Legger 1341/9: Sectie A-317. Tuin. Eigendom van koopman Jan Nijman en echtgenote Johanna Nijzink. In 1909 lieten zij de bouw van een nieuwe woning aanbesteden, naar een ontwerp van architect K.A. Hakkert uit Dedemsvaart.

Salland’s Volksblad, 13 augustus 1909:
Ondergetekende is namens de heer J. Nijman te Hardenberg voornemens op 17 aug. 1909 in het café van den heer B. Koeslag te Heemse aan te besteden: het bouwen van een burgerwoonhuis op een vrijgelegen terrein te Stad Hardenberg, in de nabijheid van het station van de N.O.L.S. Bouwheer firma K.A. Hakkert, Dedemsvaart.
Een week later bleek H. Smit voor 4.276 gulden de laagste inschrijver en hem werd de opdracht gegund.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2246).

Legger 1341/33: Nieuwe sectie A-2246. Huis, schuur, erf en tuin. In 1912 bijbouw. Over op:

Carte-de-visite van Jan Nijman (1847-1928), gefotografeerd in de studio van Albert Greiner aan de Nieuwendijk 89 te Amsterdam.
Carte-de-visite van Johanna Nijzink (1854-1927), gefotografeerd in de studio van Albert Greiner te Amsterdam.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie A-2246).

Legger 1341/35: Sectie A-2246. Huis, schuur en erf. In 1918 bijbouw en inwendige verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1919 (sectie A-2246).

Legger 1341/38: Sectie A-2246. Huis, schuur en erf aan de Stationsweg. In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 2596/6: Eigendom van koopman Jan Bruins sr. en echtgenote Mietje Nijman. Zij zijn op 14 juni 1900 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1932 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een autogarage. Over op:

Echtpaar Jan Bruins (1876-1956) en Mietje Nijman (1876-1953).

Legger 2596/12: Sectie A-2246. Huis, garage, schuur en erf. In 1955 hermeting en redres. Over op:

De in 1963 afgebroken woning van de fam. Bruins aan de Stationsstraat 15
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-2246).

Legger 2596/15: Sectie A-2246. Huis, garage, schuur, erf, bouw- en grasland. In 1957 splitsing. Over op:
Legger 2596/16: In 1960 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie A-3434).

Legger 3492/2: Nieuwe sectie A-3434. Huis, garage, schuur en erf. Eigendom van koopman Jan Bruins jr. en echtgenote Geertje Rakhorst. Zij zijn op 19 juli 1934 getrouwd. In 1963 sloping. Over op:
Legger 3492/3: Sectie A-3434. Erf. In 1963 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor vervangende nieuwbouw. Over op:

Legger 3492/4: Sectie A-3434. Huis, garage en erf. Jan Bruins overleed op 6 mei 1985, waarna de woning werd verkocht. Over op:
Legger 4894/1: Eigendom van oud-schoenmaker Hendrik Jan Santman (geb. 09-02-1919) en echtgenote Jennigjen Bosch (geb. 21-10-1922).