Vrijwillig rechterlijk archief Schoutambt Hardenberg, d.d. 10 september 1790:
Ik Derk Odink, van wegens hooger overigheid verw. Scholtus van den Hardenberg, Heemse en Gramsbergen, doe kond en certificeere hiermede dat voor mij en keurnoten, die waren Jan Noorink en Hannes Niesink, persoonlijk in den Gerichte gecompareert zijn Jan Haandrikman en desselfs huijsvrouwe Geesjen Kamphuijs, eheluijden, tutore marito, woonachtig te Holthemen; welke bekennen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Jan Jansen, wonende te Drogte in de Landschap Drente; wegens opgenomen en ter leen verstrekte penningen, een somma van drieduijsent en vierhondert guldens ad twintig stuivers het stuk; onder renunciatie van alle exceptien die dezen enigzins mogten contrarieeren, en in specie die van ongetelden gelde; waarvan zij comparanten aannemen ’s jaarlijks en alle jaar aan intresse te betalen tegen drie gelijke guldens van ieder hondert, tot de aflosse toe. Stellende zij comparanten, zo voor het gemelde capitaal en verschenen rente hare personen en goederen, zo onder desen ed. gerichte gelegen; en wel tot een speciaal hypotheeq en onderpand haar comparantens eigendommelijke plaats de Haandrik genaamt, door haar comparantens zelfs bewoont en gebruikt onder dit Schoutampt in de boerschap Holthemen gelegen; om in cas van onverhoopte misbetalinge van dit bovengenoemde capitaal, met de verschenen renten, daaraan kost- en schadeloos te kunnen en mogen worden verhaald. In waarheids oirconde hebbe ik verw. Scholtus voornoemd dezen beneffens de comparanten getekent en gesegelt, en alzo zij comparanten geen zegel hebbende, zo hebbe dese op haar versoek mede gezegeld. Actum Heemse den 10 september 1700 en negentig.

Jan Haandrikman en Geesje Kamphuis waren op 10 oktober 1773 getrouwd in de kerk te Gramsbergen. 

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Gerrit Haandrikman en echtgenote Berendina Wilms. Zij waren op 24 mei 1817 getrouwd te Gramsbergen. We vinden het erf in 1832 gesitueerd in ’t zgn. Romsgoor aan de Haandrik, net ten westen van de oude ‘Coeversche Vecht’ in sectie C no. 131 op legger nr. 147. 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

147/5: Sectie C-131. Huis en erf. In 1855 vernieuwing. Over op:
1018/3: Eigendom van Hendrik Haandrikman en echtgenote Janna Arink. Zij waren op 20 mei 1842 getrouwd te Gramsbergen. Mede-eigenares was Hendriks zusje Fennegien Haandrikman. Huisnr. E-10. Huis, erf, met schuur en varkenshok.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 10 augustus 1880 een akte op verzoek van:
1. Hendrik Haandrikman, veehouder te Holtheme, als eigenaar van het erf Haandrik aldaar;
2. Jannes Kieft, veehouder te Holtheme, als eigenaar van het erf Kieft aldaar;
3. Jan Harm Kloekhorst, landbouwer, als eigenaar van het erf Hulter, gelegen onder de gemeente Coevorden.
Zij verklaarden afstand te doen van en overdracht te doen aan de hoogwelgeboren heer Heribert Willem Aleid baron Sandberg van Essenburg te Nunspeet, van hun recht van turfsteken op alle Scheerse- en Holthoner gronden (aktenr. 1785, scan 45).

In 1885 rectificatie. Over op:
1059/13: Eigendom van Hendrik Haandrikman (zie register van overschrijving, deel 399, nr. 44). In 1891 boedelscheiding. Over op:
2832/2: Eigendom van Gerrit Haandrikman (zie register van overschrijving, deel 383, nr. 52). Hij trouwde op 24 juni 1892 te Gramsbergen met Jenne Roelofs, afkomstig uit Duits Wielen. In 1896 stichting. Over op:
2832/21: In 1897 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1897.

2832/22: Nieuwe sectie C-1273 aan de Haandrik Romsgoor. Huis, schuren en erf. In 1902 bijbouw. Over op: 
2832/23: Huis, schuren, erf en kookhuis. In 1907 vereniging en hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907, na aanleg van de spoorlijn van de Noordooster Lokaal Spoorweg (NOLS) met halte ‘De Haandrik’.

2832/26: Nieuwe sectie C-1383. Huis, schuren en weiland.

Algemeen Handelsblad van 3 mei 1907,

Nog datzelfde jaar vond herbouw plaats, zoals blijkt uit onderstaande advertentie aangaande de aanbesteding. De nieuwe boerderij werd gebouwd naar een ontwerp van de Coevorder architect H. Rozeman.

 

Zwolsche Courant van 22 mei 1907.

Over op:
2832/34: In 1909 successie. Over op:
2716/9: Eigendom van Gerrit Haandrikman. In 1934 boedelscheiding. Over op:
4710/8: Eigendom van Hendrik Haandrikman en echtgenote Hendrikje Roelofs. In 1935 bijbouw. Over op:
4710/22: In 1943 successie. Over op:
3794/13: Eigendom van Hendrik Gerritsz. Haandrikman (geb. 30-03-1901) en echtgenote Hendrikje Roelofs. In 1945 gedeeltelijke verwoesting en stichting. Over op:
3794/26: In 1948 sloping en stichting. Over op:
3794/27: In 1951 sloping en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1951.

3794/29: Nieuwe sectie C-1874. Huis, schuren en weiland. In 1955 stichting. Over op:
3794/32: In 1963 opgenomen in ruilverkaveling.