Op zaterdag 12 november 1910 werd door de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging Hardenberg de bouw aanbesteed van een pakhuis aan de Stationsweg. De aanbesteding vond plaats in café Frijling. Het pakhuis verrees op het perceel sectie A-1948 dat tot die tijd in gebruik was als bouwland.

Oorspronkelijk ingekleurde prentbriefkaart van de Stationsweg (Stationsstraat). Rechts stationskoffiehuis Frijling. Het tweede pand links, met de hoge schijngevel, is het pakhuis ‘Aurora’ van de coöperatieve landbouwvereniging.

Het pakhuis werd indertijd bestemd voor de opslag van veevoer en kunstmest. Ook was een klein gedeelte afgetimmerd voor kantoorruimte. Het pakhuis kreeg de naam Aurora, dat lange tijd ook zichtbaar was op de voorgevel. Een beetje merkwaardige naam: Aurora is de naam van de godin van de dageraad bij de Romeinen. De naam was begin twintigste eeuw nogal populair bij de socialistische beweging. Aurora zou niet alleen een nieuwe dag, het morgenrood, aankondigen maar ook de dageraad van de klasseloze heilstaat. Het is niet erg waarschijnlijk dat de Hardenbergse coöperatie dit alles met de naamgeving wilde onderstrepen, maar het illustreert in elk geval wel de populariteit van de naam Aurora in die tijd.

Aan de voorzijde van het pand was een katrol aangebracht waaraan zakken graan konden worden opgehesen en op de graanzolder worden leeggestort. Opvallend zijn de fraaie baksteenversieringen in de gevel, vooral rondom ramen en deuren.Prentbriefkaart van ‘de entree te Hardenberg’, met het hotel-café-restaurant Frijling en links het pakhuis Aurora.
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1911 (sectie A-1948).

Legger 1926/2: Sectie A-1948. Pakhuis en bouwland. In 1914 stichting. Over op:

Foto van hotel-café-restaurant Frijling. Links het pakhuis Aurora.
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1915 (sectie A-1948).

Legger 1926/6: Sectie A-1948. Pakhuis, loods en bouwland. In 1930 werd de loods gesloopt en werd ter plekke een nieuw woonhuis gebouwd (nu geadresseerd Stationsweg 33). Over op:

Legger 1926/20: Sectie A-1948. Huis, pakhuis en bouwland. In 1931 stichting. Over op:
Legger 1926/22: Sectie A-1948. Huis, pakhuis, bergplaats en bouwland. In 1949 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 2757/5: Sectie A-1948. Huis, pakhuis, bergplaats en bouwland. In 1951 ruiling deel van perceel. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1951 (sectie A-3155).

Legger 2757/13: Nieuwe sectie A-3155. Huis, pakhuis, bergplaats en erf. In 1954 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
Legger 2757/15: Sectie A-3155. Huis, pakhuis, bergplaats en erf. In 1955 hermeting en redres. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1955 (sectie A-3155).

Legger 2757/16: Sectie A-3155. Huis, pakhuis, huis en erf. In 1957 naamsverandering. Over op:
Legger 3345/9: Eigendom van de Coöperatieve Landbouw- en Verbruiksvereeniging Hardenberg en Omstreken. In 1966 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 3345/23: Nieuwe sectie A-3986. Huis, pakhuis en erf. In 1974 overdracht. Over op:
Legger 4432/2: Sectie A-3986. Huis, erf en pakhuis aan de Stationsstraat 33. Eigendom van de Coöperatieve Landbouwbank-Raiffeisenbank en Aan- en Verkoopvereeniging te Meppel. In 1975 verkoop. Over op:
Legger 4110/3: Eigendom van timmerman Herman Jonkeren (geb. 02-06-1920). In 1979 verkoop. Over op:
Legger 4613/1: Eigendom van J.E. Bosch en echtgenoot G.J. Brunink.