Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 145 als sectie A-146 (huis en erf), eigendom van commies te paard Lephert Santman.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-146).

Legger 145/2: Sectie A-146. Huis en erf. Eigendom van commies te paard en later gemeenteontvanger Lephert Santman en echtgenote Zwaantjen van Munster. Zij zijn op 22 april 1826 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1866 terreinsverandering. Over op:
Legger 145/14: Nieuwe sectie A-1191. Huis en erf. In 1869 afg. legaat. Over op:
Legger 854/1: Sectie A-1191. Huis en erf. Eigendom van koperfabrikant en later gemeenteontvanger Philip Lodewijk Siemons en echtgenote Johanna Geertruida Santman. Zij zijn op 1 juli 1857 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-105.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1191).

Philip Lodewijk Siemons overleed op 21 april 1897 te Stad Hardenberg. Drie dagen later overleed zijn weduwe Johanna Geertruida Santman. Beiden werden begraven op ’t oude kerkhof Nijenstede.

In 1898 successie. Over op:
Legger 1538/2: Sectie A-1191. Huis en erf. Eigendom van Zwaannetta Catharina Johanna Siemons en zusje Zwanette Siemons. Laatstgenoemde trouwde op 5 oktober 1899 te Stad Hardenberg met Cornelis Everhardus Frederik Beversen (hoofdagent eener bierbrouwerij te Amsterdam). In 1903 boedelscheiding. Over op:
Legger 1677/1: Sectie A-1191. Huis en erf. Huisnr. A-105. Eigendom van de ongehuwde Zwaannetta Catharina Johanna Siemons te Amsterdam.

In 1911 werd het herenhuis, op zeer gunstigen stand in den Voorstraat, door de gezusters Siemons voor
f. 2.500 verkocht aan koopman Marcus Bromet.

Legger 1934/1: Sectie A-1191. Huis en erf. Huisnr. A-105. Eigendom van koopman Marcus Bromet en echtgenote Rijntje van den Berg. Zij zijn op 2 december 1908 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1911 vernieuwd.

Na restauratie en verbouw kon Bromet op 17 november van dat jaar de deuren van het tweede hotel van Hardenberg openen: Hotel Bromet. De Vechtstreek schreef toen: De eigenaar zal ongetwijfeld al het zijne doen om het den logees zoo aangenaam mogelijk te maken.

Salland’s Volksblad, 29 september 1922.

Salland’s Volksblad, 23 november 1923:
Naar we vernemen is het vroegere hotel Bromet aangekocht door H. Zweers te Uelsen, om aldaar een zaak in rijwielen en aanverwante artikelen op te richten.

Het Hotel Bromet was geen lang leven beschoren. In 1924 werd het voorste gedeelte verhuurd aan Gerritdina Hendrika Swankhuisen-Otter. Zij begon er een zaak in dames- en kinderhoeden. Vier jaar later werd het ‘vroegere hotel’ door Bromet verkocht aan Egbert Jan Willering. Deze verplaatste daarop zijn schoenmakerij van de Lage Doelen naar de Voorstraat.

Legger 1934/3: Sectie A-1191. Huis en erf. In 1928 verkoop. Over op:
Legger 1924/8: Sectie A-1191. Huis en erf. Huisnr. A-105. Eigendom van schoenmaker Egbert Jan Willering en echtgenote Johanna Martens. Zij zijn op 22 mei 1903 getrouwd te Stad Hardenberg.

Advertentie in Salland’s Volksblad, 2 november 1928:
Verhuisd: van de Lage Doelen naar het huis van den heer M. Bromet, naast slager Leman, E.J. Willering, schoenmaker, Hardenberg.

Advertentie in Salland’s Volksblad, 30 november 1928:
Opening van onze nieuwe naar de eischen des tijds ingerichte schoenenzaak op a.s. zaterdagavond. E.J. Willering, Voorstraat, Hardenberg.

In 1930 verbouw huis wijk A-121. Over op:

Deze foto werd in 1930 afgebeeld in het Drents-Overijsselse familieweekblad Eigen Erf. Geheel rechts is nog net de entree van slager Leman te zien, gevolgd door de schoenenzaak van de familie Willering.
Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-1191).
De Standaard, 4 september 1935.

Legger 1924/9: Sectie A-1191. Huis en erf. In 1951 boedelscheiding. Over op:
Legger 3261/1: Sectie A-1191. Huis en erf. Eigendom van schoenmaker Lucas Marten Willering en echtgenote Grietje Kremer. Zij zijn op 23 augustus 1940 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1952 gedeeltelijke vernieuwing en verbouw.

De Drie Dorpen, 25 oktober 1952:
Onder grote belangstelling van zakenmensen en publiek, heeft de heer Willering zaterdag zijn geheel verbouwde en gemoderniseerde zaak aan de Voorstraat geopend.

Prentbriefkaart van de Voorstraat, met geheel rechts bakker G.A. van der Haar. Links schoenmaker Willering, gevolgd door de slagerswinkel van Leman.
Kadastrale hulpkaart, anno 1954 (sectie A-1191).
De Voorstraat met boekhandel en rookwarenspeciaalzaak Snel, gevolgd door schoenmaker Willering, ca. 1960.

Legger 3261/2: Sectie A-1191. Huis en erf. In 1960 successie. Over op:
Legger 3292/3: Sectie A-1191. Huis en erf. Eigendom van Lucas Marten Willering en Grietje Kremer. In 1965 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Boekhandel Snel, schoenmaker Willering en Zuivelhuis Eggengoor, anno 1966.

Legger 3292/4: Nieuwe sectie A-3820. Huis en erf. In 1969 hermeting enz. Over op:
Legger 3292/6: Nieuwe sectie A-4159. Huis, tuin en werkplaats.

Willering zette de zaak voort tot 1974, waarna mevr. Bolte-Beenen er haar damesmodezaak vestigde, gespecialiseerd in bonnetterie. Het Noord-Oosten van 25 november 1975 berichtte over het openingsfeest van het nieuwe textielbedrijf en schreef o.a.:
Men attendeerde ons nog in het bijzonder op de geschiedenis van het huis dat mevrouw Bolte-Beenen in gebruik mocht nemen. Daarin dreef Markus Bromet een hotel. Drie genummerde kleine slaapkamerdeuren in die leuke ouderwetse geel-bruine streepkleuren heeft men zelfs als een stukje geschiedenis in dat oude huis bewaard. Toen men bij het opruimen van oude behangresten aan een binnendeur bezig was, ontdekte men daarin oude handelsovereenkomsten van 1827 en een staatscourant van 1851. Nog aardiger was het verhaal van Willering die in het pand bijna vijftig jaar lang een schoenenzaak dreef.

In februari 1987 nam de familie Reinds de zaak over en zette haar voort onder dezelfde naam: Modehuis Bolte. Op 27 mei 1994 opende ’t Gilde met cadeau-artikelen en een kaarsenmakerij.