Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie A-2332).

De gemeente Stad Hardenberg verleende in 1916 een vergunning aan molenaar Hendrik Jan ten Brinke te Brucht voor de bouw van een woonhuis aan de Stationsweg, op het perceel sectie A-2332. Het huis is ontworpen door architect J. Breukelman.

Salland’s Volksblad, 19 mei 1916. Uit de raadsvergadering van Stad Hardenberg, d.d. 18 mei 1916.

In de daarop volgende raadsvergadering deelde de burgemeester mee dat aan Ten Brinke is verkocht 8 are en 20 centiare voor den prijs van 1230 gulden.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1917 (sectie A-2382).

Legger 2095/26: Nieuwe sectie A-2382. Huis en tuin. Eigendom van Hendrik Jan ten Brinke en echtgenote Hendrikjen Pot. In 1918 stichting. Over op:
Legger 2095/27: Sectie A-2382. Huis, schuur en tuin. Hendrikjen ten Brinke-Pot overleed op 3 augustus 1927 en werd begraven op het oude kerkhof Nijenstede. In 1928 successie. Over op:
Legger 2529/1: Eigendom van weduwnaar Hendrik Jan ten Brinke en dochter Hermina Aleida ten Brinke. In 1935 verleende de gemeente vergunning voor de bouw van een prieel achter de woning. Over op:
Legger 2529/2: Sectie A-2382. Huis, schuur en tuin. Hendrik Jan ten Brinke overleed op 1 december 1936 en werd ook begraven op het kerkhof Nijenstede. Het jaar erop ging de eigendom over op:
Legger 2824/1: Eigendom van Hermina Aleida ten Brinke te Brucht en naderhand van Hendrik Jan ten Brinke te Apeldoorn (enerzijds) en Hendrika Johanna Timmerman-ten Brinke te Brucht (anderzijds). Zij verhuurden de woning Stationsstraat B-74 aan koopman en pluimveehandelaar Johannes Zweers en echtgenote Fenna Meijer.

In 1940 verleende de gemeente vergunning voor de bouw van een schuurtje.
In 1950 werd het adres Stationsstraat B-74 gewijzigd in Stationsstraat 23.
Legger 2824/2: In 1955 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-2382).

Legger 2824/3: In 1966 verkoop enz. Over op:
Legger 2824/4: Nieuwe sectie A-3976. Huis, schuur en tuin aan de Stationsstraat. In 1969 boedelscheiding. Over op:
Legger 4053/1: Eigendom van Hendrika Johanna Timmerman-ten Brinke te Brucht (en consorten). In 1970 verleende de gemeente vergunning voor verbouw en uitbreiding van de woning.

Johannes Zweers overleed op 17 maart 1970. Een maand later verliet weduwe Fenna Zweers-Meijer de woning en verhuisde naar de Rheezerweg 1.


Legger 4053/2: In 1971 boedelscheiding. Over op:
Legger 4146/1: Eigendom van landbouwer Johan Timmerman te Bergentheim. Het pand werd van 1917 tot 1974 verhuurd aan Derk Pot en echtgenote Berendina Kampman en vervolgens aan het echtpaar Emmens. In 1979 werd de woning verkocht. Over op:
Legger 4575/1: Eigendom van onderwijzeres G.H. van Megeren-Timmerman te Eerbeek (enerzijds) en van lerares J.W. Timmerman te Vlissingen (anderzijds). In 1985 verkoop. Over op:
Legger 4891/1: Eigendom van agrarisch voorlichter J.H. van Laar aan de Stationsstraat 23.