmann en echtgenote Fennichien Tieman. Zij zijn op 5 juni 1869 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1908 herbouw woning. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie A-2199).
Kadastrale veldwerkkaart, februari 1909 (sectie A-2199).

Legger 1240/9: Nieuwe sectie A-2199. Huis, schuur en erf. In 1910 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2245).

Legger 1912/1: Sectie A-2245. Huis, schuur en erf. Eigendom van arbeider Hendrik Jan Dörmann en echtgenote Fennichien Tieman. In 1916 boedelscheiding. Over op:
Legger 1722/8: Eigendom van landbouwer Frederik Dorman H.J.zn. en echtgenote Henderika Grooten. Zij zijn op 2 september 1910 getrouwd te Coevorden.

Op deze prentbriefkaart zien we Frits Dorman en echtgenote Henderika Grooten. Ze zijn de stal aan het uitmesten. Koeien werden gebruikt als trekdieren wanneer men niet in staat was een paard te onderhouden. Rechts het winkelhuis van bakker Lubbers.
Links de woning van de fam. Dorman aan de Stationsstraat.
Vogelvluchtopname van de Stationsstraat, ca. 1950.

In 1951 verkoop. Over op:
Legger 3273/5: Eigendom van landbouwer en gemeentearbeider Frederik Dorman (geb. 28-03-1913) en echtgenote Geesje Nijland. Het levenslang vruchtgebruik behoorde toe aan oom Frederik (Frits) Dorman H.J.zn. (geb. 26-06-1869), weduwnaar van Henderika Grooten. In 1955 hermeting en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-2245).
Prentbriefkaart van de driesprong Stationsstraat-Gramsbergerweg. Geheel links een deel van de gevel van de woning van Dorman.

Legger 3273/16: Sectie A-2245. Huis, schuur, bouwland en erf. In 1956 verkoop. Over op:
Legger 2930/340: Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1958 sloop ten behoeve van de aanleg van de Witte de Withstraat…