Verwalter schout G.J. Crull verleed op 20 juni 1793 een overdrachtsakte op verzoek van Roelof Witzenborg en echtgenote Catharina Maria Crebas te Coevorden. Het betrof een-vierde gedeelte van het erve Hulsebosch te Holtheme. Het werd overgedragen aan Hendrik Hulsebosch en echtgenote Geertruid Ekenhorst te Holtheme, zoals zij dat tot die tijd in huur hadden gehad. Op diezelfde dagen sloten Hendrik en Geertruid een hypotheek af. Ze leenden 1300 gulden van de gebroeders G. en J.H. Mazier te Zwolle en als onderpand stelden ze hun eigendommelijk kwart van het erve Hulsebosch, zoals door hen bewoond en bewerkt werd.

Hendrik Egberts Hulsebos en Geertruid Ekenkarst waren op 2 mei 1773 getrouwd te Gramsbergen. Zij kregen negen kinderen, onder wie zoon Egbert die op 7 mei 1780 werd gedoopt in de kerk te Gramsbergen.

Op 19 april 1794 registreerde verwalter schout G.J. Crull andermaal een overdrachtsakte. Deze keer betrof het de overdracht van de helft van ’t erve Hulzebosch te Holtheme door juffer Alida van der Scheer en meesterbakker Hendrik van Engen en echtgenote Aaltjen Lipman, allen te Coevorden, aan procureur J.G. Pruim te Hardenberg, Jan Schutstal te Gramsbergen en Jan Hendrik Leemgraven te Holtheme. De heren hadden dit gezamenlijk aangekocht tijdens de openbare veiling die op 22 februari was gehouden (inv.nr. 16).

Een kleine maand later, op 8 mei, werd een-vierde deel van het erve Hulzebosch door juffer Margaretha Schutstal overgedragen aan Hendrik Hulzebosch en Geertruid Ekenkarst (inv.nr. 16). Daarmee had het echtpaar de helft van het erf in handen.

Op 4 november 1794 werd een hypotheekakte geregistreerd op verzoek van Hendrik en Geertruid Hulzebosch. Zij verklaarden 1600 gulden schuldig te zijn aan de gebroeders G. en J.H. Mazier te Zwolle. Als onderpand stelden ze het van mej. Schutstal aangekocht kwart van ’t erve Hulzebosch. Berend Meilink, Gerrit Prenger en Lambert Hamberts verklaarden zich in te laten tot borg.

Egbert Hulzebosch en huisvrouwe Hermina Huurink lieten op 26 april 1828 een hypotheekakte registreren door notaris Willem Swam te Gramsbergen. In die akte verklaarden ze 1600 guldens schuldig te zijn aan Berend Slingenberg, burgemeester van Coevorden. Als onderpand stelde het echtpaar een huis en erf, met den daarbij gelegenen gaarden, groot ongeveer drie├źnzestig vierkante Nederlandsche roeden, staande en gelegen ten oosten de Stege en ten westen den Schonekampsweg, met een halve whaare in de onverdeelde markte van Holtheme en Den Velde, alsmede een plaggenslag in het Holthemerbroek. Verder verhypothekeerde men drie stukken zaailand bij het Eschhekke en het zgn. Schokkenstukke en enkele andere percelen grond met fraaie veldnamen als: de Blikstukken, het Goksland, de Rodehorst, het Altink, de Redelijke en de Doctorsmate (aktenr. 258).

Bij de aanvang van het kadaster, in 1832, was het huis en erf eigendom van landbouwer Egbert Hulsebosch en echtgenote Hermina Huurink. Zij waren op 29 juni 1806 getrouwd in de kerk te Hardenberg.

We vinden ‘het Hulzebosch’ in 1832 gesitueerd op ‘de Hooge Esch’ in sectie D no. 944 op legger nr. 205.┬á

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

205/16: Sectie D-944.

Notaris Swam verleed op 11 april 1851 een akte van boedelscheiding tussen Hendrik Hulsebosch, Roelof Hulsebosch en Gerrit Jan Hulsebosch te Holtheme. Het betrof de nalatenschap van hun overleden ouders Egbert Hulsebosch en Hermina Hurink. De verschillende onroerende goederen werden geregistreerd, waaronder de boerderij het Hulsebosch, bestaande in een huis, schuur en varkenshok, met bouwland, getaxeerd op 2100 gulden. Bepaald werd dat het vastgoed overging in handen van Gerrit Jan en dat zijn twee broers financieel moesten worden gecompenseerd (aktenr. 1739).

714/17: Eigendom van Gerrit Jan Hulzebosch en echtgenote Hendrikjen Scholten. Zij waren op 3 juni 1840 getrouwd te Gramsbergen. Naderhand vererfde de eigendom op dochter Hermina Hulzebosch en echtgenoot Jan Harm Lambers. Zij waren getrouwd op 7 mei 1868 te Gramsbergen. In 1874 boedelscheiding. Over op:
2017/18: Eigendom van Jan Harm Lambers en Hermina Hulzebosch. Huisnr. E-4. Huis, erf met schuur. In 1877 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

2017/50: Huisnr. E-4. Nieuwe sectie D-1949. Huis, erf en schuur. In 1897 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1897.

2017/61: Nieuwe sectie D-2318. Huis, schuren en bouwland. In 1909 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910.

2017/63: In 1928 bijbouw. Over op:
2017/73: Over op:
4948/31: Eigendom van zoon Gerrit Jan Lambers en echtgenote Johanna Harmina Altena. Zij waren op 27 oktober 1905 getrouwd te Gramsbergen. In 1950 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1950.

4948/45: Nieuwe sectie D-3379. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1952 successie. Over op:
5410/24: Eigendom van Albert Altena (geb. 03-06-1916), zoon van Lambert Jan Roelof Altena en Johanna Drenten. Lambert Jan Roelof was de jongere broer van Johanna Harmina Altena. In 1952 stichting. Over op:
5410/35: In 1954 overdracht etc. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1952.

5410/38: Nieuwe sectie D-3532. In 1959 stichting. Over op:
5410/44: Huis, schuren en garage. In 1959 stichting. Over op:
5410/45: In 1969 verkoop. Over op:
5410/64: Nieuwe sectie D-4007. In 1970 stichting. Over op:
5410/70: In 1970 stichting woning. Over op:
5410/72: Twee huizen, schuren, erf en garage. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.