Op 20 juni 1856 vond de aanbesteding plaats van de bouw van een grenskantoor ten dienste der Administratie der In- en Uitgaande Regten, bij de monding der Overijsselsche kanalen aan de Haandrik. De bouw werd gegund aan de aannemers Schulenberg uit Coevorden en Koeslag uit Hardenberg voor 9.545 gulden.

Legger 1086/3: Sectie D-1461. Vaartwal. Eigendom van de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij te Zwolle.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 13 juni 1856.
Rotterdamsche courant, 5 juli 1856.

Een half jaar later, op 6 januari 1857 meldde dezelfde krant dat men spoedig met de bouw van het ontvangstkantoor zou beginnen: Een lading steenen is reeds in aantogt.

De Provinciale Drentsche Courant van 3 augustus 1858 meldde dat het kantoor per 1 augustus in gebruik was genomen. De rijksontvanger die tot die tijd zitting had gehad in het dorp Gramsbergen, verhuisde naar het nieuwe kantoor om van daaruit voortaan zijn werk te verrichten.

Kadastrale hulpkaart, 30 juni 1858 (sectie D-1490).

Legger 1224/2: Sectie D-1490. Huis en erf. Eigendom van het Rijk der Nederlanden. In 1864 verval van vrijdom. Over op:
Legger 1224/3: In 1907 ruiling en hermeting. Over op legger 1224/5.

Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1907 (sectie D-2533).

Legger 1224/5: Nieuwe sectie D-2533. Huis en erf op de Schapenmars. In 1923 verkoop.

Prentbriefkaart van de stuw in de Vecht bij de Haandrik. Het grote witte pand is het belastingkantoor (Kantoor der In- en Uitgaande Rechten).
Prentbriefkaart van het Kantoor voor In- en Uitgaande Rechten aan de Haandrik.

Het Salland’s Volksblad van 8 juni 1923 meldde;
Gramsbergen. Woensdagmiddag werd ten overstaan van notaris Zwamborn het grenskantoor aan de Haandrik verkocht. Koper werd de heer Jens uit Coevorden voor 2700 gulden.

Legger 4239/1: Eigendom van grossier Albertus Jens te Coevorden. In 1924 verkoop.

Provinciale Drentsche en Asser courant, 20 februari 1924.

Legger 4265/1: Eigendom van visser (caféhouder) Fokko Kiewiet en consorten te Laar (later te Holtheme). Zij hebben het pand voor 6500 gulden gekocht.

Fokko Kiewiet verhuisde op 30 april 1924 van Laar naar De Haandrik. Hij was op 22 oktober 1915 te Gramsbergen getrouwd met Petronella Johanna van Nuijten.

Op 21 oktober 1925 vond een veiling plaats van het horecabedrijf aan De Haandrik. Het Salland’s Volksblad van 25 september bevatte deze advertentie:

Pension-Restaurant. Notarissen Zwamborn te Heemse en Bloemers te Zwolle zijn voornemens woensdag 7 oktober bij inzet en 14 dagen later bij toeslag telkens voorm. om half twaalf in café Bolte bij het station te Gramsbergen krachtens art. 1223 B.W. te verkoopen: het z.g. Witte Huis aan de Haandrik te Gramsbergen met 20,90 are grond, zeer gunstig gelegen aan de Vecht, Coevordensch kanaal en N.O.L. spoor, in landelijke omgeving.

Kennelijk is het niet verkocht…

De Vechtstreek meldde begin maart 1930:
Brand. Zondagmiddag ontstond plotseling brand in het café ‘Het Witte Huis’ van F. Kiewiet te De Haandrik. Aangewakkerd door een sterke noordenwind, stond spoedig de linkervleugel van het gebouw, waarin het café is gevestigd en gedeeltelijk bewoond wordt door mej. Drenth, in lichte laaie. De brandweer, onder leiding van den opperbrandmeester E. Kelder, de heer burgemeester en politie waren spoedig ter plaatse. Met twee slangen wist de brandweer den brand meester te worden, zodat alleen de linkervleugel en een gedeelte van het middengedeelte uitbrandde. De brand is vermoedelijk ontstaan in een der schoorstenen. Verzekering op beurspolis dekt de schade.

In 1930 gedeeltelijke sloop en herbouw. Over op:
Legger 4265/2: Sectie D-2533. Huis, schuur en erf.

Kadastrale hulpkaart, juli 1932 (sectie D-2533).

In 1937 verkoop.

De Vechtstreek, 27 november 1937.

Bij de eindveiling bleek oudere broer Jan. Kiewiet uit Ommen, voor 1600 gulden, de hoogste bieder.

Op 27 mei 1939 schreef dezelfde krant:
Café Vechtzicht heropend. Het café aan de Haandrik is wederom heropend. De nieuwe eigenaar, de heer J. Kiewiet van Ommen, heeft de zaal eenigszins gemoderniseerd, zoodat deze er thans frisch en fleurig uitziet. Het mooie visch- en zwemwater in de Vecht zal ongetwijfeld menig liefhebber naar de Haandrik doen trekken en velen zullen ongetwijfeld in dit zoo prachtig gelegen café een verfrisschende dronk gebruiken. De nette bediening die we reeds van den eigenaar met zijne ega mochten ondervinden, waarborgt ongetwijfeld gezelligheid in dit reeds van ouds bekende café Vechtzicht. Moge het den nieuwe eigenaar goed gaan in zijn nieuwe zaak.

Jan Kiewiet was op 18 januari 1935 te Avereest getrouwd met Mijntje van Duiven uit Almelo. Jan was al twee keer eerder getrouwd. Resp. op 9 juli 1909 te Gramsbergen met Zwaantje Stegeman en op 26 september 1912 te Emmen met Roelofje Postuma.

Prentbriefkaart van Café Vechtzicht – voorheen ‘het Witte Huis’ – bij de Haandrik (fotograaf: Bol, Gramsbergen).

Legger 4859/1: Sectie D-2533. Huis, schuur en erf. Eigendom van caféhouder Fokko Kiewiet te Holtheme E-13. In 1944 verkoop. Over op:
Legger 5120/1: Eigendom van landbouwer Johannes Hermanus Ambergen te Coevorden.

In de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog ging het pand volledig in vlammen op als gevolg van gevechten tussen de Duitsers en de geallieerden.

Fragment van kadastrale hulpkaart, september 1950 (sectie D-2533).