Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2252).

In 1913 verleende de gemeente Stad Hardenberg een vergunning aan G.J. Koopman voor de bouw van een woonhuis aan den Stationsweg, naar een ontwerp van architect K.A. Hakkert te Dedemsvaart. Het pand werd gebouwd door het aannemersbedrijf van de Gebr. Van Goor, eveneens uit Dedemsvaart.

Kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie A-2331).
Prentbriefkaart van de Stationsweg, ca. 1924. De tweede woning aan de linkerzijde is het huis van meester Koopman.
Prentbriefkaart van de Stationsstraat, met rechts het woonhuis van meester Koopman.

Legger 1995/1: Sectie A-2331. Huis en tuin. Eigendom van hoofdonderwijzer van de openbare lagere school Gerrit Jan Koopman, weduwnaar van Hendrika Willemina Nijzink.

Meester Koopman was al in 1875, op 25-jarige leeftijd, benoemd tot hoofd van de openbare lagere school aan de Achterstraat. Die functie bekleedde hij meer dan 40 jaar. Hij trad af op 1 april 1915, twee maanden na het overlijden van zijn echtgenote. Meester Koopman was zeer actief in de samenleving. Het bestuur van de vereniging Het Groene Kruis koos hem na het overlijden van predikant dr. Schot tot voorzitter en meer dan een halve eeuw was hij correspondent voor de Overijsselsche en Zwolsche Courant.

In 1923 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1924 (sectie A-2331).

Legger 1995/2: Sectie A-2331. Huis en tuin.

Prentbriefkaart van de Stationsweg (Stationsstraat), met geheel rechts het woonhuis van meester Koopman. De rij bomen was in 1903 aangeplant.

Oud-hoofdonderwijzer Gerrit Jan Koopman overleed op 11 februari 1933 en werd begraven op het oude kerkhof Nijenstede te Hardenberg.

In 1934 successie. Over op:
Legger 2742/1: Eigendom van onderwijzer Gerrit Jan Koopman te ‘s-Gravenhage en hoofdonderwijzer Johannes Albertus Marinus Koopman te Rheden. In 1936 verkoop. Over op:
Legger 2712/6: Eigendom van de ongehuwde Fenna Frederika Grooters te Heemse. In 1951 verleende de gemeente Hardenberg vergunning tot verbouw van de woning tot twee woningen. Over op:
Legger 2712/9: Sectie A-2331. Twee huizen en tuin. In 1955 hermeting, vereniging en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-3273).

Legger 2712/12: Nieuwe sectie A-3273. Twee huizen, tuin en schuur.

Fenna Frederika Grooters overleed op 4 maart 1959 en werd begraven op het oude kerkhof Nijenstede te Hardenberg. Haar eigendommen vervielen aan haar jongere broer Hendrik Jan Grooters te Groningen en diens kinderen.

Het pand werd op 27 april 1959 bij inzate en op 11 mei bij eindveiling door notaris Boodt in het hotel Akkerman verkocht. De noordwestzijde was vanaf april 1958 verhuurd aan centrifugist Ids Mollema en echtgenote Martina Egbertdina Kelder. De zuidoostzijde werd tot aan haar overlijden bewoond door eigenaresse Fenna Frederika Grooters.

Het echtpaar Mollema bleef het pand bewonen tot 1962. Zij werden opgevolgd door Jan Willem Stegeman en echtgenote Frederika Naber. In 1968 verhuisden zij naar Heemse.

Legger 3345/15: Sectie A-3273. Twee huizen, tuin en schuur. Eigendom van de Co√∂peratieve Landbouw- en Verbruiksvereeniging ‘Hardenberg en Omstreken’ N.V. In 1966 verkoop deel van perceel enz. Over op:
Legger 3345/22: Nieuwe sectie A-3975. Twee huizen, schuur en tuin. In 1974 overdracht. Over op:
Legger 4332/1: Sectie A-3975. Twee huizen aan de Stationsstraat 19 en 21. Eigendom van de Coöperatieve Landbouwbank-Raiffeisenbank en Aan- en Verkoopvereeniging G.A. te Meppel. In 1975 verkoop. Over op:
Legger 4367/1: Sectie A-3975. Twee huizen, schuur en tuin aan de Stationsstraat 19 en 19a. Eigendom van commercieel-technisch medewerker B. Regelink en echtgenote H.A. Ruessink. Zij hadden het pand al vanaf de zomer van 1968 gehuurd en bewoond.