(foto: met dank aan en toestemming van de huidige eigenaar en Fokke Makelaardij)

In 1910 kocht smid Willem Borneman een stuk van het kadastrale perceel sectie A-1971 van koopman Herman Wilhelm Weitkamp. Op die kavel liet hij nog datzelfde jaar een nieuw burgerwoonhuis bouwen.

Kadastrale hulpkaart, juli 1910 (sectie A-2250).
Kadastrale hulpkaart, augustus 1911 (sectie A-2250).

Legger 1914/1: Sectie A-2250. Huis en erf. Eigendom van smid Willem Borneman. In 1911 stichting.

In het Salland’s Volksblad van 8 maart 1912 adverteerde Borneman:
Uit de hand te koop: een burgerwoonhuis aan den Stationsweg te Hardenberg, geschikt voor dubbele woning, en een schuur, te bevragen bij W. Borneman.

Een maand later, op 26 april, stond deze advertentie in de krant:
Notaris F. Stuart te Heemse zal op dinsdag 7 mei a.s. publiek verkopen voor de heer W. Borneman te Stad Hardenberg: een huis met welbeklante smederij en erf, alles gunstig gelegen aan den Stationsweg te Stad Hardenberg.

Over op legger 1914/2.

Kadastrale hulpkaart, september 1914 (sectie A-2250).

Legger 1914/2: Sectie A-2250. Huis, schuur en erf. In 1915 verkoop. Over op legger 1926/8.

Legger 1926/8: Sectie A-2250. Huis en erf. Eigendom van de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Stad Hardenberg. In 1915 inwendige verandering, bijbouw en splitsing. Over op legger 1926/10.
Legger 1926/10: Sectie A-2250. Huis en erf, huis en erf. In 1916 bijbouw en splitsing. Over op legger 1926/11 en 1926/12.

Kadastrale hulpkaart, mei 1916 (sectie A-2367 en A-2368).

Legger 1926/11: Nieuwe sectie A-2367. Huis en erf. In 1949 vereniging van artikelen. Over op legger 2757/6.
Legger 1926/12: Nieuwe sectie A-2368. Huis en erf. In 1949 vereniging van artikelen. Over op legger 2757/7.

In 1957 naamsverandering in Co√∂peratieve Landbouw- en Verbruiksvereeniging “Hardenberg en Omstreken” W.A., gevestigd aan de Stationsstraat te Hardenberg. In 1961 vond een hermeting plaats. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3508).

Legger 3345/18: Nieuwe sectie A-3508. Twee huizen en erf. In 1968 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie A-4124 en A-4125).

Legger 3961/2: Nieuwe sectie A-4124. Huis, schuur en tuin aan de Stationsstraat 16. Eigendom van transportarbeider W. Meijerink.
Legger 3962/2: Nieuwe sectie A-4125. Huis, schuur en tuin aan de Stationsstraat 14. Eigendom van bakker G. Ligtenberg.

Kadastrale hulpkaart, 28 april 1977 (sectie A-4124 en A-4125).