Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1906 (sectie A-1949).

In 1913 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning aan W.G. Nijzink voor de bouw van een woning aan de Stationsweg op het kadastrale perceel sectie A-1949.

Legger 1978/1: Sectie A-1949. Gaardengrond op den Roeterskamp. Eigendom van gemeentesecretaris van Stad Hardenberg Willem Gerard Nijzink en echtgenote Geesje Beuker.

Salland’s Volksblad, 7 februari 1913:
Hardenberg. Bij onderhandsche aanbesteding werd het bouwen van twee burgerwoonhuizen aan den Stationsweg alhier voor de heeren G.J. Koopman en W.G. Nijzink, onder architectuur van de firma K.A. Hakkert te Dedemsvaart, opgedragen aan de gebroeders Van Goor, aannemers te Dedemsvaart.

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Prentbriefkaart van de Stationsweg, met geheel links het woonhuis van de fam. Nijzink.

Legger 1978/3: Sectie A-1949. Huis, schuur en tuin aan de Stationsweg B-61. In 1950 wijzigde het adres in Stationsstraat 35. Gemeentesecretaris Willem Gerard Nijzink werd op bij besluit van 1 maart 1923 eervol ontslag verleend. Hij overleed op 19 februari 1951 te Hardenberg. Nog datzelfde jaar, op 17 december, overleed weduwe Geesje Nijzink-Beuker. Schenking en vereniging van percelen. Over op:
Legger 1978/4: Nieuwe sectie A-3156. Huis, schuur en tuin. In 1952 boedelscheiding. Over op:
Legger 3310/2: Eigendom van hoofdcommies ter gemeentesecretarie Johan Albert Marie Frederik Nijzink en echtgenote Albertina Regina Bakker. Zij zijn op 10 juli 1950 getrouwd te Utrecht. In 1966 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 3310/3: Nieuwe sectie A-3987. Huis, schuur en tuin. In 1985 verkoop. Over op:
Legger 4872/1: Eigendom van Egbert Broekroelofs (geb. 31-03-1927) en echtgenote Geesjen Johanna Weitkamp.