Legger 1926/2: Sectie A-1948. Pakhuis en bouwland. Eigendom van de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging Hardenberg. In 1914 stichtte men ten noorden van het pakhuis Aurora (nu geadresseerd aan de Stationsstraat 33a) een loods.

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1915 (sectie A-1948).

Legger 1926/6: Sectie A-1948. Pakhuis, loods en bouwland. In 1930 werd de loods gesloopt en werd ter plekke een nieuw woonhuis gebouwd (nu geadresseerd Stationsweg 33). De gemeente Stad Hardenberg had in 1929 al een bouwvergunning verleend voor het woonhuis. Het woonhuis is ontworpen door architecten gebr. G. en W. Wierenga te Coevorden .

Scan van oorspronkelijke bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Foto van hotel-café-restaurant Frijling. Links het pakhuis Aurora, gevolgd door het in 1930 gebouwde woonhuis.

Legger 1926/20: Sectie A-1948. Huis, pakhuis en bouwland. In 1931 stichting. Over op:
Legger 1926/22: Sectie A-1948. Huis, pakhuis, bergplaats en bouwland. In 1949 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 2757/5: Sectie A-1948. Huis, pakhuis, bergplaats en bouwland. In 1951 ruiling deel van perceel. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1951 (sectie A-3155).

Legger 2757/13: Nieuwe sectie A-3155. Huis, pakhuis, bergplaats en erf. In 1954 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
Legger 2757/15: Sectie A-3155. Huis, pakhuis, bergplaats en erf. In 1955 hermeting en redres. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1955 (sectie A-3155).

Legger 2757/16: Sectie A-3155. Huis, pakhuis, huis en erf. In 1957 naamsverandering. Over op:
Legger 3345/9: Eigendom van de Coöperatieve Landbouw- en Verbruiksvereeniging Hardenberg en Omstreken. In 1966 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 3345/23: Nieuwe sectie A-3986. Huis, pakhuis en erf. In 1974 overdracht. Over op:
Legger 4432/2: Sectie A-3986. Huis, erf en pakhuis aan de Stationsstraat 33. Eigendom van de Coöperatieve Landbouwbank-Raiffeisenbank en Aan- en Verkoopvereeniging te Meppel. In 1975 verkoop. Over op:
Legger 4110/3: Eigendom van timmerman Herman Jonkeren (geb. 02-06-1920). In 1979 verkoop. Over op:
Legger 4613/1: Eigendom van J.E. Bosch en echtgenoot G.J. Brunink.