De raad van de gemeente Stad Hardenberg besloot op 19 april 1905 in te stemmen met het verzoek van bakker Gerhardus Albertus van der Haar om een hoek grond van het nieuwe kerkhof te mogen kopen ten einde daarop een winkel met bakkerij met woonhuis te mogen bouwen.

Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1766).

De gemeente had in 1870 namelijk een nieuwe begraafplaats laten aanleggen op het zgn. Helwegskampje, op de hoek van de huidige Stationsstraat en de Prinses Julianastraat. Er was echter weinig ‘animo’ om er begraven te worden. Uit traditie bleven de mensen hun doden begraven op het oude kerkhof Nijenstede. Vandaar dat de gemeente in 1898 had besloten om de nieuwe begraafplaats maar weer aan de publieke dienst te onttrekken. In 1905 kocht Van der Haar zoals gezegd een deel van het Helwegskampje voor de nieuwbouw.

Op 19 mei 1905 werd de bouw van het nieuwe woon-/winkelhuis al aanbesteed. Het pand was ontworpen door bouwkundige Geert Jacobus Bruinsma Azn. uit Hardenberg.

Bouwtekening; schets van de voorgevel van het nieuwbouwpand van bakker G.A. van der Haar aan de Stationsstraat te stad Hardenberg

Op zaterdag 23 september 1905 opende bakker Van der Haar zijn brood-, koek-, banket- en pain de luxe bakkerij. Gerhardus Albertus van der Haar was geboren op 6 april 1877 te Gramsbergen en op 29 januari 1903 te Epe getrouwd met Aartje Montizaan.

Kadastrale hulpkaart, anno 1905 (sectie A-1817)
Deze bijzonder vormgegeven prentbriefkaart toont de Stationsweg met links de bakkerswinkel van Gerhardus Albertus van der Haar. De foto op de kaart zal van rond de opening zijn, want we zien rechts de bakker en links zijn echtgenote Aartje Montizaan. Zij draagt hun eerstgeboren dochter Gerritdina Bartha op de arm. De kleine was begin 1905 geboren in Amsterdam, de vorige woonplaats van het bakkersechtpaar.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-1817).
Prentbriefkaart van de Stationsweg, met links het woon-/winkelhuis van bakker Van der Haar
Prentbriefkaart van de Stationsweg met rechts bakkerij Van der Haar en op de achtergrond het pand van fietsenmaker J.A. Dijk.

Salland’s Volksblad, 12 mei 1922:
Kregen in het vorige jaar hier enkele winkelpuien een meer modern aanzien, thans kunnen we mededeelen dat de heer G.A. van der Haar zijn bakkerij op een betere leest heeft geschoeid. De oude oven is verdwenen om plaats te maken voor een nieuwen, een heet-water-oven, geleverd door een Duitsche firma. Het bakken in zulk een oven moet dunkt ons wel een genot zijn. De temperatuur in dezen nieuwen oven is beter te regelen, dan in den ouden. De heer Van der Haar noodigt u uit, om eens in zijn nieuwe bakkerij te komen zien.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie A-2520).

Legger 2434/1: Sectie A-2520. Huis, schuur en erf. Eigendom van banketbakker Gerhardus Albertus van der Haar te Stationsweg B-144.

In 1941 werd het pand inwendig verbouwd. In 1943 verkoop. Over op:
Legger 3000/1: Sectie A-2520. Huis, schuur en erf. Eigendom van brood- en banketbakker Jan van der Haar en echtgenote Maria Geertruida Zwart. Zij zijn op 31 oktober 1940 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1947 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 3000/2: Sectie A-2520. Huis, schuur en erf. In 1950 wijzigde het adres Stationsweg B-144 in Stationsstraat 6. In 1961 hermeting redresgrootte. Over op:
Legger 3000/3: In 1969 verkoop. Over op:
Legger 3995/1: Eigendom van brood- en banketbakker en kruidenier Gerrit Kremer (geb. 03-05-1928) en echtgenote Hendrikje Sierink. Zij zijn op 15 december 1959 getrouwd te Hardenberg.

Bovenstaande foto is gemaakt op 25 april 1991. Op die dag sloot het kruideniersechtpaar G. Kremer definitief de deuren van hun buurtwinkel Cirkel aan de Stationsstraat 6 in Hardenberg. In 1969 had Gerrit Kremer, komend van de Hoogenweg, de zaak van bakker Van der Haar overgenomen. De eerste tijd draaide Kremer onder de vlag van de VIVO-keten, later overgegaan op de formule van Kwiek, om in 1991 te eindigen als Cirkel-winkelier.