In 1898 liet Willem Hendrik Rundervoort, weduwnaar van Jennigjen Bosch uit Baalder, een hutje bouwen op een perceel heidegrond in ’t Baalderveld (sectie C-647).

Kadastrale hulpkaart, juni 1898 (sectie C-953).

Legger 2178/9: Nieuwe sectie C-953. Hut. Hendrik Willem Rundervoort overleed op 11 oktober 1901 te Baalder. Zijn bezit vererfde op de drie kinderen en hun partners.

Kadastrale hulpkaart, juli 1906 (sectie C-1117).

In 1912 lieten de erfgenamen Rundervoort een de hut verbouwen en uitbreiden tot een boerderijtje, wed een schuurtje bijgebouwd en werden de kadastrale percelen samengevoegd. Over op

Kadastrale hulpkaart, augustus 1912 (sectie C-1244).

Legger 2178/12: Nieuwe sectie C-1244. Huis, schuur, bouw- en weiland en heide in ’t Baalderveld. In 1913 ontginning. Over op:
Legger 2178/13: Sectie C-1244. Huis, schuur, bouw- en weiland in ’t Baalderveld. In 1913 verkoop. Over op:
Legger 7358/1: Eigendom van Lambert Jan Visscher en echtgenote Johanna Centen te Baalder H-39.

In 1922 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor verbouw en bijbouw. Over op:
Legger 7358/3: Sectie C-1244. Huis, schuur en weiland in ’t Baalderveld.

Lambert Jan Visscher overleed op 4 mei 1937 te Baalder. Zijn weduwe, Johanna Centen, overleed op 20 december 1945 te Baalder.

Naderhand (door legaat?) eigendom van Albertus Gerhardus Bril en echtgenote Stientje Bouwhuis.

Per 25 april 1972 wijzigde het adres Baalder H-39 in Olsmansdijk 2.

In 1977 verkoop. Over op:
Legger 18289/2: Sectie C-1244. Huis, schuur en weiland aan de Olsmansdijk. Eigendom van meubelmarker Joh. Rengelink en echtgenote H. Nijman. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling en overgang van kadastrale gemeente Stad Hardenberg naar Ambt Hardenberg. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 11 december 1979 (sectie Z-652).

Legger 19617/1: Nieuwe sectie Z-652. Huis, erf en grasland aan de Olsmansdijk 2. In 1987 verkoop wegens emigratie naar Nieuw-Zeeland. Over op:
Legger 15850/6: Eigendom van elektromonteur G. Gerrits en echtgenote L. Schuldink.

Kadastrale hulpkaart, december 1990 (sectie Z-652).
Kadastrale hulpkaart, 3 augustus 1994 (sectie Z-2735).