In 1832 was het huis en erf eigendom van de gepensioneerde schoolmeester van Holtheme: Albert Ekenhorst. De meester was echter al op 14 februari 1831 overleden. Zijn echtgenote, Hermtien Wubben, stierf op 22 december 1833. Dit huwelijk bleef kinderloos. Uit een eerder huwelijk van meester Ekenhorst, met Geesjen Schutten, waren wel kinderen geboren. 

We vinden ‘het Ekenhorst’ in 1832 gesitueerd op ‘de Noord Esch’, aan de zgn. Tijsteeg, als sectie D-805 op legger nr. 93. Hoewel niet de oorspronkelijke bebouwing (tussen 1895 en 1917 lag het perceel braak), is het nu geadresseerd aan de Holthemereschweg 4.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Het erfje vererfde vervolgens op zoon Derk Jan Ekenhorst en echtgenote Jennegien Klinge. Zij waren getrouwd op 24 juni 1836 te Gramsbergen.

Notaris Willem Swam uit Gramsbergen verleed op 4 mei 1855 een hypotheekakte op verzoek van Derk Jan en Jennegien Ekenhorst. Zij verklaarden 900 gulden schuldig te zijn aan Hendrik Hulsebosch te Gramsbergen. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde renten verbonden ze o.a. hun woonhuis met grond en wheere, staande en gelegen te Holtheme sectie D-805 (aktenr. 2250).

Op 14 augustus 1860 werd door notaris Swam te Gramsbergen de volgende akte verleden. Derk Jan Ekenhorst en Jennegien Klinge hadden 300 gulden geleend van Hermann Heinrich Weitkamp, koopman te Hardenberg (aktenr. 2657). Als onderpand stelden ze hun woonhuis met grond en wheere, staande en gelegen te Holtheme, in sectie D nummer 805, met nog andere onroerende goederen. Naast deze hypothecaire geldlening was er al een eerste hypotheek op de het Ekenhorst gevestigd ten gunste van Hendrik Hulsebosch voor een bedrag van 900 guldens.

Derk Jan overleed op 30 oktober 1861 te Holtheme. Vervolgens ging de eigendom over op zijn weduwe Jennigje Klinge. Huisnr. E-5. Daarna ging de boerderij over in handen van de ongetrouwde Hendrik Jan Ekenhorst. In 1894 volgde verkoop. Over op:
2831/7: Eigendom van landbouwer Egbert Meilink en echtgenote Aaltjen Meilink (zie register van overschrijving, deel 376, nr. 63). Zij waren op 17 januari 1890 getrouwd te Gramsbergen. Egbert was daarvoor getrouwd geweest met Aaltjens oudere zuster Jennegien, maar zij was op 41-jarige leeftijd gestorven. In 1894 sloop. Over op:
2831/10: Erf. In 1895 sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1895. De opstallen op het Ekenhorst zijn gesloopt.

2831/11: Nieuwe sectie D-2274. Bouw- en grasgrond. In 1917 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart anno 1919. Er is, iets ten zuiden van het oorspronkelijke Ekenhorst, nieuwbouw gerealiseerd., 2831/15: Huis, bouw- en grasland. 

In 1918 boedelscheiding. Over op:
3645/36: Eigendom van dochter Lubbegien Meilink (dochter van Egbert Meilink en Jennegien Meilink) en echtgenoot Gerrit Lambers (later genaamd Meilink). Zij waren op 9 mei 1901 getrouwd te Gramsbergen. Sectie D-2274. Huis, bouw- en grasland. In 1918 stichting. Over op:
3645/46: Huis, bakhuis en bouwland. In 1919 stichting. Over op: 
3645/47: Huis, schuren en bouwland. In 1928 stichting. Over op:
3645/49: In 1930 sloop en verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1932.

3645/62: In 1942 stichting schuur. Over op:
3645/70: Huis, schuren, gras- en bouwland. In 1943 boedelscheiding. Over op:
5074/7: Eigendom van Egbert Meilink (geb. 30-10-1906) en echtgenote Gesina Gerritdina Timmerman (zie register van overschrijving, deel 894, nr. 98). Zij waren op 11 juni 1931 getrouwd te Gramsbergen. In 1960 aanbouw. Over op:
5074/11: In 1967 boedelscheiding. Over op:
6185/5: Eigendom van Gerrit Lubertus Meilink. In 1969 verkoop. Over op:
6185/8: Nieuwe sectie D-4004. Huis, schuur, bouw- en grasland. In 1980 afstand recht van vruchtgebruik. Over op:
6061/25: Eigendom van Gerrit Lubbertus Meilink. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.