Kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie A-2340).

Legger 1013/11: Sectie A-2340. Tuin. Eigendom van Saartje Cantor, weduwe van koopman David Meijer Bromet. In 1925 successie. Over op:
Legger 2445/1: Sectie A-2340. Tuin. Eigendom van de kooplieden Asser en Meijer Bromet te Stad Hardenberg, koopman Joachim Bromet te Emden, Rachel Bromet te Stad Hardenberg, koopman Marcus Bromet te Stad Hardenberg, koopman Philip Bromet te Nijmegen en koopman Isedoor Leviticus en echtgenote Threse Bromet te Nijmegen. In 1929 boedelscheiding. Over op:
Legger 1934/4: Sectie A-2340. Tuin. Eigendom van koopman Marcus Bromet en echtgenote Reintje van den Berg. Zij zijn op 2 december 1908 getrouwd te Stad Hardenberg.

In 1928 verleende de gemeente Stad Hardenberg een vergunning aan M. Bromet voor de bouw van een woning op het kadastraal perceel sectie A-2340. Het huis werd gebouwd naar een ontwerp van architect C. Stuldreher uit Almelo.

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1930 (sectie A-2340).

Legger 1934/5: Sectie A-2340. Huis en tuin aan de Stationsweg B-83. In 1934 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een schuurtje op het perceel en in 1940 voor het plaatsen van een prieel en kippenhok.

Marcus Bromet (1875-1943) (bron: fotocollectie Historische Vereniging Hardenberg).
Reintje Bromet-van den Berg (1874-1959) (bron: fotocollectie Historische Vereniging Hardenberg).

8 april 1943, brief aan de heer onderluitenant/afdelingscommandant der marechaussee te Hardenberg:
Naar aanleiding van een gerucht, dat na het vrijwillig’ vertrek van de joodsche familie Bromet, wonende te Hardenberg, nog een lid der familie als verstekeling in de woning was achtergebleven, hebben wij, Gerrit Jan van den Berg en Arie Johannes van ’t Prinsenhof, wachtmeesters der marechaussee te Hardenberg, op last van den groepscommandant, in de woning van den jood Bromet, welke geheel was verlaten en afgesloten een onderzoek ingesteld en in een vaste kast, die van binnen was afgesloten, aangetroffen: Philippus Bromet, geboren te Hardenberg op 14 februari 1886, Nederlander, gescheiden, wonende te Stationsstraat nr. B-83 te Hardenberg. Toen Bromet ontdekt werd, zag hij nog kans om met een scheermesje in zijn pols te snijden, hetgeen hem echter niet is gelukt. Hevig bloedend is Bromet naar het ziekenhuis te Hardenberg gebracht, daar verbonden en verder op last van de Sicherheitspolizei te Enschede overgebracht naar Zwolle en opgesloten in het Huis van Bewaring. Het is aan te nemen dat Bromet van plan is zich van het leven te beroven.


Persoonskaart van Meijer Bromet (1866-1943).
Persoonskaart van Asser Bromet (1873-1943).
Persoonskaart van Marcus Bromet (1875-1943).
Persoonskaart van Philip Bromet (1886-1943).

In 1943 werd het pand op grond van de Verordening joodsch grondbezit voor 6.260 gulden ‘verkocht’ aan Derk ten Cate. Over op:
Legger 2782/3: Eigendom van garagehouder Derk ten Cate en echtgenote Woltertje Jaspers. In 1946 rechtsherstel. Over op:
Legger 3090/1: Sectie A-2340. Huis en tuin. Eigendom van de erfgenamen van Marcus Bromet, p/a David Meijer Bromet, Stationsweg B-83.

De erfgenamen waren weduwe Reintje Bromet-van den Berg en de zoons David Meijer en Nathan Leonard Bromet. Reintje dook onder bij de fam. Vinke in Gramsbergen. Zij overleefde de oorlog en stierf op 29 april 1959.

David Meijer en Nathan Leonard Bromet gingen in 1938 naar Nederlands Oost-Indië. Ze overleefden de Japanse kampen. Kort na de Tweede Wereldoorlog ging David naar Australië en Nathan (Nico) naar de Verenigde Staten. David Meijer Bromet overleed op 96-jarige leeftijd, op 14 juni 2007 te Brisbane. Nathan Leonard overleed op 88-jarige leeftijd, op 30 augustus 2005 in Seattle.

De zgn. ‘Stolpersteine’ in het plaveisel voor Stationsstraat 17, ter herinnering aan de vermoorde joodse Hardenbergers Meijer, Asser, Marcus en Philip Bromet (met dank aan fotograaf Jasper Nijman).
Huize Ilex, anno 2020 (met dank aan fotograaf Jasper Nijman).

Van eind april 1943 tot februari 1946 werd het huis Stationsstraat B-83 bewoond door onderluitenant der Marechaussee Jan den Toom en echtgenote Johanna Catharina Muller.

Vervolgens werd de woning kort weer bewoond door Nathan Leonard Bromet. Hij werd als hoofdbewoner opgevolgd door zijn moeder Reintje Bromet-van den Berg en vanaf de zomer van 1946 was David Meijer Bromet de bewoner van het pand. In diezelfde tijd, van juni 1946 tot februari 1948 bood het pand (ook) onderdak aan onderwijzer aan de openbare lagere school Eeltje Dijkstra en echtgenote Catharina Geertruida Bos.

In 1947 boedelscheiding. Over op:
Legger 3144/1: Sectie A-2340. Huis en tuin. Eigendom van handelsvertegenwoordiger Nathan Leonard Bromet te Amsterdam.

David Meijer Bromet verhuisde in september 1949 naar Wassenaar, waarna het huis aan de Stationsstraat werd betrokken door ds. Wilhelmus Barnard en echtgenote Christina van Malde. In 1950 wijzigde het adres Stationsstraat B-83 in Stationsstraat 17 en in datzelfde jaar werd de woning verkocht.

Luchtfoto van de Stationsstraat, ca. 1950.

Legger 212/44: Eigendom van de hervormde gemeente Hardenberg. De eerste predikant die de voormalige woning van Bromet bewoonde was Nicolaas Visser. Hij betrok het pand op 20 november 1950, samen met zijn echtgenote Henriëtte Johanna Markvoort en hun twee kinderen. Ze bleven er tot begin 1968 wonen.

In 1951 gedeeltelijke vernieuwing en onbelastbaarstelling. Over op:
Legger 212/45: Sectie A-2340. Pastorie en tuin. In 1955 hermeting en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-2340).

Legger 212/46: Sectie A-2340. Pastorie, schuur en tuin. In 1962 splitsing en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1962 (sectie A-3638).

Legger 3705/1: Nieuwe sectie A-3638. Pastorie, schuur en tuin aan de Stationsdwarsstraat. In 1965 ruiling klein deel van perceel. Over op:
Legger 212/51: Sectie A-3638. Pastorie, schuur en tuin.

Van 1968 tot 1975 werd het pand bewoond door dominee Arie van der Beek en echtgenote Adriana Brechtje Dubbeldam en hun kinderen. Van 1976 tot 1980 waren predikant Lambertus Oosthoek, echtgenote Nienke Vlieger en de kinderen bewoners van het pand.

In 1981 ruiling deel van perceel. Over op:
Legger 212/63: Nieuwe sectie A-4736. Pastorie, schuur en tuin.

Van 1981 tot 1991 werd het pand bewoond door het gezin van dominee Cornelis Johannes Roosa en echtgenote Lyda Hiddinga.

In 1991 werd de pastorie verkocht aan ambtenaar bij het waterschap J.M. Borger en echtgenote E. Dubbink.