Legger 471/1: Sectie A-1175. Tuin. Eigendom van Aaltje Frijling, weduwe van Gerhardus Johannes Heils. Zij zijn op 11 november 1825 getrouwd te Dwingeloo. Gerhardus Johannes stierf al op 5 juni 1839 te Huizen (Hoogeveen). In 1862 stichting woonhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1862 (sectie A-1202).

Legger 471/5: Nieuwe sectie A-1202. Huis en tuin op de Roeterskamp. In 1873 verkoop. Over op:
Legger 917/2: Eigendom van kastelein en landbouwer Gerhardus Heils en echtgenote Geertje Geugies. Huisnr. B-16.

Notaris J.G. Troost verleed op 1 november 1873 een hypotheekakte op verzoek van kastelein Gerhardus Heils, voor zichzelf en als vader en voogd over de minderjarige Hendrika en Hendrik Jan Heils. Hij verklaarde 600 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan mej. Johanna Bernarda Holland, weduwe van Mannes Engbertus Engberts te Vriezenveen. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelde hij het huis en erf c.a., sectie A-1202 (aktenr. 60, scan 123).

Op 14 mei 1879 begon notaris Gerard de Meyier met de openbare veiling van onroerende goederen van Geertje Geugies, weduwe van Albert Roelofs en Gerhardus Heils. Het eerste kavel betrof het huis en erf op sectie A-1202. Veertien dagen later, bij de definitieve veiling werd het hoogste bod uitgebracht door timmerman Gerrit Brand, maar in opdracht van de weduwe (aktenrs. 113 en 118).

Legger 1133/6: Sectie A-1202. Huis en tuin. Eigendom van Geertje Geugies, weduwe van Gerhardus Heils.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 30 maart 1880 een hypotheekakte op verzoek van Geertje Heils-Geugies. Zij verklaarde 900 gulden te hebben geleend van mej. Johanna Holland, weduwe van Mannes Engberts te Vriezenveen. Als onderpand voor het verschuldigde bedrag en de daarover te betalen rente stelde ze o.a. het huis, erf en tuin, sectie A-1202 (aktenr. 1683, scan 113).

In 1903 verbouw. Over op:
Legger 1133/12: Twee huizen en tuin. In 1904 bijbouw en splitsing.

Het Salland’s Volksblad van 2 december 1904 meldde:
Hardenberg. Hedenmorgen geraakte de wed. G. Heils alhier in de put. Hoewel men er haar nog levend uithaalde, is zij toch eenige oogenblikken erna aan de gevolgen overleden.

Het Nieuwsblad van het Noorden schreef een paar dagen later:
Vrijdagmorgen geraakte een 70-jarige half suffe vrouw, de wed. Heils te Hardenberg, in een waterput nabij hare woning. Toen men haar naar boven haalde leefde ze nog, doch kort daarop is ze overleden.

Deze nare berichten betroffen Geertjen Geugies, weduwe van Gerhardus Heils. Geertjen overleed te Stad Hardenberg en in haar overlijdensakte wordt haar beroep vermeld: tapster. Zij was geboren op 18 augustus 1831 te Holtheme en in 1858 gehuwd met Albert Roelofs uit Anerveen. Na diens overlijden (in 1867 te Baalder) was Geertjen in 1870 hertrouwd met Gerhardus Heils, afkomstig uit Dwingelo. Geertjen was volgens de register vergunninghoudster voor de verkoop van sterke drank in ’t klein.

Over op legger 1133/13 en 1133/14.

Kadastrale hulpkaart, anno 1904 (sectie A-1796 en A-1797).

Legger 1133/13: Nieuwe sectie A-1796. Huis. In 1905 successie. Over op legger 1749/6.
Legger 1133/14: Nieuwe sectie A-1797. Huis en tuin. In 1905 successie. Over op legger 1749/7.
Legger 1749/6: Eigendom van Johanna Aaltje Heils. In 1906 successie. Over op legger 1793/7.
Legger 1749/7: Eigendom van idem. In 1906 successie. Over op legger 1793/8.
Legger 1793/7: Eigendom van Roelof Kremer en consorten. In 1913 redreskaart. Over op legger 1793/11.
Legger 1793/8: Eigendom van idem. In 1913 redreskaart. Over op legger 1793/12.

Kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie A-2335 en A-2336).

Legger 1793/11: Nieuwe sectie A-2335. Huis op de Roeterskamp. In 1916 verkoop. Over op legger 2077/1.
Legger 1793/12: Nieuwe sectie A-2336. Huis en erf op de Roeterskamp. In 1916 verkoop. Over op legger 2077/2.
Legger 2077/1: Sectie A-2335. Huis. Eigendom van Gerrit Kremer en Gerrit Bosch. In 1919 boedelscheiding. Over op legger 2208/1.
Legger 2077/2: Sectie A-2336. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1919 boedelscheiding. Over op legger 2208/2.
Legger 2208/1: Sectie A-2335. Huis. Eigendom van timmerman Gerrit Bosch. In 1932 verkoop. Over op legger 2645/1.
Legger 2208/2: Sectie A-2336. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1922 verbouw en stichting. Over op legger 2208/3.
Legger 2208/3: Sectie A-2336. Huis, bergplaats en erf. In 1932 verkoop. Over op legger 2645/2.
Legger 2645/1: Sectie A-2335. Huis. Eigendom van Johanna ten Brinke, Jan ten Brinke en Hendrikje ten Brinke. Het levenslacht recht van gebruik en bewoning lag bij de echtelieden Jan ten Brinke en Hendrikje Slotman. In 1933 stichting. Over op legger 2645/3.
Legger 2645/2: Sectie A-2336. Huis, bergplaats en erf. Eigendom van idem. In 1934 stichting. Over op legger 2645/4.
Legger 2645/3: Sectie A-2335. Huis. In 1949 verkoop. Over op legger 3216/1.
Legger 2645/4: Sectie A-2336. Huis, bergplaats en erf. In 1936 bijbouw. Over op legger 2645/5.
Legger 2645/5: Sectie A-2336. Huis, bergplaats en erf. In 1936 verkoop. Over op legger 2645/6.

Kadastrale hulpkaart, anno 1936 (sectie A-2823).

Legger 2645/6: Nieuwe sectie A-2823. Huis en erf.

Prentbriefkaart van de Stationsstraat, met geheel links de woning van de fam. Ten Brinke.

In 1949 verkoop. Over op legger 3216/2.
Legger 3216/1: Sectie A-2335. Huis. Eigendom van winkelier Jan Plaggenmarsch G.J.zn. (geb. 16-12-1922). In 1955 hermeting en vereniging. Over op legger 3216/9.
Legger 3216/2: Sectie A-2823. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1955 hermeting en vereniging. Over op legger 3216/9.

Kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-3274).

Legger 3216/9: Nieuwe sectie A-3274. Huis, schuur en erf. In 1956 verbouw. Over op legger 3216/11.
Legger 3216/11: Sectie A-3274. Huis, schuur en erf aan de Stationsstraat. In 1959 stichting, sloping, verandering van bestemming. Over op legger 3216/12.
Legger 3216/12: In 1960 sloping. Over op legger 3216/13.
Legger 3216/13: In 1962 stichting. Over op legger 3216/14.
Legger 3216/14: Huis, erf, bergplaats en magazijn aan de Stationsstraat. In 1964 bijbouw. Over op legger 3216/15.
Legger 3216/15: Sectie A-3274. Huis, erf, bergplaats en magazijn. In 1965 bijbouw. Over op legger 3216/16.
Legger 3216/16: In 1966 verkoop deel van perceel aan de gemeente. Over op legger 3216/17.

Kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3984).

Legger 3216/17: Nieuwe sectie A-3984. Huis, winkel, tuin, magazijn en garage. In 1966 over op legger 3216/18.
Legger 3216/18: Sectie A-3984. Huis, garage, bovenwoning en magazijn aan de Stationsstraat 25-27.