De voormalige Rijksontvangerswoning, Stationsstraat 21 (met dank aan A. Veltink).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2252).

Legger 397/596: Sectie A-2403. Bouwland op den Roeterskamp. Eigendom van de gemeente Stad Hardenberg.

De gemeenteraad van Stad Hardenberg besloot in 1919 dit pand, met daarin een woning en kantoorgedeelte, te laten bouwen naar een ontwerp van architect K.A. Hakkert uit Dedemsvaart. Bij de openbare aanbesteding, in april 1920, bleken de aannemers gebr. J. en A. Schultink uit Hoogeveen de laagste inschrijvers en hen werd de opdracht gegund. De woning werd voor een periode van twintig jaren verhuurd aan het Rijk (voor 1300 gulden per jaar), dat op zijn beurt de woning ter beschikking stelde aan de rijksontvanger, of ontvanger der directe rijksbelastingen, Cornelis van Dalen. Aanvankelijk woonde hij op de Haar in Heemse, maar toen deze woning eind 1920 gereed was, verhuisde hij daarheen, samen met zijn echtgenote Elisabeth Maria Koster en de kinderen.

Legger 397/607: Sectie A-2403. Huis en tuin aan de Stationsweg B-48.

Kadastrale hulpkaart, anno 1921 (sectie A-2403).
Prentbriefkaart met geheel links de woning van de rijksontvanger.
Prentbriefkaart van de Stationsweg (Stationsstraat). Het tweede pand rechts werd bewoond door de rijksontvanger.

In juni 1926 werd een serre bijgebouwd, waarna de huurprijs 1325 gulden per jaar werd.

Rijksontvanger Van Dalen bleef zo’n twaalf jaar in Hardenberg wonen. Tijdens die periode was hij een aantal jaren raadslid en penningmeester van de Vereniging Gemeentelijk Belang.

Vanaf 1932 werd het pand, geadresseerd aan de Stationsweg B-75, gebruikt door rijksontvanger Hugo Adrianus Kramer en echtgenote Maria Wiggelinkhuijzen. Zij vertrokken eind 1947 naar Oud-Beijerland.

Legger 397/690: In 1941 overboeking. Over op:
Legger 2930/30: Eigendom van de gemeente Hardenberg.

Het echtpaar Schothorst (met dank aan: A. Veltink).

Van eind 1947 tot aan zijn overlijden op 9 maart 1962 werd de woning bewoond door hoofdassistent der belastingen Jan Schothorst en echtgenote Trientje Roede. In 1950 werd het adres Stationsstraat B-75 gewijzigd in Stationsstraat 21. Trientje Schothorst-Roede bleef er wonen na het overlijden van haar man.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-2403).

In 1965 vernieuwing artikel. Over op:
Legger 3850/22: Sectie A-2403. Huis en tuin aan de Stationsstraat 21. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1996 werd de woning verkocht aan A. Veltink (kleinzoon van Jan en Trientje Schothorst).

Architectuurbeschrijving
Symmetrische voorgevel met twee dwarskappen met beschoten geveltopjes. Oeuil de boeuf boven een overluifelde entree met traliewerk voor het venster en de originele deur. Schuifvensters met roedenverdeling in de bovenlichten op parterre. Uitgemetselde band van diagonaal geplaatste bakstenen onder de dakrand aan de zijgevels. Pironen op de nokhoeken.