Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie A-2197).

In 1925 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning aan het bestuur van de Zuivelfabriek Salland voor de bouw van een directeurswoning op het braakliggend deel van het perceel sectie A-2197, tussen de melkfabriek en de woning van bakker Lubbers. De nieuwe woning werd gebouwd naar een ontwerp van de architectenbroers G. en W. Wierenga te Coevorden. De aanbesteding vond op 20 mei plaats in het kantoor van de zuivelfabriek, tegelijkertijd met de bouw van de nieuwe fabriek.

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1927 (sectie A-2528)

Legger 1512/21: Nieuwe sectie A-2528. Fabriek, directeurswoning en erf. Eigendom van de N.V. Stoomzuivelfabriek Salland. De woning was geadresseerd aan de Stationsstraat A-257.

Prentbriefkaart van zuivelfabriek en directeurswoning.

In 1950 wijzigde het adres Stationsstraat A-257 in Stationsstraat 9.

In 1952 nam directeur Folkert Folkerts afscheid, na een meer dan vijftigjarige ambtsperiode. Uit een 70-tal sollicitanten werd in zijn plaats benoemd Klaas Cornelis de Wit, directeur van de zuivelfabriek in Ede. Eerst betrok De Wit nog even de woning aan de Burgemeester Schuitestraat 3, maar vanaf december 1952 bewoonde hij de directeurswoning, samen met zijn echtgenote Maartje Jongejans.

Prentbriefkaart van de zuivelfabriek Salland aan de Stationsstraat, met links de directeurswoning aan de Stationsstraat 9.
Vogelvluchtopname van de Stationsstraat, ca. 1950.
Rechts de directeurswoning aan de Stationsstraat 9.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-3271).

Legger 1512/36: Nieuwe sectie A-3271. Fabriek, stal, twee huizen, loodsen, erf en bouwland.